Tagarchief: Actemium

Nieuw batch control systeem voor margarinefabrieken

siemens-en-actemium-sturen-productie-vandemoortele-aan-
Lees het gehele artikel

Siemens en Actemium sturen productie Vandemoortele aan.

Vandemoortele Izegem ging voor de productie van hun emulsies op zoek naar een nieuw, geïntegreerd batch control systeem, ter vervanging van hun oude systeem dat een customised standalone oplossing was. Siemens en Actemium realiseerden de gewenste aansturing op basis van standaardoplossingen, wat maakt dat hetzelfde systeem zonder veel aanpassingen kan worden overgenomen in de margarinefabrieken in Barcelona en Dresden van dezelfde groep. “We hebben nu een futureproof systeem, dat voordelen biedt naar onder meer flexibiliteit, efficiëntie en gebruiksgemak toe”, stelt Group Automation Manager Christian Debusschere.

Margarine

Vandemoortele is in 1899 opgericht en is ruim honderd jaar later nog steeds een familiebedrijf. De moedersite in Izegem staat te boek als de grootste margarinefabriek van Europa, waar sinds halverwege vorige eeuw margarines worden geproduceerd en verpakt. Naast de MCOF-activiteiten (Margarines, Culinairy Oils and Fats) onderscheidt de groep tegenwoordig ook de Bakery Products business line. Samen goed voor een dertigtal fabrieken in West-Europa, die een totale omzet van 1,3 miljard euro realiseren.

Complexe processtap

Het productieproces bestaat hier uit drie pijlers. In de voorbereidingsfase wordt een vloeibare emulsie gemaakt, vertrekkend van verschillende ingrediënten. Daarna bekomt men een vaste structuur door de kristallisatiefase. Tot slot worden de margarines verpakt in blokken, wikkels of vlootjes, afhankelijk van hun bestemming. Vandemoortele produceert zowel voor foodservice en industrie, als voor retail. Voor retail heeft de groep een aantal eigen merken, maar het grootste aandeel van de productie is white label voor de grote distributeurs.

De aanvoer van verschillende grondstoffen, maar ook de reiniging van de tanks wordt geregeld via het batch control system

Batch control systeem

Die voorbereidingsafdeling was al geautomatiseerd, maar het achterliggende, op maat gemaakte softwaresysteem was verouderd. “Dat vond haar oorsprong ruim twintig jaar geleden en werd gaandeweg weliswaar geüpdatet, maar was nu toch aan een grondige vernieuwing toe. Temeer omdat er geen integratie was met onze ERP- en MES-systemen, waardoor de data-input dus manueel gebeurde”, stelt Debusschere.

Daarom ging men op zoek naar een nieuw batch control systeem. Dat stuurt niet alleen het doseren en mengen automatisch aan, maar waakt ook over andere functionaliteiten, zoals tussentijdse spoelprocedures of CIP-processen bij productwissels.

Dankzij het nieuwe batch control systeem is het hele proces overzichtelijk te volgen vanuit de controlekamer

Vereisten

De verticale integratie was daarbij meteen een eerste vereiste. Daarnaast stonden ook een automatische tracering in twee richtingen, een betere kwaliteitscontrole op de werkvloer, een beter zicht op de grondstofverbruiken in real time en een beter overzicht van de verschillende procesfasen voor de operatoren opgelijst in het lastenboek.

Oplossing

“Dat legden we voor bij verschillende technologie-aanbieders, waarbij Siemens en Actemium het best aan onze wensen konden beantwoorden met hun batchsturing volgens de ISA-88-standaard”, vervolgt Debusschere.

Concreet leverde Siemens hun standaardoplossing met Simatic Batch en PCS 7 voor het aflopen van de receptstappen. Actemium – Siemens Solution Partner – stond daarbij als integrator in voor de AS (Automation System)-programmatie, de visualisatie en een zekere customisatie, afgestemd op de installatie van Vandemoortele. Naast die softwareoplossingen leverde Siemens hier overigens ook een twintigtal nieuwe, krachtigere AS’en (Automation System).

Hoe komt de nieuwe oplossing tegemoet aan de vooropgestelde vereisten? “De beschikbare masterdata – zowel de definitie van de materialen als de recepten – komen vanuit ons ERP-systeem, SAP. Ook de productieorders worden vanuit het ERP-systeem automatisch in ons batch control systeem ingevoerd, wat nu dus niet meer manueel hoeft te gebeuren. Bij uitvoering van die orders registreert het systeem alle tankbewegingen en de manuele toevoegingen worden via barcode-identificatie gescand en gecontroleerd, voor de tracering. Daarbij is er ook een terugmelding naar de MES- en ERP-systemen. Voorts voeren we nu bijvoorbeeld een pH-meting uit na het toevoegen van een zuur, en wordt die meting via een mobile device direct geregistreerd op de batch. Ook het realtime zicht op de verbruiken en de procesvoortgang is gerealiseerd, dankzij een flowchart die visueel de afhandeling van de receptstappen weergeeft”, klinkt het.

