Tagarchief: Leuze

Licht in de duisternis

Lees het gehele artikel

Hij doorstraalt zelfs gemetalliseerde en donkere folies: De nieuwe sensorset (zender- en ontvanger) LS25CI van Leuze is zeer krachtig en flexibel in gebruik en voldoet daarmee aan de strenge eisen van de verpakkingsindustrie.

De folies die gebruikt worden in de verpakkingsindustrie variëren sterk: ze zijn meer of minder transparant en soms zelfs donker of gemetalliseerd. Dit maakt het voor optische sensoren een uitdaging om de positie van de objecten in de verpakking betrouwbaar te detecteren. Met de LS25CI introduceert Leuze een zender- en ontvanger fotocel die deze taak aankan: De LS25CI is zeer krachtig en kan elk type folie doorstralen. Dit maakt een betrouwbare scheiding van producten en verzegeling van de folie op de juiste plaatsen mogelijk. Het gebruikte infrarode licht is onschadelijk en vormt geen gevaar voor de ogen.

De complete veiligheidsoplossing voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen

APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-Guarding-Pallet-Stacker_wl(EN
Lees het gehele artikel

Palletmagazijnen met automatische herstart dragen bij tot een verhoogde systeemefficiëntie met een betrouwbare toegangsbeveiliging. Een nieuwe veiligheidsoplossing met inductielussen, lichtscherm en bewaakte signaalvolgorde voldoet aan de eisen van de herziene norm EN 415-4 en zorgt daarmee voor maximale veiligheid. Inductielussen in het veiligheidssysteem maken onderscheid tussen vorkheftrucks en personen.

Fabrikanten en exploitanten van machines en systemen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Normen spelen ook een belangrijke rol. Zij beschrijven eisen en bieden ondersteuning bij het waarborgen van de veiligheid aan machines en systemen. Deze zijn in Europa echter niet wettelijk bindend. Voor fabrikanten of exploitanten van machines of systemen zijn vooral type C-normen van belang. Dit zijn machine-specifieke veiligheidsnormen. Hiertoe behoort EN 415-4 ’Veiligheid van verpakkingsmachines – Deel 4: Palletiseermachines en depalletiseermachines en bijbehorende uitrusting”. De inhoud van de norm uit 1997 werd aanzienlijk herzien. In de komende versie van de norm worden nieuwe eisen gesteld aan fabrikanten en exploitanten. Dit heeft ook gevolgen voor de toegangsbeveiliging van pallet­magazijnen met automatische herstart.

Traditioneel concept met externe inductielussen

Tot nu toe werden veel materiaaloverslagstations met automatische herstart als volgt beveiligd: elektro sensitieve beschermingsuitrusting (ESPE) beveiligde het toegangspunt – als de ESPE (inloopbeveiliging / lichtscherm) onderbroken wordt, worden de machine en transportband gestopt. Om te voorkomen dat de gestopte machine opnieuw moest worden opgestart na het laden van een gang door een bevoorradingsvoertuig, zoals een vorkheftruck, werden twee inductielussen gebruikt als muting-signalen. Deze bevonden zich in de vloer vóór de inloopbeveiliging. Wanneer de vorkheftruck over de inductielussen reed, werd de inloopbeveiliging tijdelijk overbrugd. Deze oplossing beantwoordt niet meer aan de huidige stand van de veiligheidstechnologie: het systeem eindigt vaak in een evaluatie-logica met één kanaal; als gevolg daarvan is de veiligheid onder bepaalde omstandigheden niet meer gegarandeerd voor de gegeven toepassing. Een nieuw type van toegangsbeveiliging voor een palletmagazijn heeft tot doel de toegang van personen te verhinderen, maar tegelijkertijd de toegang van pallets mogelijk te maken met een vorkheftruck. 

Naleving van de normen door sequentiecontrole 

Fabrikanten en exploitanten kunnen nu gebruikmaken van een nieuwe oplossing, die wordt beschreven in de toekomstige versie van de norm EN 415-4. Deze komt overeen met de huidige stand van de techniek. Twee inductielussen worden ook gebruikt voor dit type toegangsbeveiliging op palletmagazijnen. Het verschil met traditionele concepten is dat de beide inductielussen zich niet vóór de gevarenzone bevinden. In plaats daarvan bevindt één lus zich buiten de gevarenzone en de tweede bevindt zich achter de inloopbeveiliging, binnen de gevarenzone. De ESPE – de opto-elektronische beveiligingsinrichting – blijft op haar plaats. Zoals voorheen scheidt zij de verkeers- en de gevarenzone. Daarnaast is er ook een veiligheidssysteem dat toezicht houdt op een gedefinieerde opeenvolging van signalen en de automatische herstart initieert. 

Gebruiksklaar systeem

Leuze biedt de beschreven veiligheidsoplossing voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen met automatische herstart aan als een compleet pakket dat is getest en gevalideerd op het gebied van veiligheid met de benodigde componenten.    

