Tagarchief: SBM

SBM Opleiding: Kwaliteitscoördinator

sbm-header-opleidingen-kwaliteit-1028×320-jpg
Lees het gehele artikel

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent en leert alle kwaliteitstechnieken te beheersen noodzakelijk voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

Omschrijving

Een goed gefundeerde kennis en een duidelijk inzicht in kwaliteitssystemen is onontbeerlijk. Een duidelijk begrip rond procesgericht ondernemen maakt het eenvoudiger KPI’s met bijhorende targets in beeld te krijgen. Zodoende kan men de medewerkers op een met kennisondersteunende manier motiveren om de bedrijfs- of instellingsdoelstellingen te halen. Dankzij het praktijkgericht karakter is deze opleiding direct praktisch toepasbaar in uw ‘werkplekomgeving’.

Een opleiding kwaliteitscoördinator in een unieke PDCA structuur met een multidisciplinair team van kwaliteitsdocenten: elk specialist in hun kwaliteitsdomein! In een industriële omgeving (van klein tot groot), of ook bij de overheid en in de welzijns- en gezondheidssector heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers. Het zijn de personen die er zullen toe bijdragen dat het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en dat kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de kwaliteitsdienst. Personen die dagelijks instaan voor de kwaliteit, in alle mogelijke sectoren.

Leidinggevenden en verantwoordelijken die in hun dagelijkse functie willen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen ten einde het kwaliteitsniveau van de gehele organisatie op een hoger niveau te brengen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Wel is een “kwaliteitsverbeteringsgeest” noodzakelijk.

Methodologie

De “kwaliteitskruisbestuiving” tussen deelnemers uit het bedrijfsleven enerzijds en de non profit en social profit zorgt voor een unieke “kwaliteitsinteractie” gestuurd door onze topkwaliteitsdocenten.

SBM Opleiding: Expert in lean- en productiemanagement

Schermafbeelding 2022-07-07 om 09.58.11
Lees het gehele artikel

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt de actuele situatie van uw productieproces in kaart brengen zodat u met inzicht  de te volgen strategie kunt bepalen en uw rendement verhogen.

Introductie

Schrijf in voor de totaalopleiding of volg de 9 modules apart.

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Om te komen tot een “lean organisatie” moet u inschatten hoe uw organisatie momenteel scoort op de “leanschaal”, m.a.w. wat is het “lean DNA van uw organisatie”. U moet inzicht krijgen in de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zodat u met kennis en bagage de juiste strategische beslissingen neemt.

In de “lean organisatie” moet er absoluut voldoende aandacht zijn voor orde en netheid. De 5S methode zorgt voor de nodige borging. U moet kennis hebben van verbetertechnieken, zoals bijvoorbeeld problem solving, root cause analysis, 20/80 pareto, PDCA, … of denk aan six sigma dat streeft naar een zo klein mogelijke variatie op de bedrijfsprocessen, of denk aan het installeren van Poka-Yoke’s  om het aantal vergissingen te minimaliseren. Beide technieken streven naar een productie met geen of zeer weinig uitval.

Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden zullen naast het feit dat deze zorgen voor kostenbesparingen, ook zorgen voor een verhoogde klantenservice, t.t.z. produceren van kleine series met een kortere levertermijn.

Om zeer snel tot betere resultaten te komen moet de leidinggevende  een goeie people manager zijn die zijn medewerkers kan coachen.

TPM kan een belangrijke bijdrage leveren bij het analyseren van machineproblemen en het formuleren van blijvende oplossingen en het verhogen van de betrouwbaarheid. De technische organisatie en de productieorganisatie worden op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Dit leidt ons van Total Productive Maintenance naar Total Productive Manufacturing.

Om de flow door het bedrijf te verbeteren en optimaal te beheersen moet er aan productieplanning gedaan worden, t.t.z. grondstoffen, voorraden, materiaal, machines, afgewerkte goederen, personeel, … moeten op het juiste moment, in de juiste hoeveelheden en op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Om uw bedrijf op een gestructureerde wijze om te vormen  is het noodzakelijk om de actuele situatie van het productieproces in kaart te brengen, dit bij voorkeur aan de hand van informatie verzameld op de werkvloer. Hiervoor werd een tool ontwikkeld, namelijk “Value Stream Mapping”. Dit analyse en communicatiemiddel zal de basis leggen voor een gestructureerd actieplan.

