NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Zonder politieke beslissing staat de industrie met de rug tegen de muur
Bart Steukers, Voorzitter Agoria

Zonder politieke beslissing staat de industrie met de rug tegen de muur

We zitten nu echt in blessuretijd, de hoge energieprijzen brengen ons en vele andere techbedrijven echt in grote problemen. De energieprijs heeft een veel te hoge impact op onze competitiviteit en dus moeten we vermijden dat bedrijven hun productie gaan verminderen. Zonder een politieke beslissing staat de industrie met de rug tegen de muur. Technologiefederatie Agoria wordt gesteund in dit standpunt door technologiebedrijven zoals Umicore, Aurubis, Nyrstar, Aluminium Duffel, Sonaca, Thales, Daxi, JTEKT, Safran Aero Boosters en Halo Steelrings.

De activiteit en de competitiviteit van onze ondernemingen staan in België zwaar onder druk door een gecombineerd effect van stijgende energiekosten en toenemende loonkosten. Onze studiedienst berekende dat de bedrijven in de technologische sector in 2023 een bijkomende last van 10 miljard euro zullen moeten dragen in vergelijking met 2020. 

De essentie van het probleem is voor Agoria de enorme stijging van de prijs op de aardgasmarkt en het spill-over effect hiervan, via het prijszettingsmechanisme, op de prijs van elektriciteit. Maatregelen met het doel om die aardgasprijs te drukken, zijn voor Agoria dan een logische eerste piste. Noor­wegen, dat bijna exclusief zijn gas via pijpleidingen commercialiseert naar een beperkt aantal EU-
landen, springt daarbij het meest in het oog. 

Om het spill-over effect van de gasmarkt naar de elektriciteitsmarkt te beperken, hebben Spanje en Portugal reeds goedkeuring gekregen van de Europese Commissie om in te grijpen op de productiekost van de gascentrales. Agoria stelt voor om een dergelijk systeem, tijdelijk, in te voeren op grotere geografische schaal. Bij voorkeur op Europese schaal, indien dat niet haalbaar lijkt op zijn minst met de landen waar wij mee geïnterconnecteerd zijn.

De prijs voor de uitstoot van 1 ton CO2 is in het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) de afgelopen tijd sterk gestegen, tot meer dan 100 euro per ton CO2. Anderhalf jaar geleden was dat slechts 30 euro per ton CO2. De kost van deze CO2-emissierechten wordt doorgerekend in de berekeningswijze van de elektriciteitsprijs en komt dus zo ook indirect bij de verbruiker terecht. “Men zou de elektriciteitssector, die een belangrijke actor is in het Europese Emissiehandelssysteem, tijdelijk op Europees niveau kunnen vrijstellen van de aankoop van de emissierechten of via het marktstabiliteitsmechanisme (MSR) meer rechten in het Europese Emissiehandelssysteem  duwen.

Verder is voor Agoria een maximale compensatie van de indirecte emissiekosten een aan te houden maatregel. Agoria vraagt ook om tijdelijk het Europees staatssteunkader te gebruiken. Op 23 maart 2022 nam de Europese Commissie reeds een staatssteunkader aan, dit werd in juli 2022 nog verder aangepast. Dit kader laat toe, binnen bepaalde modaliteiten, om getroffen ondernemingen te compenseren. Verschillende EU-lidstaten hebben dit al nationaal ingevuld. Agoria roept België op om dit staatssteunkader ook gericht in te vullen. Dit zijn onconventionele maatregelen maar à la guerre comme à la guerre. Geen enkele van de voorgestelde maatregelen zal vrij van kritiek zijn of eenvoudig te implementeren zijn, maar niks ondernemen in België is geen optie meer. Het is nu ook in ons land tijd om actie te ondernemen die de competitiviteit van onze ondernemingen vrijwaart.

Met het oog op de lange termijn is het voor Agoria ook nuttig dat er verder wordt ingezet op energie-efficiëntie, waarbij digitalisering een grote rol kan spelen, en dat zonder taboe wordt gekeken naar alle opties in de Belgische energiemix, een vergunningenbeleid dat de transitie faciliteert en de inzet van energiedelen.   

Bart Steukers
Voorzitter Agoria

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details