Alles in beeld – De nieuwe 36-serie sensoren van Leuze detecteert objecten zelfs bij grote afstanden

SR36C_detection_film_wrapped_objects_02_PIC2_V2
Lees het gehele artikel

De nauwkeurige detectie van objecten vereist betrouwbare technologie. Precies met dit in gedachten heeft Leuze de nieuwe 36-sensorserie ontwikkeld. Dankzij hun perfecte detectieprestaties zijn deze sensoren geschikt voor in de intra logistiek, verpakkingssystemen en de automobielindustrie. Ze detecteren voorwerpen met verschillende optische eigenschappen – zelfs op grote afstand, bij trillingen, omgevingslicht of vervuiling. Het voordeel voor systeemfabrikanten en exploitanten: De kosten geoptimaliseerde 36-serie is een economisch aantrekkelijke oplossing, vooral in het geval van sterk geautomatiseerde systemen met een groot aantal sensoren.

In de levensmiddelenindustrie worden identieke producten meestal in grotere verpakkingen gebundeld. Dankzij hun extreem hoge functiereserves detecteren de retro-reflectieve fotocellen van de Leuze 36-serie ook wisselende verpakkingseenheden betrouwbaar.

Flexibele uitvoering

Leuze biedt de (IP67) sensoren aan met verschillende werkingsprincipes: als Tasters met achtergrondonderdrukking tot 2,5 meter), als (tot 17 meter) of als gescheiden Zender-/Ontvangersystemen (tot 80 meter). Het hoogwaardige sensorontwerp biedt een extreem hoge functiereserve. Dit zorgt ervoor dat objecten betrouwbaar worden gedetecteerd, zelfs als er bijvoorbeeld storingsbronnen aanwezig zijn. Gebruikers kunnen ook reflectorfotocellen toepassen bijhet detecteren van objecten met depolariserende eigenschappen, bijvoorbeeld voor in folie verpakte pallets. De sensoren van de 36-serie bestrijken dus een enorm scala van toepassingen.

De complete veiligheidsoplossing voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen van Leuze

Lees het gehele artikel

Palletmagazijnen met automatische herstart dragen bij tot een verhoogde systeemefficiëntie met een betrouwbare toegangsbeveiliging. Een nieuwe veiligheidsoplossing met inductielussen, lichtscherm en bewaakte signaalvolgorde voldoet aan de eisen van de herziene norm EN 415-4 en zorgt daarmee voor maximale veiligheid. Inductielussen in het veiligheidssysteem maken onderscheid tussen vorkheftrucks en personen.

Normatief kader: herziene EN 415-4

Fabrikanten en exploitanten van machines en systemen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Normen spelen ook een belangrijke rol. Zij beschrijven eisen en bieden ondersteuning bij het waarborgen van de veiligheid aan machines en systemen. Deze zijn in Europa echter niet wettelijk bindend. Voor fabrikanten of exploitanten van machines of systemen zijn vooral type C-normen van belang. Dit zijn machine specifieke veiligheidsnormen. Hiertoe behoort EN 415-4 “Veiligheid van verpakkingsmachines – Deel 4: Palletiseermachines en depalletiseermachines en bijbehorende uitrusting”. De inhoud van de norm uit 1997 werd aanzienlijk herzien. In de komende versie van de norm worden nieuwe eisen gesteld aan fabrikanten en exploitanten. Dit heeft ook gevolgen voor de toegangsbeveiliging van palletmagazijnen met automatische herstart.

Traditioneel concept met externe inductielussen

Tot nu toe werden veel materiaaloverslagstations met automatische herstart als volgt beveiligd: elektro sensitieve beschermingsuitrusting (ESPE) beveiligde het toegangspunt – als de ESPE (inloopbeveiliging / lichtscherm) onderbroken wordt, worden de machine en transportband gestopt. Om te voorkomen dat de gestopte machine opnieuw moest worden opgestart na het laden van een gang door een bevoorradingsvoertuig, zoals een vorkheftruck, werden twee inductielussen gebruikt als muting-signalen. Deze bevonden zich in de vloer vóór de inloopbeveiliging. Wanneer de vorkheftruck over de inductielussen reed, werd de inloopbeveiliging tijdelijk overbrugd. Deze oplossing beantwoordt niet meer aan de huidige stand van de veiligheidstechnologie: Het systeem eindigt vaak in een evaluatie-logica met één kanaal; als gevolg daarvan is de veiligheid onder bepaalde omstandigheden niet meer gegarandeerd voor de gegeven toepassing. Een nieuw type van toegangsbeveiliging voor een palletmagazijn heeft tot doel de toegang van personen te verhinderen, maar tegelijkertijd de toegang van pallets mogelijk te maken met een vorkheftruck.

Naleving van de normen door sequentiecontrole.