Naast de softwarepakketten, leverde Siemens ook hardware, zoals deze PLC’s

Aanpak

Na de selectieprocedure volgden er workshops en een lange engineeringsfase voor de uitwerking van alle details en de programmatie door Actemium. Vervolgens werd de oplossing offline getest in acceptatietesten, en daarna kon de opstart in de fabriek in Izegem plaatsvinden. “Daarbij hebben we lijn per lijn geleidelijk aan toegevoegd aan het nieuwe systeem, waarbij beide systemen dus tijdelijk parallel draaiden en met elkaar moesten communiceren. Dat was een grote, technische uitdaging”, blikt Debusschere terug.

Ook de communicatie tussen alle betrokken partijen was een aandachtspunt. Niet alleen extern, tussen Vandemoortele en Siemens en Actemium als ‘gouden driehoek’, maar ook tussen de interne teams van de margarineproducent: de centrale engineering, master data, kwaliteit, R&D, IT, productiemanagement … “We hebben die verschillende afdelingen meteen betrokken bij de selectie en de uitwerking, zodat we intern op dezelfde golflengte zaten. Dit was achteraf beschouwd zeker een van de sleutels tot succes. Tot slot volgde nog de kennisoverdracht van de key users naar alle teams van operatoren, wat vlot verlopen is dankzij ons voorbereidende change management.”

Evaluatie

Na het pilootproject in Izegem, kon grotendeels dezelfde oplossing ook worden uitgerold in de margarinefabriek in Barcelona. Daar gebeurde dit in één keer tijdens de geplande winterstop. Deze zomer volgt nog de fabriek in Dresden. “Dat we met standaardoplossingen werkten, biedt daarbij voordelen naar kosten en snelheid toe”, weet Debusschere.

“Nog voordelen zijn dat we nu een futureproof, geïntegreerd batch control systeem hebben, waarbij we bijvoorbeeld efficiënter aanpassingen kunnen doorvoeren in de programmatie. Dit leidt dus tot een grotere flexibiliteit in de productie, zowel wat betreft recepturen als de fysieke installatie. Voorts is het systeem gebruiksvriendelijker voor onze operatoren en brengt dit een tijdswinst mee voor hen, zodat zij een flexibelere rol kunnen aannemen in de fabriek. Tot slot biedt de automatische rapportering ons realtime zicht op het productieproces, verbruiken en traceerbaarheid, op een snelle en eenvoudige manier”, aldus de group automation manager.

Naar de duurzame fabriek van de toekomst

Lees het gehele artikel

Ingenieurs zullen creativiteit nodig hebben om goede oplossingen te bedenken voor de duurzame en digitale transformatie waar de industrie voor staat. Reden genoeg voor Actemium om, samen met de zustermerken Axians, AVT Europe en Legendre Conveyors, het seminarie ‘Towards the sustainable Factory of the Future’ te organiseren op de kunstsite van de Verbeke Foundation. Het werd een middag die, net als de kunst die er hing, inspireerde om te bouwen aan de (voedings)fabriek van de toekomst.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de industrie. Dat was de vaststelling van Actemium na een strategische oefening binnen de klantenkring. CEO Luc Clabout: “Duurzaamheid heeft zich een plaats veroverd in het hart van de strategie van bedrijven. Het is een must geworden die verder reikt dan alleen maar de zorg voor het milieu. Het is een holistische visie waarin ook plaats is voor circulariteit, digitalisering, welzijn van medewerkers, productinnovaties en verbonden ecosystemen.  En de industrie heeft daar een hogere snelheid bij voor ogen dan de politiek. Dat maakt ons bijzonder hoopvol voor de toekomst. Een toekomst waar we samen met onze klanten stap voor stap aan willen bouwen met de juiste strategie als richtsnoer.”

Wayne Visser over het concept ’thriving’: “Als we alles en iedereen laten groeien, zullen we zelf ook groeien.”

