NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Vierde Industriële Revolutie in hogere versnelling door (Gen)AI-technologie
Danny Godderis

Vierde Industriële Revolutie in hogere versnelling door (Gen)AI-technologie

De vierde Industriële Revolutie zit wereldwijd in een stroomversnelling, omdat geconnecteerde slimme machines, AI en data toepassingen en cyber-fysieke productiesystemen een hoge mate van technologische maturiteit hebben bereikt. De technologieën die de fabriek van de toekomst vorm geven zijn vandaag beschikbaar voor massale uitrol. Generatieve AI komt daarbovenop, met nieuwe mogelijkheden voor productontwikkeling en verdere automatisering van de productieworkflow. 

De jaarlijkse omzetgroei van de Amerikaanse maakindustrie stagneerde de afgelopen twintig jaar op zo’n 1,4%. De afgelopen vijf jaar hebben Amerikaanse maakbedrijven echter vooral hun productiviteit significant verhoogd. Volgens Mckinsey ligt het totaal aandeelhoudersrendement van de maakindustrie ongeveer 400 basispunten hoger dan in de voorgaande vijftien jaar. De boost van de maakindustrie komt er door beleidsmaatregelen die de hervestiging van de industrie in de VS stimuleren, zoals de productie van semi-conductors en technologieën voor hernieuwbare energie.

Een tweede belangrijke reden aan de basis van de toegenomen productiviteit, is de technologische maturiteit van digitale oplossingen en digitaal aangedreven (cyber-fysieke) productiesystemen. Slimme geconnecteerde machines uitgerust met allerhande sensoren, oplossingen voor proactief onderhoud en diverse AI- en datatoepassingen brengen efficiëntie en automatisering naar nieuwe hoogtes. De vierde Industriële Revolutie zit op een keerpunt. GenAI toepassingen en copilots brengen hoge toegevoegde waarde, zowel in de productontwikkeling als in de productieprocessen.

GenAI tools putten inzichten uit oneindig veel meer verschillende gegevensbronnen dan mensen alleen kunnen analyseren. Daardoor kunnen industrieel ontwerpers een veel rijkere basis aan kennis opbouwen en veel meer ontwerpvariaties genereren. Tekst-naar-beeld GenAI tools bieden enorme mogelijkheden voor inspiratie en innovatie. Productontwerpcycli kunnen zo met wel 70% worden ingekort. De kennis en ervaring van ontwerpexperts blijven evenwel cruciaal om de ontwerpen te beoordelen op hun maakbaarheid en esthetiek. Een gestroomlijnde samenwerking tussen mens en tool zal uiteindelijk bepalend zijn voor het opleveren van een ontwerp dat aanslaat bij gebruikers, dat effectief kan geproduceerd worden en waarvan het eindresultaat ook een stuk eco-vriendelijker is. 

Tweede toepassingsveld: ondersteuning van machine-operatoren en plant ingenieurs. GenAI functionaliteit kan zowel worden ontwikkeld op het niveau van de machines als op het niveau van het systeem of de workflow. GenAI verhoogt de efficiëntie van hands-on taken zoals het programmeren van machines. In plaats van PLCs handmatig te programmeren, kan een GenAI tool code genereren via text prompting, gelijkaardig aan de GenAI ondersteuning bij software-ontwikkeling. GenAI kan op basis van historische data actieplannen genereren voor de systeemingenieur met stapsgewijze instructies. Dergelijke GenAI actieplannen bij defecten van machines kunnen onder meer een lijst bevatten met een analyse van de defecten, bijhorende nodige vervangingsstukken en zelfs een lijst met mogelijke leveranciers. GenAI tools zijn bijzonder nuttig bij het genereren van allerhande technische documentatie en handleidingen in verschillende talen. ISO-standaarden en CE-conformiteit vereisen dikwijls het opstellen van heel lijvige dossiers, waarvoor GenAI een uitstekend hulpmiddel is. 

Elk maakbedrijf kan vandaag al aan de slag met GenAI tools in vrijwel alle domeinen van de bedrijfsvoering. En het zal hier niet bij blijven. Onderzoekers en hightech bedrijven werken momenteel aan GenAI oplossingen waarmee machines en robots op een natuurlijke manier kunnen interageren met mensen en zo zichzelf kunnen aanpassen aan nieuwe omgevingen en (zelf) leren uit eigen fouten. Er wordt gewerkt aan generatieve AI Robotica Foundation Models (RFMs) zodat de inzet van slimme, multimodale robots en cobots werkelijkheid wordt. De fysieke en de digitale wereld worden zo helemaal vervlochten.

Het komt er in elk geval op aan om op tijd, vandaag, op deze nooit geziene technologische golf mee te surfen. Vandaag onderzoeken, experimenteren en uitproberen van GenAI technologie zodat we morgen de boot niet missen en de competitie zouden zien voorbijschieten. Voor medewerkers. Voor bedrijven. En voor ons land.    

Danny Godderis
Senior Business Group Leader Telecom bij Agoria

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details