Fabrikanten en exploitanten kunnen nu gebruik maken van een nieuwe oplossing die wordt beschreven in de toekomstige versie van de norm EN 415-4. Deze komt overeen met de huidige stand van de techniek. Twee inductielussen worden ook gebruikt voor dit type toegangsbeveiliging op palletmagazijnen. Het verschil met traditionele concepten is dat de beide inductielussen zich niet vóór de gevarenzone bevinden. In plaats daarvan bevindt één lus zich buiten de gevarenzone en de tweede bevindt zich achter de inloopbeveiliging, binnen de gevarenzone. De ESPE – de opto-elektronische beveiligingsinrichting – blijft op zijn plaats. Zoals voorheen scheidt zij de verkeers- en de gevarenzone. Daarnaast is er ook een veiligheidssysteem dat toezicht houdt op een gedefinieerde opeenvolging van signalen en de automatische herstart initieert.

Gebruiksklaar systeem

Leuze biedt de beschreven veiligheidsoplossing voor toegangsbeveiliging op palletmagazijnen met automatische herstart aan als een compleet pakket dat is getest en gevalideerd op het gebied van veiligheid met de benodigde componenten.

Meten en schakelen tegelijk!

Lees het gehele artikel

De innovatieve sensor ODT 3C van Leuze kan zowel meet- als schakeltaken aan. De nieuwe 2-in-1 oplossing is daarmee geschikt voor een breed scala aan geautomatiseerde industriële toepassingen.

Ligt er een voorwerp op de transportband? Zo ja: Wat is de positie ervan of de afstand tot de machine? Dit zijn typische vragen die moeten worden beantwoord in een breed scala van industriële toepassingen en processen. In het verleden werd dit opgelost door het gebruik van meerdere sensoren.

Met de nieuwe ODT 3C van Leuze is slechts één enkele sensor nodig: De innovatieve sensor kan zowel schakel- als meetinformatie (IO Link) doorgeven aan de machinebesturing, waardoor het een efficiënte en voordelige 2-in-1 oplossing is, voorzien van extreem goede vreemdlichtonderdrukking.

Het werkbereik van de ODT 3C kan via IO-Link numeriek worden ingesteld, en dankzij apparaatkalibratie ook zeer nauwkeurig en op afstand (op afstand) bijna reflectie-onafhankelijk.

Toepassingsvoorbeeld uit de levensmiddelenindustrie: Een machine is deeg aan het afrollen voor gebakken goederen. De ODT 3C sensor wijst naar beneden op het deeg. Hij zendt een afstandswaarde naar de bovenliggende besturing. Het doel is om het deeg te regelen binnen een optimaal afstandsbereik van 100-120 mm. Als de sensor een meetwaarde buiten het doelbereik detecteert, passen de transportbandmotoren de snelheid van de transportband dienovereenkomstig aan. De meetwaarde wordt via IO-Link in de procesgegevens verwerkt. Bovendien worden diagnosegegevens voor Industrie 4.0-doeleinden via IO-Link naar de besturing doorgestuurd.

Een echt stuk van de ijstijd, gebotteld

Lees het gehele artikel

De sensorexpert Leuze, toegewijd aan de hoogste normen

“Onaangeroerd sinds de ijstijd” is geen marketingslogan, maar een feit – een echt stukje ijstijd dat vandaag nog bestaat: Toen het ijs smolt, liepen immense hoeveelheden water weg in de rotsen van het Zwabische Alpengebergte. Door de ongebruikelijke aardverschuivingen werd dit reservoir vervolgens ongeveer 400 meter onder de buitenwereld afgesloten. Sindsdien zorgen zware lagen ondoordringbaar steen ervoor dat het regenwater niet meer naar het stuwmeer kan doorsijpelen en beschermen zij het tegen alle milieu-invloeden van onze tijd. Daardoor bezit EiszeitQuell een oorspronkelijke zuiverheid en kwaliteit- net als water van 10.000 jaar geleden. Het bevat een evenwicht aan mineralen en is natrium- en zoutarm. Deze unieke waterkwaliteit is wat ons aanspoort en is de reden waarom Romina Mineralbrunnen zich inzet om alleen de hoogste normen te accepteren in het gehele vulproces

Zicht op de palletiseer technologie in het nieuwe glassysteem

Op piekmomenten worden bij Romina Mineralbrunnen tot 45.000 glazen flessen per uur door het systeem getransporteerd, gedepalletiseerd, uitgepakt, gereinigd, gevuld, opnieuw verpakt en ten slotte op een nieuwe pallet geladen, vastgezet en naar de opslag getransporteerd. Een hoge beschikbaarheid van het systeem is absoluut noodzakelijk. Tegenwoordig werken transport- en verpakkingssystemen gewoon niet meer zonder betrouwbare sensorsystemen. Romina vertrouwt al vele jaren op optische sensorsystemen en een bijzondere, ervaren partner: Sensor Expert Leuze uit Owen/Teck, Zuid-Duitsland – slechts enkele kilometers verwijderd van Romina Mineralbrunnen. De “Sensor People” beschikken over jarenlange ervaring en een diepgaande toepassingskennis met betrekking tot de verpakkings- en drankenindustrie. Voor bijna alle toepassingen in de drankenindustrie heeft de sensorexpert een precieze oplossing paraat: Bijvoorbeeld voor het transport van pallets, tray verpakkingen en containers. Ook voor toepassingen in afzonderlijke machines beschikt Leuze altijd over de passende sensoren.

