Tagarchief: EQUANS

Hoe energie duurzaam produceren, opslaan en verbruiken?

J07B7693
Lees het gehele artikel

Door de stijgende prijzen, zoekt iedereen vandaag naar manieren om zo zuinig mogelijk met zijn energieverbruik om te springen. Voor Equans is dat al jaren aan de orde van de dag. Het bundelde zijn oplossingen in dat domein in het departement Energy Efficiency Solutions. In nauwe samenwerking met klanten wordt er van hieruit onderzocht hoe de energiepuzzel op de meest efficiënte manier gelegd kan worden. Vandaag en voor de komende jaren.

In de meest voedingsbedrijven is het gebruik van energie vandaag al een complex kluwen. Stoom, elektriciteit, perslucht en energie voor warmte en koeling, vinden al breed ingang in de industrie om tot de juiste temperaturen te komen. “Een knoop die nog moeilijker te ontwarren is sinds hernieuwbare energie uit decentrale productie deel uitmaakt van de energiemix. Denk aan zonnepanelen en windturbines, of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Al deze technologieën beïnvloeden elkaar bovendien. Soms werken ze complementair, soms werken ze elkaar tegen. Je moet er als bedrijf dan ook over waken dat investeringen elkaar niet teniet doen en rekening houden met alle financiële en andere aspecten: wetgeving, subsidies, CO2-heffingen, omgevingsvergunning … Wij proberen klanten daarin te ondersteunen door alles te bundelen en er een zo performant mogelijk geheel van te maken”, opent Sam François, Project Manager Energy Efficiency bij Equans. 

Equans is er om de klant van A tot Z te ontzorgen met een betrouwbare, transparante aanpak.

Roadmap naar klimaatneutraliteit

De hoge energieprijzen van vandaag zijn overigens niet de enige reden om te investeren in de energietransitie. Europa heeft zijn roadmap klaar: het wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Het is nu aan bedrijven om hetzelfde te doen. “De weg naar minder energie verbruiken en minder CO2 uitstoten leiden gelukkig langs hetzelfde pad. De technologie bestaat reeds om daar de volgende stappen in te zetten. En hoewel het vaak om aanzienlijke investeringen gaat die gepaard kunnen gaan met ingrijpende proceswijzigingen, zien we tegelijk dat de terugverdientijden drastisch ingekort zijn omwille van de hoge energiekosten”, beklemtoont François. Het moment is er dus rijp voor en Equans beschikt over de nodige kennis en ervaring om bedrijven hierin bij te staan. “We zijn geen studiebureau, maar zijn echt gegroeid vanuit de dagelijkse praktijk bij onze klanten. Daar zit onze expertise. Die is van absolute meerwaarde in de theoretische berekeningen waar een energiestudie om vraagt. Maar ook in de realisatie achteraf, tot en met het onderhoud van de installaties of de financiering. We zijn er om de klant van A tot Z te ontzorgen met een betrouwbare, transparante aanpak.”

Energiezuinigheid eerst, dan vergroenen

“Vanuit Equans kijken we in eerste instantie steeds naar de energie-efficiëntie.” François: “Er zijn geen standaardoplossingen, omdat de noden van elk bedrijf en de benodigde utilities voor elke site verschillen. Maar de goedkoopste energie is altijd de energie die je niet verbruikt. Hebben we wel zoveel energie nodig of kan het anders en beter? Dat moet het uitgangspunt zijn. Pas dan gaan we kijken hoe we de energiemix kunnen vergroenen voor de klant. Zodat de energie die hij toch nodig heeft, niet uit fossiele brandstoffen hoeft te komen en hij zo autonoom mogelijk kan worden. Lukt dat niet, dan is er nog de optie om te vergrijzen. Een WKK op aardgas draait dan wel nog op fossiele brandstof, maar kan wel een positieve impact hebben op het volledige plaatje. Er komt dus heel wat bij kijken, maar met meer dan 70 jaar ervaring kunnen we klanten echt begeleiden in hun energietransitie”, besluit François.    

Grondige energiestudie voor nieuwe site
Een toonaangevende Belgische brouwerij kwam recent aankloppen bij Equans met een energievraag. Het wilde voor zijn nieuwe site weten met welke energiemix het zo duurzaam mogelijk kon worden en tegelijk minder afhankelijk kon zijn van prijsfluctuaties in de markt. Een uitdaging die ze binnen Energy Efficiency Solutions van Equans graag opnamen. Er werd gekeken naar elektriciteit, stoom, koeling en perslucht. Het resultaat was een high level conceptuele studie. Daarin werd gekeken welke impact elke technologiekeuze zou hebben op de KPI’s van de klant en met welke bijkomende omstandigheden (aanwezigheid gas- en elektriciteitsnet, omgevingsvergunning … ) er rekening moest worden gehouden. De combinatie die uiteindelijk het beste tegemoet kon komen aan de eisen van de klant werd weerhouden. Met een TCO van net geen 50% ten opzichte van een bestaande site, wist Equans een opmerkelijk goede match te vinden. Vooral de WKK-installatie op biogas (met quasi 100% energie-efficiëntie) speelt een doorslaggevende rol in dit verhaal. 

Altijd het juiste klimaat in uw productie

Lees het gehele artikel

Een onberispelijke voedselveiligheid begint met de juiste temperatuur in elke fase van het productieproces. Een gecontroleerd productieklimaat is dan ook van het hoogste belang, maar komt met een onvermijdelijke energiekost. Als multitechnische partner weet EQUANS hoe het de eigenheden van uw proces en gebouw kan vertalen naar installaties die performant, betrouwbaar en vooral zuinig werken, zodat u de strengste kwaliteitsnormen kan doorstaan aan de laagste operationele kosten. 

