Tagarchief: Rentokil

24/7 monitoring en bestrijding van ongedierte

Stay One Step Ahead of Pests – Digital Pest Management Campaign
Lees het gehele artikel

Digitale transformatie is tegenwoordig overal aanwezig om slimmer en efficiënter te kunnen werken. Maar benut u ook al de voordelen van digitale, geconnecteerde ongediertebestrijding? Met PestConnect biedt Rentokil u technologie die 24/7 paraat staat om ongedierte in uw bedrijf effectiever dan ooit te voren te monitoren, te beheren en te controleren.

Overlast door ongedierte komt al eeuwenlang voor. Toch blijft de druk op bedrijven groter worden omdat in deze snel evoluerende wereld er steeds nieuwe bedreigingen rond ongedierte ontstaan. Het goede nieuws is dat u met behulp van moderne technieken ongedierte eindelijk een stap voor kan blijven. Rentokil bundelt in PestConnect een aanbod van verschillende IoT-oplossingen die voedingsbedrijven ongeëvenaarde gegevens, inzichten en rapportage biedt om ongedierte te helpen voorkomen, controleren en beheren.

In vijf stappen naar een voedselveilige productie

Alles begint met monitoring. Via innovatieve units die gebruikmaken van geavanceerde infraroodtechnologie houdt Rentokil uw bedrijf 24/7 in de gaten. Zodra de elektronische en geconnecteerde val wordt geactiveerd, wordt er een digitaal signaal uitgezonden. Een Rentokil medewerker wordt gealarmeerd en de info in myRentokil wordt bijgewerkt. Stap drie is de reactie: een bezoek van een Rentokil servicetechnieker bij u ter plaatse. Alle informatie daaromtrent krijgt u te zien in een uitgebreid rapport in myRentokil met aanbevelingen, trendanalyses, interactieve bedrijfsplattegronden, auditchecklists … Ten slotte kijkt de servicetechnieker samen met u hoe u weer verder kan optimaliseren. Met welke preventieve maatregelen kan ongedierteoverlast in de toekomst vermeden worden?

Audits in vol vertrouwen tegemoet gaan

Het gebruik van vooraanstaande technologie zoals PestConnect stelt Rentokil in staat een unieke dienstverlening op gebied van ongediertebestrijding en -preventie aan te bieden:

  • een compleet geïntegreerd systeem voor ongediertebestrijding
  • continue geautomatiseerde monitoring en bescherming tegen ongedierte.
  • effectieve en directe behandeling om de gevolgen te minimaliseren.
  • snelle reactie van getrainde servicemedewerkers die bronnen van besmettingen zullen identificeren en preventiemaatregelen zullen adviseren.
  • eenvoudige en realtime rapportages die direct een inzicht bieden. Verbeterde naleving van auditeisen voor extra zekerheid en vertrouwen aan externe auditors.

Kleinste insecten, grootste bedreiging

main_booklice-banner
Lees het gehele artikel

Voedingsbedrijven die aan ongediertebestrijding denken, zullen in eerste instantie uitkomen bij vliegen en knaagdieren. Maar wist u dat het voorraadinsecten zijn die wereldwijd voor de meeste financiële schade in voedingsbedrijven zorgen? Een opening van slechts 0,12 mm volstaat voor deze insecten om in een verpakking te geraken en zich tegoed te doen aan uw stock.

Voorraadinsecten bestaan in heel wat vormen maar het gaat vooral om kevers en motten. De meest voorkomende zijn de broodkever en de Indische meelmot. Ze banen zich een weg door een minuscule opening of bijten door de verpakking heen van granen, gedroogd fruit, pasta, koekjes, noten, bloem … Niet alleen om toegang te hebben tot het voedsel, maar ook om er eitjes in te leggen. Voorraadinsecten zijn moeilijk op te sporen, net omdat ze zo klein zijn. Wat hen bovendien van ander ongedierte onderscheidt is dat ze eigenlijk het hele jaar lang een bedreiging vormen, ongeacht het seizoen. In elk land, voor elk type voedingsbedrijf.