Voor het veilig laden en lossen worden vaak meerstraals Inloopbeveiligingen van Leuze gebruikt met geïntegreerde muting (tijdelijke overbrugging) functie. Maar ook veiligheidslichtschermen met de door Leuze gepatenteerde Smart Process Gating (SPG) technologie zijn geschikt. Door de uitvoering van het veiligheidslichtscherm met SPG te gebruiken, zijn er geen muting-sensoren meer nodig. Dit bespaart veel ruimte en is een belangrijk voordeel bij opstelling in krappe ruimtes. Want een volautomatische materiaalstroom is alleen mogelijk met betrouwbare sensorsystemen. En deze moeten nauwkeurig, maar ook veilig zijn.

Snelle integratie via IO-Link

Leuze-wall
Lees het gehele artikel

Nieuw MD7-systeem van Leuze maakt automatisering eenvoudiger: IO-Link master, hubs en sensoren maken het mogelijk om krachtige systemen in de smart factory te implementeren.

De IO-Link master kan dankzij zijn multiprotocolmogelijkheid flexibel in de besturing en in de cloud worden geïntegreerd.

Het nieuwe MD7-systeem van Leuze maakt een krachtige automatisering mogelijk en het is eenvoudig te integreren: IO-Link hubs zijn een kosteneffectieve manier voor gebruikers om naar behoefte extra digitale sensoren in het systeem te integreren en het systeem op een flexibele en economische manier uit te breiden. Dit zorgt ervoor dat gebruikers profiteren van consistent transparante gegevens en processen.
Dankzij het gesynchroniseerde systeem van IO-Link masters en Leuze-sensoren beschikken de aangesloten machines over een hoge mate van standaardisatie. Alle IO-Link modules en aangesloten sensoren en actuatoren kunnen snel en eenvoudig via een webbrowser in bedrijf worden gesteld, geconfigureerd en centraal worden bewaakt.

IO-Link componenten van Leuze zijn eenvoudig te integreren tussen fabrikanten.

Toekomstbestendigheid is gegarandeerd met IO-Link: Backward compatibiliteit betekent dat, zelfs jaren later, sensoren met oudere productiedata kunnen worden geïntegreerd in systemen met de nieuwste specificatie.

Met nieuwsgierigheid en vastberadenheid zijn de sensormensen van Leuze al meer dan 50 jaar vernieuwers op het gebied van technologische mijlpalen in de industriële automatisering. Ze worden gedreven door het succes van hun klanten. Gisteren. Vandaag. Morgen.

Het productassortiment van Leuze omvat schakel- en meetsensoren, identificatiesystemen, datatransmissie-en beeldverwerkingsoplossingen en machineveiligheidscomponenten en -systemen. De focus van hun werk ligt op de gebieden van intralogistiek, verpakking, gereedschapsmachines, automobielindustrie en laboratoriumautomatisering. Leuze werd in 1963 opgericht, met het hoofdkantoor in Owen/Teck in Zuid-Duitsland. Vandaag de dag zijn er meer dan 1.200 Sensor-Mensen over de hele wereld die met veel ervaring en toewijding werken aan het duurzame succes van hun klanten in een veranderende industrie – of het nu in de technologische competentiecentra is of in een van de 20 verkoopbedrijven die door meer dan 40 internationale distributeurs worden ondersteund.

Betrouwbare detectie van multipacks

DRT 25C.R multipack sensor
Lees het gehele artikel
DRT 25C.R multipack sensor
De DRT25C.R sensor is boven de transportband geïnstalleerd en gebruikt de transportband als referentie.

Leuze breidt haar assortiment dynamische referentie diffuse sensoren uit met de DRT 25C.R multipack sensor. Deze sensoren zijn gebaseerd op de innovatieve CAT-technologie (Contrast Adaptive Teach), die een nieuw werkingsprincipe voor binaire schakelsensoren mogelijk maakt. Deze sensoren van Leuze verwijzen niet naar het object zelf, maar naar de transportband. 

Een veilige gok voor een mooie deal – Concurrentievermogen dankzij kwaliteitsgarantie

Lees het gehele artikel

Dit geldt van het productieproces over de intra logistieke processen – waarbij de op europallets geladen suikerzakken en -emmers uit de opslag in het hoogbouwmagazijn worden gehaald – tot en met de belading van de vrachtwagens die op het laadperron aanmeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door competente partners zoals de sensorspecialisten Leuze. In samenwerking met Südzucker werd een efficiënte veiligheidsoplossing op maat gemaakt voor de specifieke toepassing van het bedrijf.

Hier komen de suikerbieten aan, worden ze gewogen, wordt hun bodemgehalte geschat en wordt tenslotte hun suikergehalte bepaald.

