NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Kan de food-industrie de vele uitdagingen aan?

Kan de food-industrie de vele uitdagingen aan?

De food-industrie is continu in beweging en heeft te maken met een groot aantal ontwikkelingen en uitdagingen. Naast oplopende kosten van ingrediënten en energiekosten liggen er ook uitdagingen op het gebied van inflatie, prijsverhogingen, recessie, verduurzaming en er woedt een heuse ‘war on talent’. Maar met de nodige kennis en kunde is het goed mogelijk om alle uitdagingen het hoofd te bieden. KTBA schetst wat er zoal speelt in de branche en hoe zij een helpende hand kan toesteken.

Trends

Kijkend naar de markt ziet Hulshof verschillende trends die de komende tijd invloed hebben op de foodindustrie. “Neem de inflatie en de mogelijkheid van een recessie, maar ook het personeelstekort en de daaruit voortvloeiende ‘war on talent’. We zien dat voedselproducerende bedrijven moeite hebben met het vinden van de juiste medewerkers. Dat heeft direct invloed op het behouden van de capaciteit om productie te blijven draaien en op de kwaliteit van de producten. Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk thema en staat digitalisering ook in het lijstje met trends.”

Meedenken over oplossingen

De zogenaamde 3 C’s (Climate, Crisis en Conflict) hebben hun weerslag op de wereldwijde voedselproductie. Schaarste leidt tot een hogere prijs voor grondstoffen. Dat merken consumenten in de supermarkt, maar in minder welvarende landen leidt dit tot een regelrechte crisis, zeker nu ook de klimaatverandering zich juist in die regio’s laat gelden. “Door die hogere kosten voor grondstoffen kunnen producenten moeilijker op hetzelfde kostenniveau blijven”, legt Hulshof uit. “Ook spelen de torenhoge energiekosten een grote rol in de industrie. Dat kan zelfs leiden tot tijdelijke productiestops zoals bij Hak. Wij zien daar echt grote risico’s.” KTBA probeert zijn klanten te ondersteunen door actief mee te denken over de relatie tot leveranciers of in de zoektocht naar andere grondstoffen en naar wat zo’n verandering kan betekenen in de rest van de kwaliteitsborging en voedselveiligheid. Hulshof constateert bijvoorbeeld dat inkoopafdelingen vaak met een andere opdracht het veld in worden gestuurd dan de kwaliteitsafdelingen. “Inkopers moeten kijken waar te bezuinigen en welke grondstof goedkoop is, maar vaak maakt dat het werk van de afdeling kwaliteitsmanagement lastiger. Zij moeten opnieuw de vragen gaan stellen over de herkomst van een product en de risico’s die daarbij horen. Borging van de kwaliteit wordt op die manier arbeidsintensiever. Dat is op te lossen door als afdelingen goed met elkaar in gesprek te blijven. Maar ook door gebruik te maken van kennis over alternatieve grondstoffen en welke risico’s en gevaren deze met zich mee kunnen brengen.“

Gevolgen van personeelstekort

Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een uitdaging die Hulshof signaleert. “Veel bedrijven hebben moeite met het aantrekken en vasthouden van de juiste kwaliteitsmanagers. Tegelijkertijd zegt dit iets over het vasthouden van het gewenste kennisniveau binnen de organisatie. Juist waar het om kwaliteit en voedselveiligheid gaat, is het van belang de juiste processen in te richten en te volgen. Kennis is dan essentieel. Wanneer je die zelf niet (meer) of onvoldoende in huis hebt, is het mogelijk om externe kwaliteitsmanagers in te zetten die tijdelijk of structureel ondersteunen om de kwaliteit van productie hoog te houden.”

Kennis in huis halen

KTBA heeft veel kennis in huis”, zegt Broens. “Klanten zien de toegevoegde waarde hiervan. Wij helpen hen met specifieke kennis zodat hun eigen kwaliteitsafdeling hier niet naar op zoek hoeft. Dat zorgt er ook voor dat je minder lang iemand van je eigen afdeling kwijt bent om zich in een onderwerp te verdiepen.” De ‘war on talent’ zorgt er volgens Broens ook voor dat werkgevers moeten zorgen dat het personeel dat ze aan weten te trekken, ook daadwerkelijk blijft. “Zorg dat je een goede, aantrekkelijke werkgever bent en investeer daarin. Zorg ervoor dat mensen zich breed kunnen ontwikkelen.” Hulshof stipt de speciale training aan die KTBA biedt om meer mensen op te leiden tot kwaliteitsmanager. “We bieden sinds kort een training aan voor zij-instromers, mensen die vanuit productiewerk willen doorstromen naar kwaliteitsmanager. Het enthousiasme voor die training is groot.”

Duurzaamheid


“De footprint van een product wordt steeds belangrijker”, constateert Hulshof als hij de trend van duurzaamheid bespreekt. “Niet alleen voor de consument, maar voor de gehele industrie. Ook bij KTBA hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De food-industrie is zich hier ook van bewust en kijkt bijvoorbeeld goed naar alternatieve grondstoffen. Maar verduurzaming zit ook voor een deel in verpakkingsmateriaal: welk materiaal gebruik je, hoeveel gebruik je, wat kan beter? Welke afstanden moeten er afgelegd worden?” En, wellicht minder bekend, duurzaamheid zit ook een stukje in cybersecurity en bewustzijn daarvan. “Je wilt natuurlijk niet dat je bedrijfsvoering in gevaar komt omdat je systeem gehackt is.”
Broens ziet dat duurzaamheid op dit moment in dezelfde situatie staat als HACCP in 1996. “We verwachten dat er eenzelfde structuur komt met betrekking tot duurzaamheid en het is mooi als dat kan integreren met bestaande handboeken. Er komen niet alleen vanuit de consument allerlei eisen, maar ook vanuit de nationale overheid en Europese Unie komt er nieuwe wetgeving waar je als kwaliteitsafdeling op voorbereid moet zijn. In de database van Riskplaza staan bijvoorbeeld per type verpakkingsmateriaal de risico’s omschreven. In die zin zijn wij dus al klaar voor wat er gaat komen. Ook sporen we bedrijven aan om te kijken naar de resultaten die zij kunnen boeken op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming.”

Digitalisering

Broens stipt kort nog het belang van digitalisering aan: “Ik doel dan vooral op het koppelen van verschillende systemen. Daar valt nog een enorme stap te zetten. Als je zorgt voor een platform waarin iedereen op dezelfde manier zijn informatie aanbiedt, scheelt dat heel veel tijd en dus kosten. Ook daarin kunnen wij een ondersteunende rol bieden.”

Benieuwd naar wat KTBA voor uw organisatie kan betekenen?

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details