Tagarchief: automatisatie

Automatisatie en logistiek: een droomhuwelijk in volle ontwikkeling

Fabriek-Logistiek-(0)
Lees het gehele artikel

Twee nieuwe demonstratoren in Zeebrugge en Gent

Het beheersen en aansturen van de logistieke supply chain is steeds meer een kwestie van automatisering. Hoewel het omarmen van technologie rond interconnectiviteit, dataverwerking en AI zorgt voor een enorme waaier aan nieuwe mogelijkheden, hinkt Vlaanderen voorlopig nog wat achterop in deze evolutie. Verschillende vooruitstrevende initiatieven hopen daarom een inhaalbeweging in gang te kunnen zetten.

Weinig sectoren ondervinden meer rechtstreekse impact van technologie dan de logistieke wereld. De veranderende noden en verwachtingen zorgen hier dan ook voor een grote vraag naar innovatie. De klimaat­uitdaging moet hierbij begrepen worden als een enorme deeltjesversneller. Zo komt het verduurzamen van transport en logistiek haast per definitie neer op het inzetten van vernieuwde technologieën en dataver­werkingssystemen. 

De omschakeling die vaak ’Logistiek 4.0‘ genoemd wordt, creëert voor de bedrijfswereld enorme opportuniteiten, maar kost ook handenvol geld. Hierdoor is het implementeren van automatisering in de praktijk vooral het werk van de grote spelers. Dat is meteen ook een reden waarom België als kmo-land duidelijk nog achterophinkt ten opzichte van de buurlanden. Om deze achterstand tegen te gaan en de transitie naar een meer ­geautomatiseerde logistieke sector te versnellen, lanceerde de overheid recent verschillende initiatieven. Op die manier hoopt men de economische slagkracht van onze bedrijven in het e-commerce tijdperk te kunnen versterken. 

Demonstratieruimte 

Eén van deze initiatieven is Future ­Logistics Hub in Zeebrugge, een product van POM West-Vlaanderen. Dit is een digitale demonstratieruimte waar zowel studenten, bedrijven als overheidsinstellingen kennis en inspiratie kunnen opdoen rond Logistiek 4.0. “Wij tonen vooral wat de mogelijkheden zijn die verbonden zijn aan het zogenaamde physical internet. Dit zijn volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt”, verduidelijkt Barbara Peene, Program Manager ­Physical Internet bij POM West-Vlaanderen. 

Future Logistics biedt studenten, kennisinstellingen, bedrijven en overheden de mogelijkheid om inspiratie op te doen rond Logistiek 4.0.

Concreet kunnen bezoekers in deze hub – die in september 2021 werd geopend – terecht voor uiteenzettingen rond vijf kernthema’s van physical internet: automatisering, digitalisering, collaborative shipping, value added logistics/value added services en last mile logistics. “Daarnaast bieden we ook een uitgebreide game aan. Die laat geïnteresseerden interactief kennis maken met synchromodaal transport. Ook tonen we aan de hand van videomateriaal een aantal beste praktijken van bedrijven die deze principes al hebben geïmplementeerd. Voor hen vormt onze hub dus een mooie vitrine”, vult Peene aan.

Laagdrempelig testcentrum 

Een ander opvallend initiatief binnen deze context is Fabriek Logistiek in Gent, dat onlangs de deuren opende. “We vormen een laagdrempelig test- en opleidingscentrum voor bedrijven die de processen en systemen binnen hun warehouse willen herbekijken. Concreet kunnen bedrijven dus de locatie afhuren om er – met hun eigen mensen – innovatieve technologieën te komen testen”, vertelt Danny Vanrijkel, projectcoördinator van de POM Oost-Vlaanderen, de initiatiefnemer van dit testcentrum gelegen op een steenworp van de Ghelamco Arena. De aanwezige technologie wordt door 29 partners, allemaal spelers actief in logistiek, automatisatie en innovatie, in bruikleen aangeboden aan het testcentrum. “Het zijn zij die, op basis van hun kennis over de markt, proberen aan te voelen waar er vandaag nood aan is. Op die manier ontstaat er een natuurlijke impuls om steeds de nieuwste technologieën voor te stellen. Voor onze partners is dit een heel interessant platform om potentiële nieuwe klanten aan te trekken”, aldus Vanrijkel. “Fabriek Logistiek is dus enkel een facilitator en heeft zelf geen enkel commercieel motief, wat uniek is in binnen- en buitenland.”