Van de biet naar het hoogbouwmagazijn 

Op weg naar de suiker moet een biet eerst verschillende stadia doorlopen. De eerste daarvan is het weegproces. Zoals bij alle interne processen geldt ook bij het lossen de regel “veiligheid eerst”. Dit wordt gewaarborgd door meerdere door Leuze geïnstalleerde MLD-veiligheidssensoren. Deze sensoren maken deel uit van het veiligheidsconcept dat door Leuze voor Südzucker is ontwikkeld. Tijdens een suikercampagne worden de zeven suiker-“torens” op het fabrieksterrein van Südzucker gevuld. Deze torens dienen als silo’s en bevatten de volledige voorraad tot de volgende oogst.

Opslag van zakken en emmers met goederen

Het hoogbouwmagazijn van de fabriek in Ochsenfurt is enorm: het biedt meer dan 72.000 opslagplaatsen. In de zeven gangen kunnen tot 6000 europallets worden ondergebracht, waarop zakken en emmers worden opgeslagen. De verpakte goederen in het hoogbouwmagazijn zijn al met stretchfolie op de europallets vastgezet om de goederen tijdens het transport te beschermen. Gemiddeld duurt een volledige omloop van de magazijnvoorraad niet meer dan vier weken.

De toegangsbeveiliging van het vijfsporige systeem voor het uitnemen van pallets uit de opslag bij Südzucker wordt uitgevoerd door twee verticale Leuze RSL 400 veiligheidslaserscanners. Samen vormen ze een verticaal beschermingsveld dat alle sporen afdekt.

De risico’s van het overslagstation en het vervoer van de goederen

Afhankelijk van de hoeveelheid goederen die uit de opslagplaats worden gehaald, vertrekken dagelijks tussen 10 en 25 vrachtwagens met suiker uit de fabriek te Ochsenfurt. De bestelde europallets komen aan het einde van de logistieke keten aan via rollenbanen: een vijfsporige zwaartekrachtbaan die met pallets wordt geladen door een dwarstransporteur. De vijf rollenbanen van de zwaartekrachtbaan staan vlak naast elkaar. De te transporteren europallets die geschikt zijn voor transport, worden rechtstreeks op de zwaartekrachtbaan overgebracht en naar hun transferpunt getransporteerd. De magazijnlogistiek bepaalt welke van de vijf transportbanden wordt aangestuurd door het invoeren van de desbetreffende order. Europallets die nog niet geschikt zijn voor transport, worden op een aparte foliewikkelaar gezet voordat zij worden aangevoerd. Dit proces wordt beveiligd door MLD-Inloopbeveiligingen van Leuze. Hier worden deze pallets voor transport in folie verpakt, zodat ook zij op hun europallet worden vastgezet. Wanneer de pallets het einde van het licht hellende transportsysteem bereiken, worden ze door mechanische remmen tot stilstand gebracht. De diepladers nemen de pallets op het overlaadpunt op, transporteren ze naar de aangedokte vrachtwagens en laden ze direct.

Transportsysteem met meerdere sporen efficiënt beveiligd

De toegangsbeveiliging van het vijfsporige pallettransport uit de opslag bij Südzucker wordt nu uitgevoerd door twee verticale Leuze RSL 400 veiligheidslaserscanners. Samen vormen ze een verticaal beschermingsveld dat alle sporen afdekt. Het veiligheidssysteem ontvangt van de besturing de informatie over het spoor waarop de pallet wordt uitgevoerd en past de beschermingsvelden van de twee laserscanners kort voor de passage van de pallet dienovereenkomstig aan. Indien een pallet het overzetstation nadert om afgenomen te worden, wordt de systeembesturing hiervan op de hoogte gebracht en wordt een beschermingsveld ter grootte van de pallet en op het overeenkomstige punt gedeactiveerd. Na het passeren van de pallet worden de beschermingsvelden van de veiligheidslaserscanners weer op hun oorspronkelijke grootte ingesteld en daarmee wordt het transportgebied weer volledig “afgesloten”. Op deze manier is een gaten loze veiligheid tijdens de transportcycli gegarandeerd. Deze oplossing garandeert ook een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Het veiligheidssysteem heeft geen extra signalen nodig, bijvoorbeeld van muting-sensoren. Dit betekent dat er ook geen systeem gerelateerde structurele beperkingen zijn. De oplossing is sabotagebestendig en ideaal voor het achteraf inbouwen in bestaande systemen: De twee veiligheidslaserscanners worden aangestuurd door de eigen voorgeprogrammeerde compacte veiligheidsbesturingen en worden via tweekanaals veiligheidsuitgangen in het systeem geïntegreerd. Eventueel noodzakelijke softwareaanpassingen voor de besturing en de configuratie van de veiligheidsvelden van de laserscanners zijn eenvoudig uit te voeren, naar keuze ook als Leuze-service voor de betreffende toepassingsvereisten.

