Tagarchief: Bascules Robbe

Retrofit palletiseer robotcel bij Tereos te Aalst

robot_Testopstelling_2
Lees het gehele artikel

Recent werd de palletiseercel voor de afvullijn van maltodextrine bij Tereos (het vroegere Amylum) door Bascules Robbe uitgerust met een nieuwe Fanuc palletiseerrobot. De nieuwe robot vervangt een oude robot die op het einde van zijn levensduur zat. Met de nieuwe Fanuc robot kan Tereos opnieuw jaren vertrouwen op een degelijk en robuust palletiseersysteem. De robot stapelt zowel de zakken en neemt automatisch de kartonnen ondervellen op. Er zijn drie stapelposities voorzien, een-op-een rollenbaan en twee vaste posities voor overgangsproduct.

De bediening gebeurt zeer intuïtief op basis van een Siemens-touchscreen. Er werd een nieuwe robotgrijper voor zakgoed ontworpen waarbij de robot automatisch rekening houdt met een verschil in dikte van de zakken via een ingebouwde laser hoogtemeter.

De robotopstelling werd op test gezet bij Bascules Robbe en de opleiding voor de gebruikers en instrumentatiedienst van de klant werd ook vooraf gegeven. Zo kon een vlotte opstart bij de klant met een minimum aan productiestilstand gegarandeerd worden.

Transport van droge stoffen herdacht

Floveyor_Food&Beverage_Hygienic2020_0050
Lees het gehele artikel

Er zijn talloze manieren om bulkgoederen, halffabricaten en afgewerkte producten van de ene naar de andere plaats te transporteren. Met de introductie van een aeromechanisch transportsysteem van Floveyor breidt Bascules Robbe de mogelijkheden nog verder uit. Waarom? Omdat het transport van droge stoffen in veel gevallen beslist nog veiliger, hygiënischer en efficiënter georganiseerd kan worden.

De Floveyor conveyor is een product van Australische makelij dat voorziet in het aeromechanisch transport van droge poeders, vlokken, granulaten en zaden in diverse toepassingen en sectoren. Bascules Robbe heeft er het voorbije jaar verschillende installaties mee uitgerust en beschouwt het inmiddels als een onmisbare component in heel wat zakkenvulstations, bigbaglossystemen, tankerladers en meng- en doseerinstallaties die ze ontwikkelen. “In bijna elke situatie waarin poeders en droge stoffen getransporteerd moeten worden, in het bijzonder wanneer er een zekere hoogte overbrugd moet worden, zien we meerwaarde en potentieel. De Floveyor systemen laten zich immers in ontelbare procesconfiguraties inpassen.”

De gepatenteerde FloDisc technologie maakt namelijk gebruik van centrifugaalkracht om grondstoffen in een luchtzakje in een gesloten buis te laten zweven.

Efficiëntie

Efficiëntie is een belangrijke drijfveer in elk productieproces. “Laat je niet misleiden door de kleine footprint, de mobiele uitvoering en het laag elektrisch vermogen van deze toestellen”, waarschuwt Cedric Pollet meteen. “Het is net omwille van hun hoge efficiëntie dat ze zo bescheiden uitgevoerd kunnen worden. Afhankelijk van het type – Floveyor biedt voor stof- en besmettingsvrij transport in de voedingssector drie modellen aan – kan er een debiet van 30 tot zelfs 54 ton per uur verwerkt worden, en dat onder scherpe hoek. Dat betekent dat je de footprint van de installatie merkbaar kan beperken, zonder in te boeten op resultaat.”