Verder mogen we niet vergeten dat het belangrijk is om ook inzicht te hebben in, en te beschikken over, de juiste kosteninformatie, teneinde de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

En tot slot zien we dat de productiebedrijven een digitale evolutie en transformatie ondergaan. Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe productiemogelijkheden. Tijdens de laatste module bekijken we een aantal van deze nieuwe technieken en staan we ook even stil bij de gevolgen van de digitalisering voor de werknemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken en administratief verantwoordelijken.

SBM Opleiding: Auditor voedselveiligheid en hygiëne

Schermafbeelding-2022-03-24-om-16.11.59
Lees het gehele artikel

Hanteer de correcte audittechnieken

Omschrijving

Elk bedrijf actief in de (voedsel)verwerkende sector moet op regelmatige basis interne doorlichtingen houden om de goede werking van het voedselveiligheidssysteem na te gaan. Deze inspanningen zijn noodzakelijk om in orde te zijn met de wetgeving (HACCP, autocontrole, traceerbaarheid enz.) en te voldoen aan de eisen van standaarden voor voedselveiligheid zoals BRC, IFS en ISO 22000.

Naast het beheersen van de wetgeving rond levensmiddelenhygiëne en een goede kennis van de sector, is het als auditor essentieel om correcte audittechnieken te hanteren. In deze opleiding leer je deze technieken aan op een interactieve manier. Daarna ben je klaar om een professionele interne audit voor te bereiden van het voedselveiligheidssysteem in het eigen bedrijf en leveranciersaudits uit te voeren. Interne audit is één van de krachtigste instrumenten voor de juiste toepassing en borging van de voedselveiligheid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alerte managers en kwaliteitsverantwoordelijken uit de voedings(verwerkende) industrie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Volgende elementen komen aan bod:

Specifieke vaardigheden van belang bij een audit voedselveiligheid: auditing skills

 • Visueel observeren en waarnemen
 • Interview, soorten interviews en vragenlijsten
 • Luisteren en mededelingen maken

Voorbereiden en opzetten van een audit

 • Frequentie
 • Omvang (scope)
 • Duur

Uitvoeren van de audit

Resultaten beoordelen en rapporteren

Interactie en praktische relevantie staan centraal. Essentiële principes en technieken over het auditen van voedselveiligheid worden aangevuld met bruikbare tips, cases en praktijkvoorbeelden.

SBM Opleiding: Basisopleiding kwaliteit ISO 9001:2015

Schermafbeelding-2022-03-24-om-16.11.59
Lees het gehele artikel

Voorbereiding op de opleiding tot interne auditor ISO 9001

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Doorheen deze basisopleiding krijg je naast een diepgaandere kennis van de norm zelf ook een praktische leidraad hoe deze op een pragmatische manier te implementeren, te onderhouden en te combineren met andere (ISO) normen. Deze basisopleiding is de ideale voorbereiding om vervolgens deel te nemen aan de opleiding tot interne auditor ISO 9001.

Omschrijving

De ISO 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement (niet enkel van een product of dienst, maar ook van de organisatie op zich) leent zich op vandaag zeer goed om op een solide manier de structuur van uw organisatie te (onder)bouwen.

Het principe van een planmatige aanpak alvorens uitvoering, evaluatie en bijsturing (“PDCA”) is hier alom in tegenwoordig.

Meteen is de 2015 versie ook zeer compatibel geworden met aanverwanten zoals de ISO 14001 (milieu) en de ISO 45001 (veiligheid), wat ook een meerwaarde voor de bedrijfsvoering kan betekenen.

De ISO 9001 is namelijk geschreven volgens de High Level Structuur. Deze structuur zorgt voor goed op elkaar afgestemde en eenvoudig te integreren normen. Alle ISO managementsystemen krijgen deze structuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is voor u die diepgaander kennis wenst te maken met ISO 9001:2015 en hoe dit volgens de beste praktijk kan aangepakt worden. Er is geen voorkennis vereist. Een interessante opleiding voor personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de kwaliteitsdienst.

Programma

 • U leert hoe managementsystemen uw organisatie kunnen structureren.
 • U ontdekt het concept van de ISO 9001:2015 norm, waarbij mogelijke abstracte begrippen zoals context-, stakeholderanalyse en risicobeheer beduidend worden gemaakt.
 • U leert met praktische modellen en templates hoe deze systemen kunnen geïmplementeerd worden.
 • U leert de combinatiemogelijkheden van ISO 9001:2015 met aanverwante managementsystemen.
 • U krijgt de kans ervaringen uit te wisselen en te benchmarken met collega’s.