Van links: Gerald Schmer en Dieter Düll, verantwoordelijk voor automatisering en elektrotechniek in het Südzucker-magazijn in Ochsenfurt, en Armin Hufnagel, Technical Sales Manager bij Leuze, zijn allen verheugd over de Leuze-sensoroplossing waarvoor uiteindelijk is gekozen

Partner voor efficiënte veiligheidsoplossingen

Als betrouwbare partner voor efficiënte sensoroplossingen biedt Leuze haar klanten veiligheidsproducten, veiligheidsdiensten en veiligheidsoplossingen gedurende de gehele levenscyclus van de machine. De veiligheidsexperts van Leuze beschikken over uitgebreide kennis van de nieuwste normen en standaarden en hebben veel ervaring met het ontwerpen van veiligheidsconcepten. Zij ontwikkelen efficiënte, innovatieve en betrouwbare veiligheidsoplossingen voor gebruik in geautomatiseerde omgevingen. Hun professionele projectteams begeleiden hun klanten tijdens het gehele proces – van de bepaling van hun specifieke eisen tot de veiligheidsgoedkeuring. De experts van Leuze zorgen ervoor dat de veiligheidsoplossing voldoet aan de eisen van de klant en dat het project soepel verloopt. Tevens zijn ze gebaseerd op gekwalificeerde veiligheidsconcepten die, indien nodig, ook individueel uitgebreid of nieuw gecreëerd kunnen worden. Elke oplossing wordt individueel aangepast aan de specifieke systeem lay-out en omvat alle benodigde hard- en softwarecomponenten, engineering services zoals besturingsprogrammering en -configuratie in overeenstemming met de projectvereisten, ondersteuning bij de inbedrijfstelling, validatie van de veiligheidsfunctie en uitgebreide documentatie. Dit bespaart tijd en geld en garandeert optimale veiligheid. De innovatieve, intelligente veiligheidsconcepten bieden ook daar veiligheid zonder hiaten en soepel verlopende processen, waar klassieke concepten tot het uiterste worden gedreven. 

Stationaire barcodelezer die zelfs in krappe ruimtes past

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

De onderneming heeft haar productportfolio in deze sector voortdurend verder ontwikkeld. Leuze barcodelezers voldoen aan talrijke eisen op het gebied van intra logistiek en zijn daarmee breed inzetbaar. De nieuwe BCL 200i ondersteunt geleide container- en tray-identificatie en is bijzonder geschikt voor krappe installatieruimtes aan de transportband.

De BCL 200i met geïntegreerde industriële veldbuscommunicatie en eenvoudige PROFINET configuratie leest met gemak uw barcode. De BCL 248i kan via het GSDML-bestand rechtstreeks in de besturing worden geconfigureerd. Naast het compacte formaat wordt installatie verder vergemakkelijkt door de kabeluitgang aan de zijkant van het apparaat en de zwaluwstaartverbinding voor een montage die zo gedaan is.

Gespecialiseerd voor geleide container- en tray-identificatie

De nieuwe BCL 200i is bijzonder geschikt voor de detectie van 1D-codes bij bakkentransport. Ongeacht of de barcode verticaal of horizontaal op het etiket is gedrukt, gewoon een kwestie van montage. Het apparaat beschikt over geïntegreerde Ethernet TCP/IP- of PROFINET- veldbuscommunicatie. De webbased configuratietool maakt diagnose op afstand mogelijk, waar ook ter wereld.

De nieuwe BCL 200i is bijzonder geschikt voor geleide tray-identificatie.

Detectie door middel van code reconstructie technologie

De geïntegreerde Code Reconstructie Technologie (CRT) stelt de BCL 200i in staat om zelfs barcodes met korte streeplengtes en beschadigde of vervuilde etiketten te lezen. Met behulp van de CRT decoder kunnen barcodes ook onder een grote hoek worden gelezen. Het daaruit volgende lagere aantal no-reads verhoogt de beschikbaarheid van het systeem aanzienlijk.

Activering zonder extra sensor

Dankzij de automatische activering van de reflector (autoReflAct) kan de nieuwe stationaire barcodelezer zonder extra triggersensor worden geactiveerd. Dit wordt bereikt door de scanner met aangepaste, smalle scanstraal te richten op een reflector die aan de andere zijde van de transportband is gemonteerd. Zolang de scanner op de reflector is gericht, blijft de leespoort gesloten. Indien de reflector wordt bedekt door een voorwerp zoals een bak met een barcode-etiket, wordt de scanner geactiveerd om te lezen. De leesprocedure is voltooid zodra de scanner weer vrij zicht op de reflector heeft.    

Slimme rollenbaan – sensorset voor detectie van onderaf

Leuze conveyor sensor systemkopie
Lees het gehele artikel

Gebruikers ontvangen een compleet systeem bedrijfsklaar, omdat de systeemleveranciers de montagebeugels al in de fabriek monteren. Dit bespaart gebruikers tijd en kosten tijdens de ingebruikname van transportlijnen.

De speciale montagebeugel voor de sensoren uit de 25C-serie maakt montage en fijnafstelling van de sensoren overbodig voor de systeemgebruiker, aangezien de fabrikanten van het transportsysteem de nieuwe montagebeugels al in de fabriek monteren. De eerste montage en fijnafstelling kunnen in de toekomst vòòraf plaatsvinden – dat bespaart de klant tijd en geld. Gebruikers kunnen onmiddellijk na de installatie van het transportsysteem met de werkzaamheden beginnen.