Integriteit

Resultaat is evenwel geen kwestie van hoeveelheid en debiet alleen. Het gaat ook om de hoedanigheid van het product. “Laat ons zeggen dat het aeromechanisch systeem heel vriendelijk is voor de producten die getransporteerd worden. De gepatenteerde FloDisc technologie van Floveyor maakt namelijk gebruik van centrifugaalkracht om grondstoffen in een soort luchtzakje in een gesloten buis te laten zweven en transporteren.”
De technologie biedt een snelle doch veilige manier om stoffen voor voedsel- en dranktoepassingen over te brengen. “Granen of vlokken worden niet geplet, bij mengsels wordt de homogeniteit van het geheel behouden en zelfs een moeilijk en plakkerig product zoals maltodextrine verliest doorheen het transport niets aan integriteit. Dat hebben we zelf in onze ateliers getest.”

Floveyor Pura is een van de weinige conveyors die in EHEDG Richtlijn 36 is opgenomen.

Hygiëne

Pollet benadrukt dat er ook geen product in het toestel achterblijft en dat dankzij het eenvoudige reinigingsprincipe snelle productwissels mogelijk zijn. “Bij de tests met maltodextrine werd de machine na afloop gewoon enkele seconden met lucht afgeblazen. Er bleef niets van de plakkerige korrels over.” In de eerste plaats is het de splitsing tussen de vuile aandrijving en de propere transportbuis die de Floveyor toestellen tot een hygiënisch en gemakkelijk reinigbaar systeem maakt. Maar daarenboven is er nog de keuze tussen drie modellen. “Elementa is het basismodel geschikt voor droge reiniging en laagrisicotoepassingen; bij de Nutria zijn de lasnaden wat nauwgezetter afgewerkt en is ook natte reiniging mogelijk; en de Pura is geschikt voor onder meer CIP en stoomreiniging en dus voor toepassingen met een hoog risico op schimmelvorming of bacteriële contaminaties zoals het transport van melkpoeder. Floveyor Pura is zo een van de weinige conveyors die in EHEDG Richtlijn 36 is opgenomen.”

Veiligheid

Naast de voedselveiligheid, benadrukt Pollet tot slot nog de voordelen voor een algehele veiligheid. Niet alleen omdat elk model ook in ATEX-uitvoering beschikbaar is, maar vooral omdat dagelijkse processen op een veiligere manier georganiseerd kunnen worden. “Hoe vaak zien we niet dat operatoren met zware zakken op een platform moeten kruipen om de inhoud vervolgens in een mengketel te gieten? Of dat big bags vele meters hoog geheven moeten worden om ze vervolgens in een tanker of doseerunit te lossen? Dat soort situaties doen zich met een Floveyor conveyor niet meer voor. Alle goederen kunnen immers op ergonomische hoogte in het recipiënt van het transportsysteem gelost worden, waarna het aeromechanisch systeem ze veilig en efficiënt tot op de gewenste hoogte brengt.”    

Maak een einde aan overdoseren

Naamloos-3
Lees het gehele artikel

Een verwoestende oorlog, verloren oogsten, torenhoge grond- en brandstofprijzen … in de huidige situatie kan je maar beter – lees: meer dan ooit – goed toezien op een accurate dosering van producten, zowel bij het afvullen van zakken als bij de bereiding van een bepaalde receptuur. Doe je dat niet, dan kunnen de verliezen snel oplopen. Zo snel zelfs, berekende Cedric Pollet van Bascules Robbe, dat een goede doseerunit zich al in 1 tot 3 jaar zou laten terugverdienen.

Een doseerschroef zorgt voor een precieze vulling.

“We zien het nog elke dag,” aldus Pollet, “in zowel kleine als grote voedingsbedrijven: zakken of zelfs big bags worden manueel of met een slechte vulmachine gevuld en om koste wat kost te vermijden dat er te weinig product gedoseerd zou worden, kiest men systematisch voor een surplus. Enerzijds kost het de operator namelijk te veel tijd om alles heel precies af te wegen, anderzijds zouden klanten bij een tekort snel gaan klagen. Het surplus wordt dan ook niet aangerekend.” Hetzelfde nattevingerwerk gebeurt volgens Pollet trouwens ook bij het vullen van mengsilo’s. “In dat geval zorgt verkeerd of overdoseren niet alleen voor een direct verlies, maar kan ook de hele bereiding in de war gestuurd worden.”