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen

Het produceren van voeding brengt zijn eigen, zeer specifieke uitdagingen met zich mee. Van Der Veken: “De omgeving waarin levensmiddelen geproduceerd worden, mag op geen enkele manier afbreuk doen aan de kwaliteit en de voedselveiligheid. Twee elementen zijn daarbij van belang. Enerzijds luchtbehandeling om te waken over het gewenste vochtgehalte en te vermijden dat levensmiddelen in aanraking zouden komen met contaminaties. Anderzijds koeling en verwarming om erover te waken dat ze in elke fase aan de juiste temperaturen zijn blootgesteld.” Als multitechnische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring om een gepaste oplossing voor deze uitdagingen te bedenken.

Als multitechnische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring.

Planning cruciaal in integratie luchtbehandelingssystemen

Wat de luchtbehandeling betreft ziet Van Der Veken planning als het voornaamste aandachtspunt. “De technieken hebben we in de vingers. Of de klant nu nood heeft aan clean piping, laminaire luchtsnelheden … We werken altijd een concept op maat van de behoeftes uit.  Pas dan gaan we op zoek naar de geschikte toeleveranciers die qua levertermijn en qua specificaties daar de beste invulling aan geven.” Maar omdat HVAC-installaties mee in de bouw moeten geïntegreerd worden, moeten vele partijen gecoördineerd en nauwgezet samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Timing is alles. “De sterkte van EQUANS is de grootte van onze organisatie. Als er meer capaciteit nodig is om de deadline te halen, kunnen we snel schakelen met onze teams. Bijkomend zijn wij als BIM-expert een perfecte partner voor architecten en studieburelen.” 

De sterkte van EQUANS is de grootte van de organisatie. Als er meer capaciteit nodig is om de deadline te halen, kan het snel schakelen met zijn teams.

Energiezuinige koelingsinstallaties

Koudeproductie is een van de grootste kostenposten op de energiefactuur. Het belang van energie-efficiëntie kan vandaag dan ook niet onderschat worden. “De klant kan steeds rekenen op de meest zuinige installatie. Voor EQUANS is dat altijd het uitgangspunt. We werken al jaren aan totaaloplossingen waar we de restwarmte van onze koelingsinstallatie inzetten op plaatsen in de productie waar er net warmte nodig is. Geïntegreerde oplossingen dus, die door ons studiebureau DESS (Development of Energy Saving) tot in de puntjes berekend worden. Op die manier kunnen we de beste rendementen bereiken.” Om de hoogste kwaliteit te handhaven kunnen bedrijven zich echter geen stilstand in hun koelingsinstallaties veroorloven. “We bouwen daarom in kritische installaties redundantie in. Door ze bijvoorbeeld uit meerdere circuits samen te stellen, zodat er zelfs wanneer er eentje uitvalt, verder gewerkt kan worden. Daarnaast zetten we in op remote monitoring. Wanneer een parameter (temperatuur, druk, stroom …) niet meer binnen bepaalde grenzen ligt, kunnen we meteen ingrijpen. Onze techniekers van wacht lossen in de meeste gevallen het probleem zelf online op. Als ze toch ter plaatse moeten gaan, weten ze op die manier al wat er noodzakelijk is om de herstelling uit te voeren”, weet Van Der Veken.

Met EQUANS zetten we in op remote monitoring. Wanneer een parameter (temperatuur, druk, stroom …) niet meer binnen bepaalde grenzen ligt, kan er meteen ingegrepen worden.

Klant volledig ontzorgen

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen. Van Der Veken: “We willen een partner zijn. De bedoeling is om de klant volledig te ontzorgen gedurende de volledige levensduur van de installatie. Er kunnen in elke fase wel problemen opduiken. Klanten kunnen erop vertrouwen dat we steeds alles in orde brengen. Want op vlak van luchtbehandeling en koeling mogen er geen compromissen gesloten worden. De installaties moeten werken en de beloofde performanties afleveren.”    

Altijd de juiste temperatuur

In Erpe-Mere werkt EQUANS mee aan de bouw van de nieuwe productiehal van onze klant La Lorraine. EQUANS neemt er alle werkzaamheden met betrekking tot industriële leidingen, HVAC en hoog- en middenspanning voor zijn rekening. Het gebouw is 168 m lang en 78 m breed. EQUANS zal er bijna 10 km aan industriële leidingen aanleggen voor warm en koud water, gas en perslucht. De knowhow van de teams biedt een antwoord op de steeds strengere normen die  in de voedingssector van toepassing zijn. Ook op het gebied van airconditioning en verwarming zullen de installaties aan de hoogste eisen voldoen. In totaal 21 luchtbehandelingsgroepen, 3 ketels en 31 luchtverwarmers zullen zorgen voor het gewenste binnenklimaat. Bijzonder is dat, naargelang de behoefte (verwarming of koeling), luchtverplaatsingsroosters de luchtstromen op een dynamische manier zullen aansturen voor optimaal comfort en een uitstekende luchtkwaliteit. En dat is nog niet alles. EQUANS installeert een elektrische hoofdcabine waar de aansluiting op het Fluvius netwerk wordt gemaakt, net als een interne middenspanningscabine voor de aansluiting van vier transformatoren. Voor dit project is er zo’n 3,5 km hoogspanningskabels nodig.