NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Hoe energie duurzaam produceren, opslaan en verbruiken?
In nauwe samenwerking met klanten onderzoekt Equans hoe de energiepuzzel op de meest efficiënte manier gelegd kan worden.

Hoe energie duurzaam produceren, opslaan en verbruiken?

Door de stijgende prijzen, zoekt iedereen vandaag naar manieren om zo zuinig mogelijk met zijn energieverbruik om te springen. Voor Equans is dat al jaren aan de orde van de dag. Het bundelde zijn oplossingen in dat domein in het departement Energy Efficiency Solutions. In nauwe samenwerking met klanten wordt er van hieruit onderzocht hoe de energiepuzzel op de meest efficiënte manier gelegd kan worden. Vandaag en voor de komende jaren.

In de meest voedingsbedrijven is het gebruik van energie vandaag al een complex kluwen. Stoom, elektriciteit, perslucht en energie voor warmte en koeling, vinden al breed ingang in de industrie om tot de juiste temperaturen te komen. “Een knoop die nog moeilijker te ontwarren is sinds hernieuwbare energie uit decentrale productie deel uitmaakt van de energiemix. Denk aan zonnepanelen en windturbines, of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Al deze technologieën beïnvloeden elkaar bovendien. Soms werken ze complementair, soms werken ze elkaar tegen. Je moet er als bedrijf dan ook over waken dat investeringen elkaar niet teniet doen en rekening houden met alle financiële en andere aspecten: wetgeving, subsidies, CO2-heffingen, omgevingsvergunning … Wij proberen klanten daarin te ondersteunen door alles te bundelen en er een zo performant mogelijk geheel van te maken”, opent Sam François, Project Manager Energy Efficiency bij Equans. 

Equans is er om de klant van A tot Z te ontzorgen met een betrouwbare, transparante aanpak.

Roadmap naar klimaatneutraliteit

De hoge energieprijzen van vandaag zijn overigens niet de enige reden om te investeren in de energietransitie. Europa heeft zijn roadmap klaar: het wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Het is nu aan bedrijven om hetzelfde te doen. “De weg naar minder energie verbruiken en minder CO2 uitstoten leiden gelukkig langs hetzelfde pad. De technologie bestaat reeds om daar de volgende stappen in te zetten. En hoewel het vaak om aanzienlijke investeringen gaat die gepaard kunnen gaan met ingrijpende proceswijzigingen, zien we tegelijk dat de terugverdientijden drastisch ingekort zijn omwille van de hoge energiekosten”, beklemtoont François. Het moment is er dus rijp voor en Equans beschikt over de nodige kennis en ervaring om bedrijven hierin bij te staan. “We zijn geen studiebureau, maar zijn echt gegroeid vanuit de dagelijkse praktijk bij onze klanten. Daar zit onze expertise. Die is van absolute meerwaarde in de theoretische berekeningen waar een energiestudie om vraagt. Maar ook in de realisatie achteraf, tot en met het onderhoud van de installaties of de financiering. We zijn er om de klant van A tot Z te ontzorgen met een betrouwbare, transparante aanpak.”

Energiezuinigheid eerst, dan vergroenen

“Vanuit Equans kijken we in eerste instantie steeds naar de energie-efficiëntie.” François: “Er zijn geen standaardoplossingen, omdat de noden van elk bedrijf en de benodigde utilities voor elke site verschillen. Maar de goedkoopste energie is altijd de energie die je niet verbruikt. Hebben we wel zoveel energie nodig of kan het anders en beter? Dat moet het uitgangspunt zijn. Pas dan gaan we kijken hoe we de energiemix kunnen vergroenen voor de klant. Zodat de energie die hij toch nodig heeft, niet uit fossiele brandstoffen hoeft te komen en hij zo autonoom mogelijk kan worden. Lukt dat niet, dan is er nog de optie om te vergrijzen. Een WKK op aardgas draait dan wel nog op fossiele brandstof, maar kan wel een positieve impact hebben op het volledige plaatje. Er komt dus heel wat bij kijken, maar met meer dan 70 jaar ervaring kunnen we klanten echt begeleiden in hun energietransitie”, besluit François.    

Grondige energiestudie voor nieuwe site
Een toonaangevende Belgische brouwerij kwam recent aankloppen bij Equans met een energievraag. Het wilde voor zijn nieuwe site weten met welke energiemix het zo duurzaam mogelijk kon worden en tegelijk minder afhankelijk kon zijn van prijsfluctuaties in de markt. Een uitdaging die ze binnen Energy Efficiency Solutions van Equans graag opnamen. Er werd gekeken naar elektriciteit, stoom, koeling en perslucht. Het resultaat was een high level conceptuele studie. Daarin werd gekeken welke impact elke technologiekeuze zou hebben op de KPI’s van de klant en met welke bijkomende omstandigheden (aanwezigheid gas- en elektriciteitsnet, omgevingsvergunning … ) er rekening moest worden gehouden. De combinatie die uiteindelijk het beste tegemoet kon komen aan de eisen van de klant werd weerhouden. Met een TCO van net geen 50% ten opzichte van een bestaande site, wist Equans een opmerkelijk goede match te vinden. Vooral de WKK-installatie op biogas (met quasi 100% energie-efficiëntie) speelt een doorslaggevende rol in dit verhaal. 

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details