Compact en mobiel vulstation met doseerschroef.

Rekenvoorbeeld

Hoe groot dat verlies precies is, hangt af van de omvang van de productie, de mate van overdosering en de prijs van het product. “Stel dat je dagelijks 20 big bags van 1.000 kg vult, maar systematisch 20 kg extra toevoegt. Bij een productprijs van 0,25 euro/kg spreek je al over een jaarlijks verlies van 24.000 euro. Verkoop je het product aan 1,50 euro/kg, dan gaat het om maar liefst 144.000 euro per jaar. Werk je met kleinere zakken van 20 kg en een capaciteit van 1.000 vullingen per dag, dan gaat het bij een surplus van 150 g per zak nog steeds om 9.000 euro (0,25 euro/kg) tot 54.000 euro (1,50 euro/kg) jaarlijks verlies. Dat zijn opvallende bedragen, in vergelijking waarmee de aankoopprijs van een goede doseer-unit plots heel bescheiden lijkt.”

Slim en accuraat vullen

Met een ruim 175-jarige traditie in wegen en meten, heeft Bascules Robbe alles in huis om opnieuw de nodige precisie in het proces te introduceren. “Indien iedere verpakking op tolerantie gevuld wordt is er geen verspilling en wordt het exact geleverde product gefactureerd. De vereisten daarvoor zijn goede weegapparatuur en een aangepaste doseereenheid. Dat kan bijvoorbeeld een schroef, transportband, gravitaire schuif, trilgoot, vlinderklep, enzovoort zijn. Ieder product en gewenst debiet vraagt uiteindelijk een andere aanpak.” 

Lokale productie

Om aan de specificiteit van elke vraag tegemoet te komen, staat het team van Bascules Robbe in voor de volledige ontwikkeling en productie. “Alles wordt lokaal ontworpen en geproduceerd. Dat heeft diverse voordelen. Zo sluiten we het inmiddels erg dure en vaak vertraagde containertransport uit en kunnen we perfect inspelen op de meest recente eisen inzake hygiëne en machineveiligheid. Maar bovenal schept het ruimte voor personalisatie en laat het toe om meteen ook andere aspecten in het ontwerp meenemen. Denk aan snelle reinigbaarheid, ergonomie – een vulstation met verstelbare hoogte voor verschillende operatoren, bijvoorbeeld – of extra opties om repetitieve handelingen uit handen van de operator te nemen, zodat hij zich op andere zaken kan focussen – sealers, zakkensnijstations, stapel- of palletiseerrobots …”

Testopstelling van een afvulmachine met transportband en sealer.

Het belang van datacaptatie

Ook de programmatie van de machines gebeurt bij Bascules Robbe zelf. “We bieden klanten verder graag de mogelijkheid om weeg- en productiegegevens te loggen, raadplegen en analyseren. We stellen ons daarin uiterst flexibel op en kunnen zowel een eigen dashboard ontwikkelen als de koppeling maken met het ERP- of MES-systeem van de klant. De opzet blijft in ieder geval dezelfde: een beter zicht krijgen op waar, wanneer en onder welke omstandigheden er eventueel fouten gebeuren en zo de mogelijkheid bieden om bij te sturen.”     

Van big bag naar zak of vice versa

Minerva-Zakkenvullijn
Lees het gehele artikel

Verpakken en herverpakken. In de voedingsindustrie, en bij bulkgoederen in het bijzonder, is het vaak dagelijkse kost. Of grote big bags nu in kleinere verpakkingen verdeeld moeten worden, of verschillende producten net samen in een big bag samengevoegd worden tot een specifiek mengsel, het proces omvat steeds dezelfde ingrediënten: plaatsen, openen, transporteren, doseren, vullen en sluiten.

Robotcel voor het automatisch depalletiseren en openen van zakken. De inhoud wordt naar een big bag of mengsilo getransporteerd.