Duur productieverlies

Dat de aanwezigheid van voorraadinsecten desastreuze gevolgen heeft voor de voedselveiligheid hoeft geen betoog. Omdat ze er in leven, komen er insecteneitjes, larven, huid en uitwerpselen in de voeding terecht. 60% van voedingsbedrijven wereldwijd ziet zich jaarlijks geconfronteerd met 9% minder omzet door de aanwezigheid van voorraadinsecten. Een bedreiging die alleen maar groter wordt naarmate productie globaler wordt en de wereldbevolking aangroeit. Maar de aanwezigheid van insecten trekt ook ander ongedierte (vogels, muizen) aan die er een voedingsbron in vinden. En wist u dat de webben van motten ernstige schade aan uw machinepark kunnen veroorzaken?

Data inzichten voor een efficiënte strategie

Reden genoeg dus om werk te maken van een voedselveilig voorraadbeheer. Rentokil verzamelt wereldwijd data om inzicht te krijgen in hoe voorraadinsecten op een efficiënte manier uit uw voedingsbedrijf geweerd kunnen worden. Alles begint immers met het begrijpen waarom voorraadinsecten net op deze plaats toeslaan. Dan kan gekeken worden wat voor uw bedrijf de meest efficiënte oplossing is. Een hitte verzegelde verpakking kan bijvoorbeeld voor een extra bescherming zorgen. Of bepaalde producten in uw voorraad wat hoger van de vloer plaatsen. Of bepaalde zones beter schoonmaken. Rentokil combineert mensen met de juiste technologie, data en inzichten, zodat u zelfs deze kleinste insecten maar grootste bedreiging kan weren.

Ongediertebestrijding gaat digitaal

main_reporting-my-rentokil-banner
Lees het gehele artikel

De overheid neemt ongediertebestrijding heel serieus. Vliegen, knaagdieren, vogels, insecten … zijn immers een belangrijke bron van besmetting in de voedselketen. Maar ongediertebestrijding en -preventie kan heel tijdrovend zijn. Digitaliseren is ook hier de boodschap. Met zijn platform myRentokil reikt Rentokil u alle informatie en documentatie aan voor een efficiënte aanpak en een voedselveilige productie.

Uit een wereldwijde klantenenquête bleek dat meer dan de helft van de voedingsbedrijven ongedierte zien als de belangrijkste bedreiging. Maar hoe kan je op een efficiënte manier ongedierte uit uw bedrijf weren? Data, data en nog eens data. Data stellen ons immers in staat om het gevaar dat uw productie loopt beter in te schatten en in te dijken. Waar bevindt de plaag zich bijvoorbeeld precies, waar komt ze vandaan en hoe beweegt ze? Het zijn de antwoorden op die vragen die u helpen om een efficiënt preventieplan tegen ongedierte op te stellen.

Online rapportage en analyse

Rentokil kan u die antwoorden aanreiken. Het heeft de digitale transformatie volledig omarmd om alle mogelijke data voor u te capteren, enerzijds door de input van opgeleide technici en anderzijds door gebruik te maken van geconnecteerde technologie. Om al die data samen te brengen, heeft Rentokil myRentokil ontwikkeld, een online rapportage- en analysesysteem dat al deze ruwe gegevens verwerkt tot kant-en-klare inzichten. Een systeem dat 24/7 toegankelijk is zodat u altijd de juiste informatie bij de hand heeft.

Voedselveiligheid naar een hoger niveau tillen

Elke dag komen er 9 miljoen nieuwe datapunten bij in de database van Rentokil van meer dan 80.000 geconnecteerde apparaten en 14.000 technici verspreid over 80 landen. Een schat van informatie die u in staat stelt om ongedierte altijd een stap voor te blijven. Die inzichten staan voor u verzameld in myRentokil. U vindt er interactieve kaarten van uw bedrijf, alle documentatie omtrent controles, trendrapporten maar vooral ook aanbevelingen van hoe het anders of beter kan. Kortom, alles wat u nodig heeft, is altijd bij de hand om uw productie naar een hoger niveau te brengen en audits probleemloos te doorstaan.

