NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Garandeer naleving milieuwetgeving met Green Force

Garandeer naleving milieuwetgeving met Green Force

Met het nieuwe Green Force® ecoplatform komt CRC Industries tegemoet aan de vraag van technische werkplaatsen, productiefaciliteiten, onderhoudsspecialisten en distributeurs van industriële producten naar ontvetters, smeermiddelen en andere speciaal samengestelde producten die het milieu minder belasten zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Producten met het nieuwe Green Force symbool zijn goed biologisch afbreekbaar, bevatten weinig of geen VOC’s (vluchtige organische stoffen) en geen nare of milieugerelateerde gezondheidswaarschuwingen.

Green Force producten moeten verplicht makkelijk biologisch afbreekbaar zijn volgens de OESO A-F (>60%) test. Ter verduidelijking: als de stof op de grond druppelt, moet >60% ervan binnen 28 dagen verdwenen zijn. De producten moeten daarnaast ook voldoen aan een of meer van de volgende drie algemene criteria: lage (<10%) of geen VOC’s samenstelling; >50% hernieuwbaar materiaal of biogebaseerd product; >50% formule op waterbasis.

Alle Green Force producten moeten daarnaast voldoen aan nog eens vijf criteria, die kunnen worden uitgebreid in lijn met de invoering van nieuwe wetgeving. Producten die aan de voorwaarden voldoen, dragen het Green Force logo op hun label en worden ondersteund door een conformiteitscertificaat voor auditdoeleinden, dat kan worden gedownload van de CRC Industries website.

Met Green Force probeert CRC Industries alle zorgen over zogenaamd groenwassen weg te nemen. Door een golf van wetgeving in de nabije toekomst die van invloed zal zijn op producten op chemische basis, zoals onderhoudssprays, bulksmeermiddelen en reinigingsmiddelen, neemt het risico van mogelijk onjuiste ‘milieu’ claims toe. De bezorgdheid is dermate groot dat de Europese Commissie (EC) een nieuwe wet voorstelt (Green Claims Directive) die bedrijven aanmoedigt ervoor te zorgen dat ze alleen producten gebruiken met verifieerbare ecolabels die gebaseerd zijn op wetenschappelijk verantwoorde en betrouwbare methoden.

Wetgeving die binnenkort van kracht wordt is onder andere de EC verordening Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). De ESPR, waarover voorlopig overeenstemming is bereikt, zal leiden tot meer milieuvriendelijke en circulaire producten. Daarnaast is er een voorgestelde herziening van de Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD) die ervoor moet zorgen dat alle verpakkingen rond 2030 op een economisch haalbare manier herbruikbaar of recyclebaar zijn. Verder moet rekening worden gehouden met het Zero Pollution Action Plan van de EC, waarin een visie voor 2050 wordt uiteengezet voor de vermindering van lucht-, water- en bodemvervuiling.

De toename van dergelijke regelgevende druk kan in feite betekenen dat er ruimte is voor een nieuwe wettelijke eis om per product de emissiegegevens te rapporteren. En het is maar een kleine stap van erover te moeten rapporteren, naar erop te worden belast. CRC kan zich een EU-initiatief voorstellen om vervuilers te belasten of prikkels te geven om zich te verbeteren, zoals de EU Taxonomy Regulation 2020 die al van kracht is.

Uiteindelijk moeten distributeurs, technische werkplaatsen en onderhoudsfaciliteiten op zoek gaan naar ontvetters, reinigers, smeermiddelen, vetten en corrosieremmers die de impact op het milieu verminderen op basis van verifieerbare, op bewijs gebaseerde criteria. Van belang is dat Green Force samenstellingen van professionele kwaliteit het antwoord bieden zonder in te hoeven leveren op prestaties, zodat veeleisende eindgebruikers alternatieven met een hoge capaciteit kunnen kiezen die bedrijven helpen hun impact op het milieu te verminderen, hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen en de veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Voor meer informatie: http://crcind.info/CRC_GreenForce

Inlichtingen, vragen en om in contact te komen met een lokale manager: hello@crcindinfo.com

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details