Het is geen uitzondering dat bepaalde van bovenstaande handelingen manueel gebeuren. Denk maar aan het palletiseren of depalletiseren van verpakkingen of het opensnijden van zakken. “Een operator die een hele dag verpakkingen opent, vertegenwoordigt voor een bedrijf in verhouding echter een relatief grote kost”, zegt Cedric Pollet van Bascules Robbe. “Terwijl je zo’n handeling doorgaans perfect in de afvullijn kan integreren en automatiseren. Soms vergt het weliswaar wat voorafgaand onderzoek, maar het loont om afvulinstallaties als een totaalconcept te bekijken.”

Aeromechanisch transportsysteem om bulkgoederen te transporteren, inzetbaar voor zowel big bag losinstallaties als bij vulinstallaties.

Robots bij het automatiseren van bulkstromen

Familiebedrijf Bascules Robbe ontpopte zich de voorbije jaren van zuivere weegspecialist tot totaalpartner voor de ontwikkeling, installatie en integratie van afvullijnen voor onder meer de voedingsindustrie. “Het gevolg van een pragmatische aanpak”, meent Pollet, waarin de zoektocht naar totaaloplossingen op maat van de klant regelmatig tot nieuwe inzichten en technische ontwikkelingen met een breder draagvlak leidt. “Voor voedingsbedrijf FISCe in Nederland, onderdeel van de Acomo Groep, realiseerden we recent bijvoorbeeld een complete afvullijn voor zakken en big bags, inclusief het sealen van de verpakkingen, een metaaldetector ter controle en de diverse transportbanden. Ook de integratie van het palletiseren van gevulde zakken in de afvullijn behoort tot de mogelijkheden. Meer zelfs, we zijn recent bezig met een project waarbij zakken net automatisch gedepalletiseerd worden. Niet iedereen weet dat zoiets ook kan.”

Het principe kan ook gebruikt worden om automatisch mengelingen te maken van verschillende palletten.

Aangepast transport

Het project waarvan sprake integreert meteen een aangepast messensysteem om de zakken open te snijden en een aeromechanisch transportsysteem om de bulkgoederen vervolgens naar hun bestemming – in dit geval big bags of een mengsilo – te transporteren. “Het is een van de eerste projecten waarin we dit aeromechanisch systeem integreren, maar we zien nog heel wat mogelijkheden voor deze ontwikkeling. In vergelijking met de schroeven die veel voor het transport van bulkgoederen gebruikt worden, kan dit systeem namelijk onder een veel scherpere hoek én aan een hoger debiet werken. Dat betekent dat je de footprint van de installatie merkbaar kan beperken.     

Bovendien is ook het systeem zelf compact, kan het mobiel uitgevoerd worden, is het eenvoudig te spoelen en tevens in een hygiënische uitvoering te verkrijgen. In dit eerste project wordt de inhoud van kleinere zakken overgeheveld naar big bags, maar ook in de omgekeerde richting zien we grote troeven. Wil je de inhoud van een big bag over verschillende kleine zakken verdelen, dan wordt de big bag traditioneel tot boven de zakkenvulmachine getakeld. Dat vergt doorgaans een zware en bovenal hoge constructie. In combinatie met dit aeromechanisch transportsysteem hoef je zo’n big bag echter maar een meter hoog te heffen, net genoeg om de inhoud in het recipiënt van het transportsysteem te laten vallen, waarna het aeromechanisch systeem de bulkgoederen, inclusief poeders en ATEX-producten, efficiënt en volledig voedselveilig tot boven in de zakkenvulmachine transporteert. Om dergelijke toepassingen te toetsen en ook klanten met meer ‘exotische’ producten de nodige zekerheden te kunnen bieden over hun toepassingsmogelijkheden, hebben we in ons testcentrum overigens zelf een toestel beschikbaar.”

Compacte verpakkingsmachine met hygiënische doseerschroef voor een stofvrije verpakking.

