NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Hoe bereik je een sterke Food Safety Culture?

Hoe bereik je een sterke Food Safety Culture?

Het opbouwen van een sterke Food Safety Culture (voedselveiligheidscultuur) is een zeer belangrijk aspect voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Ook diverse kwaliteitsstandaarden, zoals BRC Food Safety en IFS Food, stellen steeds vaker eisen aan de cultuur van een organisatie. Maar wat is dat nou precies, een sterke Food Safety Culture? En wat houdt dat in de praktijk in? Normec Foodcare geeft uitleg.

Voedselveiligheid als onderdeel van de bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur is lastig in kaart te brengen. Het gaat namelijk over de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf zoals de normen en waarden en de verwachtingen die gelden. Ongeacht of deze goed of slecht zijn. Deze aspecten binnen een organisatie beïnvloeden het gedrag van het personeel en is als het ware een weerspiegeling van de cultuur van een bedrijf.

Voor jouw bedrijf in de levensmiddelenindustrie wordt het steeds belangrijker dat de geldende bedrijfscultuur een cultuur van voedselveiligheid is. Dit is ook te herleiden uit de definitie die het Global Food Safety Initiative (GFSI) aan Food Safety Culture stelt. Een voedselveiligheidscultuur gaat volgens het GFSI om de gedeelde waarden, overtuigingen en normen die van invloed zijn op de mind-set en het gedrag ten aanzien van voedselveiligheid in de gehele organisatie. Dit gaat dus verder dan alleen zeggen dat voedselveiligheid hoog in het vaandel staat binnen de organisatie. Het moet  voelbaar zijn binnen de organisatie. Maar hoe doe je dat?

Het goede voorbeeld komt van het management

Wat geldt voor iedere bedrijfscultuur is dat je een (voedselveiligheids)cultuur moet leiden vanuit de top van de organisatie. Dat betekent dus dat het begint bij het management. Het leiderschapsgedrag, overtuigingen en uitgedragen normen in de praktijk van het management beïnvloeden allemaal de voedselveiligheidscultuur. Het is om die reden noodzakelijk dat het management eenduidig is over voedselveiligheidsaspecten, hiervoor commitment laat zien en dit uitdraagt naar het personeel. 

Het opstellen van een duidelijk voedselveiligheidsbeleid geeft het management de mogelijkheid om de visie voor de voedselveiligheidscultuur inzichtelijk te maken en dit uit te dragen. Op die manier kun je intern begrip en betrokkenheid voor voedselveiligheid creëren en versterken. Het bouwen van een voedselveiligheidscultuur doe je als managementteam echter niet alleen. Je doet het samen met jouw medewerkers.  

Versterken van de Food Safety Culture

Om een cultuur te veranderen of versterken, is het belangrijk dat je eerst kijkt naar hoe men tegen de huidige cultuur aankijkt. De kans is groot dat er verschillende groepen met ieder een eigen visie op de huidige cultuur zijn. Als managementteam is het belangrijk om je bewust te zijn van het onzichtbare gedrag en onbewuste normen en waarden binnen de organisatie. Wanneer deze inzichtelijk zijn, kun je gericht het gedrag en denkwijzen van personeel gaan veranderen. 

Een manier om het inzichtelijk te maken is het houden van diepte interviews of anonieme enquêtes. In alle lagen van de organisatie. Naar aanleiding  van de uitkomst kun je conclusies trekken over de huidige cultuur. Zijn we als organisatie tevreden over het huidige niveau? Zijn er bepaalde gebieden waar we verbeteringen teweeg kunnen brengen? Zo ja, hoe gaan we dit dan  doen? Vergeet als management vooral niet kritisch te reflecteren en naar het eigen handelen te kijken.

Stel een meetbaar plan op

Stel uiteindelijk een concreet en meetbaar plan op. In dit plan moeten acties staan om de voedselveiligheidscultuur te versterken en goed gedrag te stimuleren. Voer dit plan uit en beoordeel of het gewenste resultaat behaald is. Dit zal voor de organisatie een proces van continue verbetering teweeg brengen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over voedselveiligheidscultuur? Of ben je op zoek naar ondersteuning bij het toepassen van de normeisen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Normec Foodcare via info@normecfoodcare.om of bel naar +32 (0) 800 309 88. Wij helpen je graag.

Een concreet stappenplan voor het opstellen van een Food Safety Culture? Of nog verder de diepte in? Download de whitepaper Food Safety via https://normecfoodcare.com/be-nl/blog/whitepaper-food-safety-culture/

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details