NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Lancering nieuwe leerstoel duurzame energie aan UGent

Lancering nieuwe leerstoel duurzame energie aan UGent

Op 16 november 2022 lanceerden Universiteit Gent en Actemium officieel de Actemium Sustainable Energy leerstoel. Het doel? Onderzoek op lange termijn bevorderen naar hoe bedrijven duurzame energiekosten, -beperkingen en -kansen optimaal kunnen integreren in een energiebewuste productieplanning en -optimalisatie. Lees: samen met industriële klanten – uit onder meer de voedingssector – bouwen aan een slimme integratie van duurzaamheid in het industriële proces.

Tijdens een inauguraal event, in aanwezigheid van vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en prof. Patrick De Baets, Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van UGent, schetste Luc Clabout, Managing Director Actemium Belgium, de visie en strategie van Actemium op het vlak van energietransitie en digitale transformatie, met het motto ‘Towards the sustainabe Factory of the Future’ als leidraad. Vervolgens zoomden Geert Jacobs en Burt Battel, Branch Managers bij Actemium Belgium, in op de complexiteit van het energievraagstuk in de industrie. Prof. Stijn De Vuyst, verbonden aan de Vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp UGent en titularis van de leerstoel, schetste de aanpak van dit project en de rol van de universiteit hierbij.

Slimme modellen voor ontwerp duurzame productiesystemen

“Actemium is een onderdeel van VINCI Energies, een internationale aanbieder van multitechnische oplossingen en diensten binnen de energie-, transport- en communicatie-infrastructuur op maat van gebouwen, fabrieken en IT-systemen”, legt Luc Clabout uit. “Vanuit Actemium zijn in België ruim 900 medewerkers actief voor de industrie, met focus op duurzame en innovatieve langetermijnoplossingen voor energietransitie en digitale transformatie. Onze missie ‘Towards the sustainable Factory of the Future’ fungeert als rode draad doorheen onze adviesverlening.”

“Vanuit die missie werken we met onze industriële klanten intensief aan een toekomstgerichte integratie van duurzaamheid in hun industriële processen. Anno 2023 is de energieproblematiek letterlijk een hot topic. De combinatie van onze technische knowhow in processen en de academische kennis van UGent levert een uitstekende basis voor de ontwikkeling van geavanceerde en slimme modellen voor het ontwerpen, simuleren en optimaliseren van duurzame productiesystemen.”

Duurzaamheidsstrategie: vele facetten

 De voorbije jaren peilde Actemium naar het belang van duurzaamheid voor (Belgische) ondernemingen en de strategische inspanningen die ze vandaag op dit vlak doen. Luc Clabout en Geert Jacobs onderscheiden zo zes categorieën waarin ze de duurzaamheidsstrategie van hun klanten kunnen onderbrengen: “Vooreerst is er de ‘environmental care’, waarbij het zuinig omspringen met grondstoffen en energie én het reduceren van de ecologische voetafdruk centraal staan. Vervolgens zien we een toenemende focus op circulariteit, met het hergebruik van producten, het ‘from farm to fork’-principe in de voedingssector – denk aan lokale productie in korte ketens –, en het zogenaamde ‘remanufacturing’: het opwaarderen van oude productielijnen op basis van nieuwe technologieën. Als derde trend komt het aspect productinnovatie in beeld, met het slimmer maken van productiemachines en de lancering van nieuwe, gezonde voedingsproducten, onder impuls van maatschappelijke trends. Een vierde categorie is digitale transformatie, als middel om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. De laatste twee categorieën zijn connectiviteit in een ecosysteem en welzijn op de werkvloer.

Via co-creatie naar pragmatische oplossingen

Eén ding is zeker: het duurzaam en optimaal aanwenden van alle vormen van energie in industriebedrijven – en dus in de voedingsnijverheid en aanverwante sectoren – is ‘top of mind’ geworden. “De hoge en volatiele energieprijzen zorgen ervoor dat economie en ecologie meer dan ooit hand in hand gaan” bevestigt Luc Clabout. “De Actemium Sustainable Energy leerstoel wil een platform zijn voor alle betrokken stakeholders – van beleidsmakers en ondernemers tot investeerders en eindklanten – om via co-creatie de krachten te bundelen om te werken aan een duurzame en emissievrije wereld, zowel op micro- als macroschaal. Vanuit Actemium hebben we bedrijven alvast uitgenodigd om inspirerende pilootprojecten aan te brengen, zodat we deze aan de leerstoel kunnen koppelen en op die manier zo pragmatisch mogelijke oplossingen kunnen aanreiken.”

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details