NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Op weg naar een groenere toekomst met propaan
De oorsprong van biopropaan is plantaardige olie en agrarisch afval.

Op weg naar een groenere toekomst met propaan

De energiecrisis die al sinds augustus 2022 ons dagelijks leven domineert, zette heel wat industrieën aan om over alternatieve opties na te denken. Zowel prijs als aanvoer kwamen plots in vraag, en die dubbele onzekerheid leidde tot nieuwe denkpistes, waarbij bepaalde alternatieven niet langer a priori als irrelevant werden afgevoerd. Zo werd de omschakeling van aardgas naar propaan een heel actueel gegeven, temeer omdat het de deur opent naar een hernieuwbare, niet-fossiele brandstofeconomie.

Als dochteronderneming van SHV Energy, zelf deel van de mondiale SHV groep, kan Primagaz terugvallen op een zeer degelijke internationale basis en vooral technische knowhow die het bij de klant te gelde kan maken. De moederbedrijven verdelen maar liefst 5 miljoen ton gas in Europa, Azië en Brazilië, en mogen zich tot de grootste LPG-leveranciers ter wereld rekenen. Primagaz zelf is in de Benelux gedeeld marktleider in de distributie en verkoop van propaanoplossingen voor verschillende klantsegmenten. Karel Segers is senior business developer bij Primagaz, en licht ons de verhoogde interesse voor propaan als alternatieve energiedrager toe. “De problematiek komt bij de meeste bedrijven neer op een achterhaald rendabiliteitsmodel, veroorzaakt door die aardgascrisis. Klassieke slachtoffers zijn dan met name landbouw- en carrosseriebedrijven of bakkerijen die hun thermische behoefte uit aardgasgevoede systemen halen. Vaak draait er ook een WKK op.”

Middendrukcabine of propaan?

Heel vaak leidt dit tot de keuze tussen de overgang naar propaan of de installatie van een middendrukcabine voor aardgas. De plaatsing van een middendrukcabine komt vaak neer op een forse investering, waar deze voor een omschakeling naar propaan minimaal blijft. De keuze wordt bovendien door andere, zowel technische als organisatorische factoren bepaald: viseert men het volledige bedrijf, of wordt slechts een deel ervan geconverteerd naar propaan? Een omschakeling naar propaan is bovendien nooit een flexibele, omkeerbare optie waarbij men naar gelang de omstandigheden alsnog de switch terug richting aardgas kan maken. Hoofdreden is hier het ‘op maat’-gegeven van de ombouw, waarbij steeds een aantal technische uitdagingen en obstakels gepareerd moeten worden. 

Energiebehoefte en tankcapaciteit

Segers: “We kijken eerst na of de huidige installatie wel op propaan kan draaien, door bij de leverancier respectievelijk constructeur te rade te gaan. Zo ja, kunnen we gaan rekenen. Het gevraagde vermogen en bestaande aardgasverbruik kennen we immers meteen, waardoor we tamelijk eenvoudig een debietberekening voor propaangas kunnen uitvoeren.” De technische analyse omvat onder meer het volume van de tanks, waarbij vooral de verdampingscapaciteit een bepalend criterium is. Deze moet op de behoefte afgestemd zijn, zo niet krijgt men instabiliteit en kunnen tanks bijvoorbeeld bevriezen. Indien er op de site te weinig plaats is voor de berekende tank, kan men met verdampers werken. 

Vaak is de milieucoördinator reeds met de implementatie vertrouwd.

Solide partner

Segers: “Als de capaciteit bepaald is, komt het vergunningsaspect om de hoek kijken. Je hebt in sommige gevallen immers een vergunning klasse 1 nodig, wat op een verlengd traject neerkomt. In vele gevallen beschikken bedrijven die dit soort overgang maken wel over een milieucoördinator die over de nodige dossiers beschikt en met zo’n implementatie al vertrouwd is.” Belangrijk is dat Primagaz steeds op een solide technische back-up kan terugvallen, zowel van mensen op de site in Tessenderlo als via de vele internationale contacten die het mondiale moederbedrijf biedt. Zodra een project zeer technisch wordt naar implementatie toe, voorziet men overigens in een externe projectleider die elke werfvergadering bijwoont en steun verleent waar nodig.

Soms is een vergunning klasse 1 nodig.

Futuria propaan oftewel biopropaan

Een andere doorwegende factor die de transitie naar propaan stimuleert, is zonder meer het streven naar vergroening, waaraan al heel wat bedrijven hun bestaanszekerheid hebben gekoppeld. Om tegen 2040 nog alleen duurzame en hernieuwbare energie te leveren, zal het aandeel duurzame energie opgedreven worden, wat de inzet van hernieuwbare brandstoffen zoals Futuria Propaan (biopropaan) een bijkomende duw in de rug geeft. Het voordeel ervan is dat men bestaande installaties die op conventionele propaan draaien, ook zonder problemen kan omschakelen naar Futuria Propaan. Chemisch gaat het uiteindelijk om identiek dezelfde brandstof. Ook Primagaz zet al geruime tijd in op Futuria Propaan, via een nauwe samenwerking met het Finse bedrijf Neste, dat zijn raffinage in de haven van Rotterdam verzorgt. De oorsprong van biopropaan is in dit geval een mix van plantaardige oliën en agrarisch afval. De niet-fossiele hernieuwbare brandstoffen worden straks de norm, en bieden bovenal het voordeel van een versterkte autonomie en onafhankelijkheid inzake energievoorziening.      ■ 

[contact-form-7 id="114" title="Contactformulier"]

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details