Ongediertepreventie voor een voedselveilig bedrijf

Naamloos-2
Lees het gehele artikel

Voedselveiligheid is prioriteit nummer één voor de voedingsindustrie. Verschillende wetten en normen helpen mee te waken over de hygiëne in de productie, zodat producten op een voedselveilige manier gemaakt kunnen worden. Met een wereldbevolking die blijft aangroeien en voedselproductie die steeds globaler wordt is het belangrijker dan ooit om de kwaliteit te garanderen doorheen de volledige keten. Ongediertepreventie en -bestrijding speelt daar een cruciale rol in.

Wereldwijd geldt de Codex Alimentarius van het FAO en WHO als belangrijkste referentiepunt voor voedselveiligheid en -kwaliteit. Hij werd al in 1961 geïntroduceerd en in 1985 erkend. De Codex heeft landen ertoe aangezet om een nieuwe voedingswetgeving en normen te implementeren, gebaseerd op de Codex, en controleorganismes in het leven te roepen die hierop toezien.

Wat is het wetgevend kader in Europa?

In Europa gaan alle nationale en individuele maatregelen terug tot de ‘Algemene beginselen en verordeningen van de levensmiddelenwetgeving n° 178/2002’. Daarnaast kwamen er nog drie verordeningen bij, respectievelijk inzake levensmiddelenhygiëne (852/2004), inzake de vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (853/2004) en inzake de vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (854/2004).

Wat beoogt de HACCP-regelgeving?

Een hele mond vol. Concreet zijn deze regels vervat in de principes van HACCP (Hazard Analysis and Criticial Control Points). Dit omvat een systematische benadering van voedselveiligheid die zich concentreert op het voorkomen van besmettingen door alle mogelijke risico’s te identificeren, te bewaken, te corrigeren en te documenteren. Elk voedselverwerkend bedrijf moet een HACCP-systeem ontwikkelen, aangepast aan de eigen producten en aan de omstandigheden van de verwerking en de distributie.

Belang van ongediertebestrijding

Een van de voornaamste oorzaken van besmetting van voedsel is de aanwezigheid van parasieten. Knaagdieren en kakkerlakken staan er bijvoorbeeld om bekend dat ze bacteriën en gevaarlijke virussen verspreiden via hun urine, uitwerpselen, braaksel, poten en lijf. Dit kan leiden tot terugroepacties die (on)rechtstreekse kosten met zich meebrengen maar vooral uw imago ernstige schade kunnen berokkenen. Ongediertebestrijding is dan ook een cruciaal onderdeel in elk HACCP-plan.

Werk maken van ongediertebestrijding

Maar hoe maakt u werk van een efficiënt preventieplan tegen ongedierte? Door te kiezen voor een ervaren partner. Rentokil is al jaren actief in de wereld van ongediertepreventie en -bestrijding. Jarenlange analyses van data hebben ervoor gezorgd dat we inzicht hebben in de verschillende oorzaken van een ongedierte-infestatie. Zodat u ze op voorhand kan vermijden of op de meest efficiënte manier bestrijden. Met de juiste mensen en met de juiste technologie.

Ongediertebestrijding gaat digitaal

rentokil-myrentokil-technician-demonstrating-to-customer-2(ENT_
Lees het gehele artikel

Meer dan de helft van de voedingsbedrijven denkt dat een toename van ongedierte één van de belangrijkste uitdagingen van de sector zal zijn de komende vijf jaar. De klassieke manier van bestrijding zal dus niet meer volstaan. Rentokil heeft daarom digitale technologie omarmd met oplossingen zoals PestConnect en myRentokil. Zij zorgen elke dag voor meer dan 9 miljoen nieuwe datapunten afkomstig van 80.000 geconnecteerde toestellen wereldwijd. Hiermee is het bedrijf perfect gewapend om voor u de strijd tegen ongedierte aan te gaan.