Perfecte pasvorm in het transportsysteem

De innovatieve montagebeugels zijn zo ontworpen dat ze perfect passen bij de 25C-sensorserie. De fabrikant van transportsystemen integreert de sensoren met behulp van de nieuwe Leuze montagebeugel in het binnenste van de transportinstallatie. Belemmerende contouren door mechanische montagesystemen worden volledig overbodig. Stof en vuilpreventie is ingebouwd waardoor veel minder reiniging en onderhoud nodig is. Deze Leuze-oplossing vergt minder reiniging en onderhoud dan systemen, die op klassieke retroreflectieve optische sensoren vertrouwen. Bovendien profiteren gebruikers van de speciale omgevingslichtconfiguratie van de sensoren: Want de modellen van de 25C-serie zijn ongevoelig voor hoogfrequente LED-verlichting in de productie- of logistieke gebouwen. Dankzij hun detectievermogen en hun uitstekende functiereserve herkennen de sensoren bovendien betrouwbaar verschillende pallettypes.

Innovatieve, fabrieksmatige integratie van de speciale montagebeugel met sensor voor palletdetectie in het binnenste gedeelte van de transportband

Met nieuwsgierigheid en vastberadenheid zijn de sensormensen van Leuze al meer dan 50 jaar vernieuwers op het gebied van technologische mijlpalen in de industriële automatisering. Ze worden gedreven door het succes van hun klanten. Gisteren. Vandaag. Morgen. Het productassortiment van Leuze omvat schakel- en meetsensoren, identificatiesystemen, datatransmissieen beeldverwerkingsoplossingen en machineveiligheidscomponenten en -systemen. De focus van hun werk ligt op de gebieden van intralogistiek, verpakking, gereedschapsmachines, automobielindustrie en laboratoriumautomatisering. Leuze werd in 1963 opgericht, met het hoofdkantoor in Owen/Teck in Zuid- Duitsland. Vandaag de dag zijn er meer dan 1.200 Sensor-Mensen over de hele wereld die met veel ervaring en toewijding werken aan het duurzame succes van hun klanten in een veranderende industrie – of het nu in de technologische competentiecentra is of in een van de 20 verkoopbedrijven die door meer dan 40 internationale distributeurs worden ondersteund.

Leuze België wordt 30 jaar

Lees het gehele artikel

Leuze electronic nv/sa België is een van de 21 buitenlandse dochterondernemingen van Leuze wereldwijd. De oprichting in 1991 was een belangrijke stap in de internationalisering van de Leuze electronic Groep – “The Sensor People”, zo worden de medewerkers van de Leuze electronic Groep genoemd. Vandaag werken er wereldwijd meer dan 1.200 voor de sensorexpert.

Op deze foto: het Belgische team André Mateusen, Luc Malfroid en Julien Melchior rond de huidige Benelux Managing Director Rob Vrijburg.

De Leuze electronic Groep heeft wereldwijd 21 dochterondernemingen. Haar Belgische service- en verkoopmaatschappij viert in juni haar 30e verjaardag.

Lokale nabijheid en jarenlange ervaring

Na de oprichting van de Leuze-dochteronderneming in Nederland in 1987 werd in 1991 ook een Leuze-dochteronderneming in België opgericht. De eerste twee decennia stond algemeen directeur Philippe Meeus aan het hoofd van het Belgische service- en verkoopbedrijf. Tot aan zijn pensionering vorig jaar maakte hij actief deel uit van het Benelux-team en droeg hij met zijn jarenlange ervaring en grote inzet bij aan de verdere ontwikkeling van de verkoopmaatschappij in Machelen. Vandaag leidt Rob Vrijburg als Managing Director het wel en wee van beide Benelux filialen. Sinds begin dit jaar is hij gevestigd in het nieuw betrokken pand in Geldermalsen, Nederland. Net als zijn voorganger maakt hij sinds de oprichting van de twee nationale bedrijven deel uit van het Benelux Sensor People team en beschikt hij over uitgebreide markt- en branchekennis.

Diepgaande applicatiekennis en gedetailleerde marktkennis

Net als de hele Leuze electronic Groep groeit ook het Belgische service- en verkoopbedrijf al vele jaren bovengemiddeld snel. Samen met hun klanten geven de Sensor People in de Benelux actief vorm aan de veranderingen in de branche en creëren zo de innovaties van morgen. Samen met hun klanten vinden zij de beste oplossing voor hun sensortoepassing.

Met nieuwsgierigheid en vastberadenheid zijn de sensormensen van Leuze al meer dan 50 jaar vernieuwers op het gebied van technologische mijlpalen in de industriële automatisering. Ze worden gedreven door het succes van hun klanten. Gisteren. Vandaag. Morgen.