Stofvrij

“De gekende schroeven zijn nochtans allerminst uitgerangeerd”, benadrukt Pollet. “Alles hangt af van de noden van de klant, en bijvoorbeeld voor horizontaal transport zijn schroeven vaak nog de beste keuze. Een speciale, erg kleine en hygiënische, snel reinigbare doseerschroef speelt bovendien een centrale rol in onze nieuwe mobiele vulmachine, die erop gericht is om moeilijke producten zoals bloem, kruiden of droge additieven stofvrij te transporteren en verpakken. Alles in deze machine is mooi toegewerkt en aan de uitvoer werken we met een blaasbalg die de zak opblaast en opspant, zodat stof geen kans krijgt.”    

Bascules Robbe voorziet nieuwe tonijnfabriek van industriële weegtoestellen

MG_1658
Lees het gehele artikel

Deze wegende transportband zal geïntegreerd worden in een grotere lijn waarover de te verwerken vis getransporteerd wordt. De transportband wordt aangedreven via een trommelmotor en in combinatie met de wegende opstelling kan zo het debiet bepaald worden.

Om aan de strenge hedendaagse vereisten in de voedingsindustrie te voldoen werd het toestel door de eigen engineering ontworpen met het oog op goede reinigbaarheid en door de robuuste constructie kan dit toestel ook meedraaien in een veeleisende productieomgeving. Dit toestel werd samen met meerdere plateau- en bankweegschalen als totaalproject verkocht en wordt geïntegreerd in een nieuw visverwerkingsbedrijf.

Vulautomaat voor octabins met verschillende hoogtes

Schermafbeelding-2021-05-26-om-13.39.50
Lees het gehele artikel

Deze machines vullen octabins en dozen met diepvriesartikelen. De wegende rollenbanen worden automatisch in hoogte geregeld via een ingebouwd liftsysteem. Op deze manier kunnen er meerdere types dozen en octabins met verschillende hoogtes gevuld worden.
De engineering van deze vulmachines werd op maat uitgevoerd voor de eindklant om in de bestaande layout van het bedrijf te passen. Aangezien de eindklant een grote speler in de voedingsindustrie is, werd er ook zeer veel aandacht besteed aan het hygiënisch ontwerp van deze machines. Alle mechanische onderdelen zijn weggewerkt en ingebouwd, maar toch goed bereikbaar voor de onderhoudsdienst.


De vulmachines werden door de diensten van Bascules Robbe als Automatisch Weeg Instrument geijkt voor handelsdoeleinden. Hierdoor mag het gewicht van de gevulde octabins voor facturatie gebruikt worden. Bascules Robbe NV is hiervoor bevoegd voor zowel de Belgische als Nederlandse markt. Deze vulmachines zijn tevens verbonden met het ERP systeem van de eindklant waardoor het vullen van de octabins volledig automatisch in een beveiligde zone verloopt. Iedere octabin heeft een unieke code en het exacte vulgewicht wordt verbonden aan deze code.

Bascules Robbe NV is een Belgische fabrikant van weegtoestellen en vulmachines. Ons aanbod gaat uit van weegbruggen tot automatisch werkende afzakinstallaties. Hebt u een vraag of uitdaging, aarzel niet om ons te contacteren !

Van weegspecialist tot bouwer van vullijnen

IMG_1243 kopiëren
Lees het gehele artikel

Naast de geautomatiseerde afvulinstallatie zelf, omvat het resultaat onder meer diverse rollenbanen, een wegende kettingbaan en twee snelrolpoorten. De volledige lijn, inclusief de sturing met zelflerend algoritme voor het optimaliseren van de afgevulde gewichten, werd op maat van het bestaande vullokaal ontworpen en gerealiseerd door Bascules Robbe.

Tekst Elise Noyez  |  Beeld Bascules Robbe

Behoeft Bascules Robbe nog een introductie? Het in Torhout gevestigde familiebedrijf zet zich immers al ruim 175 jaar op de kaart als specialist in alles wat met wegen te maken heeft. Echter, klinkt deze geschiedenis in tal van industrieën al betrouwbaar en vertrouwd, dan is het richting een meer veelzijdige en integrale, doch even solide, toekomst dat Bascules Robbe zich vandaag oriënteert. Die ligt volgens het huidige bestuur in een rol als partner voor turnkey oplossingen op maat, in België, Nederland en Frankrijk.