Voedselveiligheid is gebaseerd op het principe van risicodetectie. Door te weten welke elementen in de productie de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen, kan er proactief gehandeld worden. Ongedierte-bestrijding is één van de elementen waar de internationale normen voor voedselveiligheid naar verwijzen. Of het nu gaat om vliegen, ratten en muizen, motten en kevers … met meer dan 90 jaar ervaring onder de riem, weet Rentokil als geen ander welke commerciële impact deze risico’s kunnen hebben als er niks mee gedaan wordt. Het bedrijf rust daarbij allerminst op zijn lauweren. Momenteel is er een digitale revolutie aan de gang in ongediertebestrijding, waar Rentokil één van de voorlopers in is. Nieuwe geconnecteerde technologieën maken het immers mogelijk om 24/7 actieve monitoring en ondersteuning te bieden. Maar de data die Rentokil capteert kan weer dienen om vroeger in te grijpen en de risico’s nog meer in te dijken voor voedingsbedrijven.

Nieuwe geconnecteerde technologieën maken het mogelijk om 24/7 actieve monitoring en ondersteuning te bieden.

PestConnect: continue monitoring en detectie

Inzichten die in eerste instantie gedestilleerd kunnen worden uit PestConnect. Dit gaat om een waaier aan geconnecteerde oplossingen die Rentokil ontwikkeld heeft om ongedierte te detecteren, te vangen en te doden. Het bestaat uit een systeem van onderling verbonden apparaten met sensoren dat data omtrent ongediertebestrijding en -detectie naar de cloud verstuurt. Er wordt meteen een alarm gegenereerd, zodat de bron van de ongedierteplaag geïdentificeerd wordt en er meteen een passende actie wordt ondernomen door het serviceteam van Rentokil. Klanten hebben bovendien te allen tijde toegang tot de data, zodat ze zelf ook intelligente preventieacties op het getouw kunnen zetten. Het resultaat van dit alles zijn 9 miljoen nieuwe datapunten elke dag. Big data dus die Rentokil wereldwijd inzet om organisaties te ondersteunen met een meer proactieve benadering van ongedierte-
bestrijding om de voedselveiligheid in de hele toevoerketen te garanderen.

myRentokil: online rapportage en analyses

Een tweede tool die hierbij zeker het vermelden waard is, is myRentokil, het online rapportage- en analysesysteem voor ongediertebestrijding van Rentokil dat real-time informatie geeft over de ongedierteactiviteit binnen uw bedrijf. Dit is volledig geïntegreerd met PestConnect, blinkt uit in gebruiksgemak en voorziet klanten van trendrapporten, aanbevelingen, interactieve plattegronden en analysetools om preventieplannen te optimaliseren en voedselveiligheidsaudits beter gewapend te doorstaan. Er wordt ook een link gelegd tussen de activiteiten van ongedierte en hun locatie, vergezeld van de nodige aanbevelingen. Rentokil kan hierbij putten uit ervaring ‘in the field’ bij duizenden bedrijven wereldwijd. Dit unieke perspectief leidt tot reële inzichten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen en oorzaken van ongedierte, zonder dat het u als bedrijf enorm veel tijd kost.

PestConnect is een waaier aan geconnecteerde oplossingen die Rentokil ontwikkeld heeft om ongedierte te detecteren, te vangen en te doden.

Data uit 200.000 observaties vorig jaar

Om een voorbeeld te geven. Vorig jaar logde Rentokil 200.000 observaties bij 20.000 klanten in de voedingsketen, verspreid over 27 landen. Bijna een kwart van de sites kreeg in die periode af te rekenen met ongedierte. De aanbevelingen hadden in 46% van de gevallen een betere hygiëne tot doel, in 19% hielpen ze de integriteit van bedrijven versterken, 6% leidde tot betere opslagoplossingen. Deze cijfers sluiten aan bij de non-conformiteiten die vastgesteld worden bij inspecties en audits. Voedselveiligheidsplannen beginnen met het definiëren van de voornaamste controlepunten en maatregelen die de risico’s voor elk punt zo goed mogelijk afdekken. Uit de analyses van Rentokil wordt ook duidelijk waar bedrijven hun inspanningen het beste kunnen op focussen om meer uit hun bestaande programma’s te halen. Op die manier wordt een belangrijke stap gezet naar voedselveiligheid.