NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Consumentenvoorkeuren, voedselveiligheid en duurzaamheid in de zuivelindustrie
Het Oost-Vlaamse Inex is al sinds 1898 een vertrouwde naam in de zuivelsector.

Consumentenvoorkeuren, voedselveiligheid en duurzaamheid in de zuivelindustrie

Anno 2024 staat de Belgische zuivelindustrie voor gigantische uitdagingen. Volgens cijfers van BCZ, de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie, steeg in 2022 de melkprijs op één jaar tijd met maar liefst 47%. Ook een gebrek aan rechtszekerheid en ontwikkelingsruimte voor melkveebedrijven is een belangrijk aandachtspunt. Toch blijkt de sector heel weerbaar te zijn, met dank aan technologische innovatie en een doorgedreven R&D-aanpak. Hoe kijkt Barbara Kerkaert, R&D-manager bij het Oost-Vlaamse Inex, naar deze ontwikkelingen?

In 2020 werd in de productielocatie een nieuwe PET-lijn in gebruik genomen.

“Veranderende consumentenvoorkeuren, strikte regelgeving op het vlak van voedselveiligheid en de nood aan duurzame productieprocessen maken de job van R&D-manager in de zuivelindustrie extra boeiend”, aldus Kerkaert. “De productie en het aanbod van zuivel binnen Inex is de voorbije decennia ingrijpend geëvolueerd. Waar het familiebedrijf vroeger inzette op klassieke zuivelproducten zoals melk, yoghurt en room, bieden we onze klanten vandaag een brede waaier van zuivel­varianten aan. Van biomelk tot lactosevrije melk, van culinaire room tot karnemelk en van aromamelk tot groeimelk: het aanbod is enorm. Tegelijk investeren we ook maximaal in kwaliteitscertificaten (IFS Food, EU Bio-label …). Die kwaliteitsgarantie maakt van Inex een zuivelproducent en -verdeler die sterk staat in export (naar meer dan 30 landen), met Afrikaanse en Aziatische landen als belangrijke afzetmarkten.”

Smaken verschillen

Op elk continent zien Kerkaert en haar collega’s nieuwe voedingstrends en wijzigende consumentenvoorkeuren ontstaan. “Binnen ons R&D-team focussen we op de trends van vandaag én doen we onderzoek naar de lange termijn”, geeft Kerkaert aan. “Zo werkt Inex aan R&D-initiatieven om het suikergehalte in zijn zuivelproducten te verlagen, mee onder impuls van collectieve werkgroepen met zuivelbedrijven die BCZ organiseert. Een ander voorbeeld is onze Bambix groeimelk met granen, waar we extra insulinevezel aan toevoegen. Ook een doorgedreven focus op zogenaamde clean label recepturen is een belangrijk aandachtspunt geworden. En last but not least zien we als zuivelproducent ook een toenemende vraag naar eiwitrijke producten, een voedingstrend die niet enkel bij sporters of senioren leeft.”

Het Inex aanbod is enorm: van biomelk tot lactosevrije melk, van culinaire room tot karnemelk en van aromamelk tot groeimelk.

Investeren in de toekomst

Aan uitdagingen geen gebrek, en dus is het bij Inex alle hens aan dek om bedrijfsprocessen zo goed mogelijk af te stemmen op zuivelproducten van de toekomst. Kerkaert somt enkele markante investeringen op: “In 2020 hebben we in onze productielocatie een nieuwe PET-lijn in gebruik genomen. Op die manier spelen we in op de toegenomen vraag naar duurzaam verpakte zuivelproducten. In juli van dit jaar schakelen we nog een versnelling hoger, met de start van een tweede PET-lijn die het gebruik van plastic verder reduceert en de inzet van recycleerbare materialen opdrijft. Deze nieuwe lijn zal ook minder energie en water verbruiken.” Nog een voorbeeld van duurzaam ondernemen: “Met onze leveranciers – waaronder ruim 450 melkveehouders – zitten we regelmatig rond tafel voor een grondige evaluatie van onze samenwerking.” En op het vlak van productie verwijst Kerkaert naar recente investeringen in nieuwe productietechnologieën, onder meer voor de stijgende vraag naar lactosevrije melk.

“Met onze leveranciers – waaronder ruim 450 melkveehouders – zitten we regelmatig rond tafel voor een grondige evaluatie van onze samenwerking.”

Topwerkgever

Als gevestigd familiebedrijf – het verhaal van Inex startte in 1898 – is de onderneming uit Bavegem uitgegroeid tot een zuivelspeler van formaat. “We zijn een vertrouwde naam voor potentieel nieuwe medewerkers met een passie voor voeding. Toch blijven we via diverse wervingskanalen – waaronder job- en vakbeurzen – hard inzetten op corporate branding, onder meer om ons authentieke, ambachtelijke imago in de zuivelsector een moderne toets te geven. Bij het aanwerven van operatoren, laboranten of onderhoudstechniekers pakken we trots uit met onze investeringen in moderne productieprocessen. Automatisatie en digitalisering zijn in onze sector niet meer weg te denken.” 

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details