Het productassortiment van Leuze omvat schakel- en meetsensoren, identificatiesystemen, datatransmissie- en beeldverwerkingsoplossingen en machineveiligheidscomponenten en -systemen. De focus van hun werk ligt op de gebieden van intralogistiek, verpakking, gereedschapsmachines, automobielindustrie en laboratoriumautomatisering. Leuze werd in 1963 opgericht, met het hoofdkantoor in Owen/Teck in Zuid-Duitsland. Vandaag de dag zijn er meer dan 1.200 Sensor-Mensen over de hele wereld die met veel ervaring en toewijding werken aan het duurzame succes van hun klanten in een veranderende industrie – of het nu in de technologische competentiecentra is of in een van de 20 verkoopbedrijven die door meer dan 40 internationale distributeurs worden ondersteund.

Twee in één: Leuze presenteert de GSX, de eerste gecombineerde vorksensor ter wereld.

Lees het gehele artikel

De nieuwe GSX complementeert Leuze’s assortiment vorksensoren. Deze sensor is vooral geschikt voor etiketteermachines die in de verpakkingsindustrie worden gebruikt.

Met de introductie van de GSX, de eerste gecombineerde vorksensor ter wereld, zet Leuze zijn decennialange traditie als innovator voort. Leuze heeft niet alleen de eerste labelvork met de GS05 uitgevonden, maar ook de eerste ultrasone vorksensor met de GSU14 ontwikkeld. Met de nieuwste innovatie van het bedrijf, de GSX (verschillende beschikbare modellen), rondt Leuze zijn productassortiment van vorksensoren af met een gecombineerd model dat zowel optisch- als ultrasoon detectieprincipe biedt. Het combineert dus de voordelen van de optische varianten met die van de ultrasone oplossingen en is het meest geschikt voor de etiketteermachines die in de verpakkingsindustrie worden gebruikt. Met deze innovatie toont Leuze opnieuw hun jarenlange expertise en de toepassingskennis van de Sensor People op dit gebied.

Detectie van niet-transparante etiketten op etiketdragercombinaties van etiketteermachines.

Leuze breidt zijn assortiment van vorksensoren uit

Het aanbrengen van etiketten van verschillende vormen, maten en materialen op producten en verpakkingen door middel van een etiketteermachine is een van de fundamentele taken die in de verpakkingsindustrie worden uitgevoerd. Voor een precieze positionering moet het etiket veilig en betrouwbaar worden gedetecteerd – zelfs bij hoge transportsnelheden. Deze taak wordt uitgevoerd door vorksensoren, die de zender en de ontvanger in één apparaat onderbrengen en een hoge bedrijfszekerheid garanderen. Deze apparaten zijn niet alleen zeer gevoelig, ze zijn ook eenvoudig te monteren en vereisen geen uitlijning. Tot nu toe bood Leuze hiervoor twee vorksensormodellen aan: licht en ultrasoon. Er is nu een nieuwe versie beschikbaar die licht en ultrasonica combineert. Hiermee voegt Leuze weer een wereldprimeur toe aan haar assortiment en rondt het assortiment af.

Twee in één: ’s werelds eerste GSX14E

De GSX vorksensor is ’s werelds eerste sensor in zijn soort en combineert de twee detectiemethoden van ultrasoon en optisch in één behuizing. Hij brengt de voordelen van beide principes samen en kan zeer flexibel worden gebruikt. Hij detecteert betrouwbaar, snel en nauwkeurig een breed scala aan labels, ongeacht hun materiaal- en oppervlaktekenmerken. Dit verhoogt de doorvoercapaciteit van de machine en vermijdt stilstand. Zelfs labels van inhomogeen BOPP-materiaal kunnen door het optische werkingsprincipe betrouwbaar worden gedetecteerd. De vorksensor is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij verschillende soorten labels moeten worden gedetecteerd. Tot nu toe waren hiervoor vaak meerdere verschillende vorksensoren nodig. De gebruiker bespaart niet alleen ruimte, maar ook extra tijd en kosten voor de installatie. De nieuwe vorksensor kan snel en eenvoudig via de teachknop worden ingesteld om de label-dragercombinatie in te leren. Er is slechts één universele montagepositie nodig voor alle objecten.

Detectie van transparante of semi-transparante etiketten op label-drager combinaties van etiketteermachines

IO-Link voor eenvoudige configuratie en receptuurbeheer

De nieuwe GSX vorksensor is voorzien van een IO-Link interface. Deze dient om de sensor eenvoudig, snel en economisch te configureren. De interface kan worden gebruikt om onder andere remote teaching mogelijk te make of om de knoppen te vergrendelen. Daarnaast vergemakkelijkt receptuurbeheer het eenvoudig wisselen van formaten bij het vervangen van rollen. Dit betekent dat het opnieuw inleren niet nodig is bij het wisselen van rollen naar een ander etiketformaat. Het formaat wordt snel gewijzigd door het selecteren van de juiste parameterset voor het corresponderende etiketformaat. Deze parameterkeuze wordt direct op de etiketteermachine uitgevoerd via de HMI. Dit bespaart niet alleen installatietijd, maar verhoogt ook het productievolume en maakt het systeem zuiniger.