SBM Opleiding: Hoe veiligheidsgedrag ontwikkelen en beïnvloeden

SBM34581
Lees het gehele artikel

Ontwikkel u tot expert in de menskant van arbeidsveiligheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding beschikt u over een set van competenties om veiligheidsgedrag

 • te ontwikkelen
 • te veranderen
 • te beïnvloeden
 • te verankeren

Daarnaast beschikt u over een scherp inzicht in uw eigen veiligheidsgedrag en de impact ervan op uw medewerkers.

Tot slot beheerst u diverse technieken om de drijfveren rond veiligheidsgedrag op de werkvloer te activeren.

Omschrijving

Bent u klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Bent u op zoek naar een set van competenties om veiligheidsgedrag te ontwikkelen, te veranderen, te beïnvloeden en te verankeren? Wenst u een aantal technieken te beheersen om de drijfveren rond veiligheidsgedrag op de werkvloer te activeren?

U kunt er niet naast kijken: arbeidsveiligheid staat overal hoog op de agenda. En terecht.

Dit vakgebied heeft een hele evolutie doorgemaakt. Van technische veiligheidsaspecten over veiligheidszorgsystemen tot een versterkte aandacht voor de factor mens.

Als u tot een maatgevende verbetering van arbeidsveiligheid wilt komen, dan moet u een veiligheidscultuur creëren waarbij mensen gedreven zijn om de systeemkant tot leven te brengen. Anders bestaat er enkel een “papieren veiligheid”. Essentieel is dat mensen het juiste gedrag tonen met focus op veiligheid.

Een uitdaging die andere compenties vergt:

De wettelijke verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn bieden onvoldoende afdoend antwoord op deze specifieke gedragsuitdagingen.

Om veiligheidsgedrag te ontwikkelen, te veranderen en/ of te beïnvloeden zijn andere competenties aan de orde.

Menselijk gedrag is datgene wat visueel waarneembaar is. Echter het grootste aandeel van gedrag is van nature niet veilig. Waarom is dat zo? En wat zijn hiervoor mogelijke oplossingen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot directie, management, hiërarchische lijn en preventieadviseurs van bedrijven en organisaties, ongeacht de sector.

Specifieke voorkennis is niet vereist, enkel een gezonde dosis interesse voor het menselijk aspect van veiligheid.

Methodologie

Deze opleiding is geen klassieke opleiding.

Integendeel, doorheen dit programma ontwikkelt u een rijke set aan competenties die u in staat stellen om met kennis van zaken alle aspecten rond veiligheidsgedrag te beheersen.

Doorheen deze sessies streven we naar een maximale interactie. Uitwisseling van best practices is eveneens onderdeel van deze module.

U ontvangt tijdens deze opleiding een uitgebreid pakket didactische en pedagogische hulpmiddelen waaronder:

 • een inhoudelijke documentatiemap
 • een didactische poster
 • inhoudelijke publicaties
 • “ready to use” scripts en scenario’s
 • checklists
 • basismodellen en voorbeelden
 • foto’s en/ of filmmateriaal
 • de pdf versie van de presentatie

Om de interactie te bevorderen worden maximaal 12 deelnemers toegelaten tot deze opleiding.

Na de opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Programma

 • De veiligheids-paradox: feitelijke vaststellingen die elkaar tegenspreken
 • Naar een andere kijk op arbeidsveiligheid: dimensies van arbeidsveiligheid
 • Inleiding tot veiligheidsgedrag
 • Verschillende manieren waarop Darwin nog steeds aanwezig is op de werkvloer.
 • Waarom attitudes geen garantie zijn tot veilig gedrag.
 • Basisinzichten in individueel veiligheidsgedrag
 • Ontwikkelen van veiligheidsgedrag: hoe doe je dit?
 • De paradigmashift van gedragsverandering
 • Waarom de klassiek gedragsaanpak nooit zal werken.
 • De verschillende motivatie ingangen: hoe herkennen en erop inspelen?
 • Gedragsbeïnvloeding: hoe een performante veiligheidscontext ontwikkelen?
 • Invloed van groepsgedrag
 • Hoe omgaan met formele leiders?
 • Hoe het ontwikkelen van veiligheidsgedrag duurzaam verankeren?