De vullijn voor het afvullen van karamelkorrels werd eerst tot in de kleinste details in 3D uitgetekend.

Van projectgebonden weegoplossingen …

Het legaat van de voorbije 175 jaar, de enorme ervaring en expertise in weegbruggen en -toestellen, wordt al langer ingezet om op een dienstbare en oplossingsgerichte manier in te grijpen in productie- en afvulprocessen in onder meer de voedingsindustrie. Zo zag een producent van diepvries aardappelproducten hoe een volledig op maat ontworpen weger op liftsysteem het vullen van octabins optimaliseerde en kan tabakproducent J. Cortès het doseren van flavour dankzij een creatieve oplossing, waarbij een bandweger aan het plafond werd bevestigd, heel precies regelen zonder kostbare plaats in de fabriek te verliezen. 

Een vulmachine voor zakken, in opbouw in de werkplaats.

… naar complete afvullijnen

Het is die inzet om klanten pragmatische oplossingen te bieden voor de specifieke vragen, uitdagingen en omstandigheden waarmee ze zich geconfronteerd zien, die Bascules Robbe steeds verder drijft in het ontwerpen en realiseren van vooral afvullijnen. De geautomatiseerde afvulinstallatie bij Belgosuc is dan ook slechts een van het groeiend aantal complete verpakkingslijnen dat het West-Vlaamse bedrijf intussen realiseerde, zowel in België als in de noordelijke en zuidelijke buurlanden. Recent investeerde een Nederlandse klant, actief in de distributie van onder meer noten en zaden, in een nieuwe lijn voor het vullen van big bags en 20 kg zakken. Zowel de zakkenvuller als de weger voor de big bags en de transportbanden werden in Torhout door Bascules Robbe gefabriceerd, en ook de samenbouw en automatisering van de lijn, inclusief sealer en metaaldetector, was volledig in handen van het familiebedrijf. Bij onze zuiderburen is Bascules Robbe dan weer druk in de weer met de productie van enkele afvullijnen met onder meer dekselsluiters en metaaldetectoren voor een iets uitdagendere productcategorie, met name karamelkorrels en -stroop. Met de blik duidelijk op de toekomst gericht, loopt in de eigen ateliers intussen onderzoek naar bijvoorbeeld het gebruik van cobots voor het plaatsen van lege verpakkingen.

3D-voorstelling van een liftweger voor het vullen van octabins met diepvriesartikelen.

One-stop-shop

Met de huidige uitbouw van activiteiten en in het bijzonder het volledige beheer over de sturing, automatisering en integratie zet Bascules Robbe zich dus steeds prominenter in de markt als toekomstgerichte one-stop-shop voor eenvoudige weeginstallaties én volledige afvul-lijnen. Deze combinatie van zowel ontwerp en productie als programmatie, integratie en ijking biedt in elk geval bijzondere troeven, niet het minst wat snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid betreft. Getuige zijn de constante investeringen in kennis, machines en wagenpark. Zo is het volledige productieproces inmiddels gedigitaliseerd, waardoor er zeer efficiënt en klantgericht gewerkt kan worden, mét respect voor de eisen van hygiënisch ontwerp. Dat ook de programmering in-house gebeurt, betekent dat de installatie van de automatisering feilloos verloopt en eventuele wijzigingen snel doorgevoerd kunnen worden. Verder worden de installaties vanop afstand ondersteund, zodat het merendeel van de software-interventies in een uiterst korte tijdsspanne afgehandeld wordt. Met één enkel aanspreekpunt voor alle deelaspecten van de installatie, tot slot, is er bovenal geen enkele twijfel meer wie bij vragen of problemen te contacteren.