Logistiek op kruissnelheid brengen

Beide recente initiatieven tonen aan dat zowel overheid als technologieleveranciers zich inspannen om de automatisering van de
logistiek in ons land op kruissnelheid te brengen. “Ons doel is om, in het huidige tijdperk van Logistiek 4.0, Vlaanderen als logistieke topregio op de kaart te kunnen zetten”, besluit een ambitieuze Vanrijkel.    

Dankzij de expertise van Creonis schept u orde in de jungle van uw bedrijfsdata!

Creonis1
Lees het gehele artikel

Digitalisering, innovatie, automatisatie en het Internet of Things zijn vandaag geen buzzwoorden meer. Integendeel, steeds meer bedrijven – ook kmo’s – zien een grote meerwaarde in het verzamelen van zoveel mogelijk data, en dan nog het liefst van zoveel mogelijke apparaten. Want meten is weten, nietwaar?

Het gevolg van deze trend: elk device op de werkvloer levert een massa bedrijfsgegevens op, van start- en eindtijden tot technische pannes, van productieonderbrekingen tot geproduceerde hoeveelheden… En dit dan nog elk in een eigen format, van tekst files tot database entries.

In deze ‘oceaan’ van het systeemlandschap ontstaan talrijke eilandjes van informatie, zonder verbinding of geïntegreerde aanpak. Enkele voorbeelden: informatie over reële productieaantallen is essentieel voor scheduling tools, downtime informatie zou zo snel mogelijk bij de onderhoudsafdeling terecht moeten komen en kwaliteitsmetingen moeten – indien nodig – de juiste reactieplannen genereren…

En laat nu net daar het schoentje knellen: door een gebrek aan communicatie tussen al deze eilandjes wordt het potentieel van bedrijfsdata vaak onvoldoende benut. Meer nog: dikwijls worden gegevens nog manueel van het ene naar het andere systeem overgezet. Niet bepaald een toonbeeld van slimme digitalisering!

Het consolideren (lees: samenbrengen) en onderling linken van deze ‘info-eilandjes’, inclusief oplossingsgerichte analyses uitvoeren voor uw productieproces, is een taak waarin Creonis uitblinkt. Als we in dit proces merken dat cruciale data ontbreken, dan adviseren we u proactief hoe u deze gegevens automatisch kunt capteren. Of we voorzien gebruiksvriendelijke, mobiele schermen om ze manueel in te geven.

Vergelijk deze situatie met een domoticasysteem van alarm, verlichting en verwarming: als deze drie systemen met elkaar verbonden zijn, dan haal je hier meer resultaat uit. Of in de praktijk: verlichting en verwarming die automatisch uitgeschakeld worden als het alarm weerklinkt. Of omgekeerd: een uitgeschakeld alarm dat de verlichting en verwarming automatisch in werking doen treden.

De MES/MOM-software van Creonis kunt u makkelijk integreren met bestaande ERP- of planningssystemen, SCADA en industriële hardware (scanners, sensoren, weegschalen, printers,…). Elk systeemniveau heeft zijn eigen specifieke functionaliteiten. Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, is een doorgedreven integratie van alle systemen echter noodzakelijk.

Onze software maakt gebruik van standaardoplossingen voor communicatie met andere systemen, zoals database-database, file-based en web services. Bieden standaardoplossingen geen soelaas? Dan denken we graag met u mee om een oplossing op maat van uw noden te ontwikkelen, waarbij we eventuele veranderingen aan bestaande systemen steeds tot een minimum beperken.