SBM Opleiding: Preventieadviseur niveau 3 ism Liantis

Helmet-safe
Lees het gehele artikel

Verwerf de basiskennis inzake welzijn op het werk

Omschrijving

Volgens Boek II, Titel 1, Hoofdstuk IV van de CODEX over het welzijn op het werk moeten de preventieadviseurs voldoende kennis bezitten van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in de onderneming of instelling waarin zij hun opdracht vervullen.

De bedoeling van deze opleiding is het verwerven van deze voorgeschreven basiskennis.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die een basiskennis inzake welzijn op het werk willen verwerven
 • Personen die de functie van preventieadviseur willen uitoefenen in een C of D bedrijf

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geen beperkende voorwaarden gesteld in verband met vroegere studies.

Programma

 • Inleiding en kennismaking
 • Reglementering (ARAB, CODEX, AREI, VLAREM, Europese richtlijnen)
 • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité
 • Dynamische risicobeheersingssystemen: risicoanalyse, GPP, JAP
 • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken)
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten
 • Brandpreventie en brandbestrijding
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen: specifieke risico’s, minimumeisen, CE-markering
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Psychosociale belasting

De evaluatie bestaat enerzijds uit een examen waarbij de parate kennis getoetst wordt en anderzijds uit de beoordeling van een eindwerk.

SBM Opleiding: Preventieadviseur niveau 3 i.s.m. Prebes

Lees het gehele artikel

Welzijns- en veiligheidsbeleid op het werk

Introductie

Een dynamisch welzijns- en veiligheidsbeleid is van onschatbare waarde in een bedrijf of instelling.

Omschrijving

Preventieadviseurs moeten de wetgeving kennen betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk in een onderneming of instelling. Bovendien moeten ze de nodige technische kennis hebben om taken en opdrachten correct te vervullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot personen die het attest van preventieadviseur niveau 3 wensen te behalen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 • Inleiding en kennismaking. Doelstelling van de cursus. Motivatie. Inleiding veiligheidskunde.
 • Reglementering:
  • ARAB
  • CODEX
  • AREI
  • VLAREM
  • Europese richtlijnen
  • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité.
 • Dynamische risicobeheersingssystemen:
  • risicoanalyse
  • GPP
  • JAP
  • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken).
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten.
 • Brandpreventie en brandbestrijding.
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Arbeidsmiddelen: specifi eke risico’s, minimumeisen, CE-markering.
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies.
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen.
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, psychosociale belasting.

SBM Opleiding – De machinerichtlijn toegepast in de voedingsindustrie

Naamloos-1
Lees het gehele artikel

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u inzicht in de machinerichtlijn, specifiek toegepast op machines bestemd voor de voedingsindustrie. Aan de hand van voorbeelden die de docent heeft ervaren wordt de theoretische benadering getoetst aan de praktijk.

Omschrijving

De nieuwe machinerichtlijn is sinds 2009 van kracht in België. De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen blijven de belangrijkste bijlage om incidenten en accidenten te voorkomen.
Bovendien wordt door de voedingsindustrie bijzondere aandacht besteed aan hygiëne, kruis-contaminatie en omgevingsfactoren.

We onderscheiden risico’s voor de operatoren en voor het voedingsmiddel afkomstig van de machine, het product, de omgeving en de operatoren. Er moet dus eveneens rekening gehouden worden met de hygiëne en de reinigings- en desinfectie-efficiëntie om kruiscontaminatie en microbiologische contaminatie te vermijden.

Risico mitigatie gebeurt door de juiste keuze te maken voor de afwerking van de machine oppervlakken, het vermijden van spleten, dode hoeken en holtes. Het gebruik van resistente materialen zal het risico op aanwezigheid van corrosie producten in het voedsel vermijden.

Ook moet er aandacht zijn voor preventief en curatief onderhoud inclusief het gebruik van ontsmettingsmiddelen, smeermiddelen, spoelmiddelen geschikt voor de voeding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is nuttig voor constructeurs, samenstellers en gebruikers van machines in de voedingsindustrie, verantwoordelijken in een productieomgeving, verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoud, preventieadviseurs, aankopers, invoerders van machines en personen die er belang bij hebben voldoende kennis te hebben van de specifieke bepalingen voor machines voor voedselbereiding.

Methodologie

Vanuit de praktijkervaring van de docent worden de belangrijkste aspecten toegelicht.

Deze opleiding is een gezonde afwisseling van theorie en praktijkervaring. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Kijk voor meer informatie op sbm.be