Digitale funderingen nodig

De traditionele manier van werken zal daarbij overboord gegooid moeten worden. “Betonnen funderingen alleen volstaan niet meer. Daar zullen de komende jaren steevast digitale funderingen naast komen. Welke data is nodig om productieprocessen slimmer, sneller en efficiënter te maken? En hoe kunnen simulatietools en digitals twins bijdragen tot een sterkere concurrentiepositie? Geen evidente materie. Daarom en daarin willen we ons opwerpen als een strategische partner voor onze klanten. Een partner die hen in elke fase, van het ontwerp tot de opbouw en het beheer van zijn productieprocessen kan bijstaan. Op basis van het model van de Universiteit van Aken en aangevuld met de ervaring van concrete realisaties in het veld, kunnen we zo een roadmap naar de voedingsfabriek van de toekomst helpen bouwen”, aldus Clabout.

Actemium CEO Luc Clabout bedankt Evy Gruyaert voor de presentatie op het event Towards a sustainable factory of the future.

Tijd voor ‘thriving’

Dat een nieuwe manier van werken zich opdringt, bleek ook uit de keynote van prof. dr. Wayne Visser. “Het gaat nog altijd niet goed met onze planeet en de tijd tikt. We hebben nog tien jaar om het klimaat te redden vooraleer we de negatieve spiraal niet meer zullen kunnen tegenhouden. Dat vraagt om een visie die van meer ambitie getuigt dan we vandaag aan de dag leggen. Omdat duurzaamheid niet inspireert, omdat het saai is. Laten we daarom van een nieuw concept uitgaan: ‘thriving’. Als we alles en iedereen laten groeien, zullen we ook zelf groeien.” Dat moet het principe zijn om het komende decennium zes grote transities te realiseren. Van degradatie van ecosystemen naar herstel. Van uitputting van grondstoffen naar een circulaire economie. Van ongelijkheid in gemeenschappen naar verantwoordelijkheidszin. Van ziekte naar revitalisering. Van disconnectie naar nieuwe banden smeden door technologie. En van disruptie naar veerkrachtige infrastructuur en instellingen. 

Ingenieurs zullen creativiteit nodig hebben om goede oplossingen te bedenken voor de duurzame en digitale transformatie waar de industrie voor staat.

Opportuniteiten grijpen

“Dat er opportuniteiten genoeg liggen om tot een doorbraak te komen bewijzen we vandaag al. Denk aan Google die op het dak van zijn hoofdkwartier in London voor meer biodiversiteit zorgt dan de hele omgeving errond. Of Umicore dat door urban mining aan waardevolle metalen geraakt. Of Port of Antwerp dat een digital twin van zijn haven bouwt om oplossingen voor problemen al op voorhand te bedenken. Het kan dus.” Visser gaf ook een leidraad mee om zelf werk te maken van ‘thriving’. “Durf heel ambitieuze doelen te stellen, want hoe ambitieuzer de doelen, hoe innovatiever de oplossingen. ‘Thriving’ zit eigenlijk inherent verweven in onze natuur. We zijn geboren om te bloeien. Als we maar ambitieus genoeg zijn, kunnen we een betere toekomst creëren. Verandering kan, want het gebeurt vandaag al.”

Het publiek kreeg getuigenissen te horen van Joachim Antonissen (Guaranteed), Steven Devos (CNH Industrial), Sanne Dewilde (Pfizer), Bernard Hautrive (Puratos) en Roeland Rombaut (Vandemoortele) en hoe zij duurzaamheid proberen te implementeren.

Hoe doen wij het?

Een inspirerende lezing die meteen aan de praktijk getoetst werd. Want hoe zit het met de ambitie van onze Belgische bedrijven? Hoe ver staan zijn al in het realiseren van een CO2-neutrale fabriek? Of in het lanceren van producten die onze maatschappij helpen bij ‘thriving’? Het publiek kreeg getuigenissen te horen van Joachim Antonissen (Guaranteed), Steven Devos (CNH Industrial), Sanne Dewilde (Pfizer), Bernard Hautrive (Puratos) en Roeland Rombaut (Vandemoortele) en hoe zij duurzaamheid proberen te implementeren. Ook daarin werd duidelijk dat de (voedings)fabriek van de toekomst geen verhaal is van louter technologie die de productie naar een hogere productiviteit en efficiëntie kan brengen, maar vooral een van mensen. Zij staan centraal in het verhaal om productieprocessen slimmer, groener en future proof te maken. Partners als Actemium vroeg in het verhaal betrekken, bleek in vele van deze projecten een echte meerwaarde. Actemium werkt op zijn beurt ook weer samen met technologiepartners. Op het podium legden Cisco, Danfoss, Kuka, Siemens uit hoe op die manier ecosystemen kunnen ontstaan om samen tot innoverende, duurzame oplossingen te komen.