NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Wat gebeurt er in onderhoud?
AI kan dienen om de juiste benodigdheden te identificeren voor taken, wat de juiste prioriteit is in de planning en wie de meest geschikte medewerker is om het werk uit te voeren.

Wat gebeurt er in onderhoud?

Bedrijven lonken steeds meer naar big data en automatisering om processen te stroomlijnen. Ook onderhoud komt daarbij uitdrukkelijker onder de aandacht. Want een concurrent die 15% minder stilstandtijd kan voorleggen heeft een ferm streepje voor. Hij bespaart niet alleen kosten op onderhoud, maar kan ook meer produceren. Hoogste tijd dus om de belangrijkste trends in maintenance onder de loep te nemen die je bedrijf weer helemaal state-of-the-art maakt.

IoT-sensoren hebben de kaarten in de onderhoudswereld grondig herschikt. Het stelt onderhoudsploegen immers instaat om het machinepark van op afstand te monitoren. Door de processen die onderhoudsdata capteren te automatiseren kunnen bedrijven de stap zetten naar predictief onderhoud en steeds beter gaan voorspellen wanneer een bepaalde component zal falen. De belangrijkste parameter om op te volgen blijven trillingen. Dit kan dienen om versleten lagers op te sporen, een verkeerde uitlijning weer recht te zetten of te lage smeringsniveaus te constateren. Wie erin slaagt om te anticiperen op stilstanden kan flinke besparingen realiseren. Want wat stelt de kost van de meeste wisselstukken voor ten opzichte van vermeden productieverlies? Naar schatting zou het aantal sensoren in het veld verviervoudigen in 2023 ten opzichte van 2020.

Naar meer decentrale onderhoudsteams

Met sensortechnologie aan de vingertoppen, kunnen bedrijven ook hun onderhoudsdiensten gaan herstructureren. Open netwerken met logbestanden van herstellingen in combinatie met real-time machinedata stellen onderhoudsmanagers immers in staat om hun productiviteit van heel dichtbij op te volgen. Doet er zich een incident voor dan kan hij een onderhoudsploeg uitsturen naar de locatie in kwestie. Maar er wordt ook volop geëxperimenteerd met gedecentraliseerd onderhoudsbeheer. Maintenance wordt dan een gedeelde verantwoordelijkheid onder het personeel in plaats van louter de taak van onderhoudstechniekers. Machine-operatoren kunnen bijvoorbeeld eenvoudige onderhoudstaken uitvoeren zoals het schoonmaken van de installaties of het controleren van de olie. Een ideale aanpak voor grote organisaties die over meerdere faciliteiten beschikken.

IoT-sensoren hebben de kaarten in de onderhoudswereld grondig herschikt. Het stelt onderhoudsploegen immers instaat om het machinepark van op afstand te monitoren.

Doe het goed of doe het niet

Een rapport van Industrial IT voorspelt dat de markt voor CMMS software (computerized maintenance management systeem) zal aangroeien tot 1,9 miljard dollar tegen 2028. Het moet bedrijven in staat stellen om enerzijds meer inzicht te krijgen in hun voorraden en anderzijds door een betere opvolging stilstandtijden tot een minimum te beperken. Dit kost industriële producenten wereldwijd elk jaar 50 miljard dollar. Reden genoeg dus om te onderzoeken wat een CMMS voor u kan betekenen. Maar dit vraagt wel om een grondige verandering van de manier van werken in uw onderhoudsorganisatie. Een goede voorbereiding is cruciaal, zodat het effectief resulteert in een efficiëntere aanpak. Daarnaast zal change management zal op zijn plaats zijn om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Pas dan kan een CMMS vruchten beginnen afwerpen.

Impact van VR en AR steeds concreter

Bij het herstellen van een pomp in een assemblagelijn krijgt de technieker stap voor stap instructies te zien, op zijn smartphone of via een speciale bril. Ze vertellen hem hoe de herstelling moet worden uitgevoerd. In combinatie met de IoT-sensoren, kan het platform hen real-time data geven over de druk in de pomp, de temperatuur en andere cruciale info. Dat augmented en virtual reality bestaan en potentieel bieden voor onderhoud is al langer geweten. Maar de technieken zijn stilaan de hype ontgroeid. Er komen meer en meer concrete toepassingen zoals in het voorbeeld. Een recent verslag van Industrial Data Corporation voorspelt dat het commerciële gebruik van VR en AR vooral in training en industrieel onderhoud enorm zal toenemen in 2023.

AI neemt de wereld over

CMMS kan een nog krachtiger instrument worden, wanneer het gekoppeld wordt met artificiële intelligentie. Op die manier kunnen repetitieve zaken in de software en de planning van onderhoudswerken grotendeels geautomatiseerd worden. Verder kan AI dienen om de juiste benodigdheden te identificeren voor taken, wat de juiste prioriteit is in de planning en wie de meet geschikte medewerker is om het werk uit te voeren. Het kan weer helpen om de kosten voor onderhoud verder terug te dringen, omdat het ook beter helpt voorspellen wanneer machines of componenten zullen falen. AI kan immers anomalieën detecteren in datapatronen en zo de symptomen steeds beter herkennen om uiteindelijk naar zero ongeplande stilstand te evolueren.    

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details