NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Chromatografie in voedingsanalyse
Chromatografie is essentieel voor verdere analyse en begrip van de individuele chemische componenten die in voedsel worden aangetroffen.

Chromatografie in voedingsanalyse

De voedingsindustrie draagt de verantwoordelijkheid om consumenten veilige en voedzame voedingsmiddelen te bieden. Om aan deze verplichting te voldoen, is het noodzakelijk om analytische technieken te gebruiken om voedselmonsters te onderzoeken op een breed scala aan parameters, variërend van smaakprofilering en de identificatie en kwantificering van vluchtige stoffen tot het beoordelen van de authenticiteit van voedsel en meer. Gaschromatografie en vloeistofchromatografie hebben zich hierin ontpopt als krachtige instrumenten.

Voedingsproducten bestaan uit een combinatie van natuurlijke verbindingen en andere stoffen die het resultaat zijn van verschillende stadia in het voedseltraject, waaronder landbouwbehandelingen, technologische processen en verpakkingsmaterialen. Zo wordt er bij moderne landbouwpraktijken en voedselverwerking vaak gebruik gemaakt van chemicaliën zoals meststoffen, pesticiden en conserveringsmiddelen. Hoewel deze chemicaliën de productiviteit verhogen en het concurrentievermogen en de winstgevendheid verbeteren, kunnen ze ook risico’s voor de menselijke gezondheid opleveren als ze worden geconsumeerd. Daarom moeten voedingsmiddelen streng worden getest om hun veiligheid te garanderen. Gaschromatografie heeft zich opgewerkt als een analytisch hulpmiddel dat veel wordt gebruikt in de voedings- en drankenindustrie voor voedselanalyse. 

Chemische en microbiële analyse

De chemische analyse van levensmiddelen is een essentieel proces dat ons in staat stelt om de verschillende chemische stoffen in een voedingsproduct te identificeren en te kwantificeren. Zodra deze chemische stoffen zijn geïdentificeerd, speelt chromatografie een cruciale rol bij het effectief scheiden van deze bestanddelen in het voedselmonster. Dit scheidingsproces is essentieel voor verdere analyse en begrip van de individuele chemische componenten die in voedsel worden aangetroffen. Zoals eerder aangegeven, worden bij verschillende landbouwbehandelingen agrochemische middelen gebruikt om de groei van voedselproducten te bevorderen. Deze landbouwchemicaliën, waaronder bestrijdingsmiddelen, kunnen residuen achterlaten. Daarnaast kunnen levensmiddelen van dierlijke oorsprong besmet raken door diergeneesmiddelen die nog in het lichaam van het dier aanwezig zijn. Daarnaast kunnen organische verontreinigingen het voedsel binnendringen via milieuprocessen zoals lucht, bodem en water. Gaschromatografie speelt een centrale rol bij het meten en garanderen van naleving van de wettelijke vereisten. 

Daarnaast kunnen we met behulp van gaschromatografie waardevolle inzichten krijgen in de voedingswaarde van het voedsel dat we consumeren.

Nutritionele analyse en kwaliteitscontrole

Daarnaast kunnen we met behulp van gaschromatografie waardevolle inzichten krijgen in de voedingswaarde van het voedsel dat we consumeren. Fabrikanten kunnen hun ingrediënten analyseren door ze door een chromatografiekolom te voeren, waardoor ze een nauwkeurige uitsplitsing krijgen van de bestanddelen die ze in hun voedingsproducten willen verwerken. Deze analyse levert cruciale informatie op over het gehalte aan vitaminen, eiwitten, conserveringsmiddelen, additieven, vetten en meer. Door gaschromatografie te gebruiken kunnen fabrikanten de specifieke voedingswaarden bepalen die op hun verpakkingen moeten worden vermeld, zoals voorgeschreven door de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de overheid. Ten slotte speelt gaschromatografie een rol in kwaliteitscontrole. Het dient voor de analyse van vluchtige verbindingen die bijdragen aan het aroma en de smaak van voedsel, waardoor de beoordeling van voedselkwaliteit, authenticiteit en sensorische kenmerken wordt vergemakkelijkt. Bovendien kan gaschromatografie vluchtige verbindingen identificeren en kwantificeren die waardevolle inzichten bieden voor smaakprofilering en -ontwikkeling. 

Vloeistofchromatografie

Vloeistofchromatografie speelt ook een belangrijke rol bij de analyse van voedingsmiddelen, met name bij de analyse van residuen. Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) is van onschatbare waarde voor het identificeren en kwantificeren van specifieke doelanalyten, waardoor het mogelijk wordt om het gehalte aan pesticiden in voedingsmiddelen te controleren. Zoals eerder vermeld, vormt de aanwezigheid van antibiotica in voedsel als residuen van de behandeling van dieren een risico voor de menselijke gezondheid. Ook op dit gebied van voedselanalyse is het gebruik van HPLC onmisbaar. Door gebruik te maken van HPLC wordt het mogelijk om antibioticaresiduen effectief te detecteren en te meten, waardoor passende maatregelen kunnen worden genomen om de voedselveiligheid en de volksgezondheid te beschermen.     

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details