Tagarchief: Routeco

Voor elke klant de juiste aanpak

EMEA21013-Fiix-Acquisition
Lees het gehele artikel

Elk bedrijf is anders. Wie zich rechtstreeks naar eindgebruikers wil richten met automatiserings- en digitaliseringsoplossingen, moet dan ook van goeden huize zijn om telkens de juiste technologie voor te stellen. Met zijn ervaring op het terrein en het sterke gamma van Rockwell Automation achter de hand, zet Routeco nu die stap. Een dedicated sales team zal met dedicated service, hardware en software bedrijven helpen om ecosystemen binnen hun productie op poten te zetten.

Routeco heeft sinds zijn oprichting hard gewerkt. In the field, met tal van projecten die bedrijven in staat stelden om stappen te zetten in productiviteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid op te drijven. Maar ook achter de schermen. “We hebben een structuur proberen neer te zetten om op verder te bouwen”, opent country director James Jonckers. “Met een sterk gamma. Rockwell Automation beschikt immers over het breedste gamma aan automatiseringscomponenten ter wereld. Met een sterk team dat kennis en ervaring bundelt. En nu recent ook met onze nieuwbouw in Turnhout die ons alle ruimte geeft om verder te groeien. Het is nu tijd voor de volgende stap.”

Digitaliseren is heus geen voorrecht voor multinationals. Routeco kijkt hoe het daar een verantwoorde ROI aan kan koppelen voor zijn klanten.

Rechtstreeks eindgebruikers benaderen

Het succes van de sterke tandem Routeco en Rockwell Automation is dat ze door de breedte van het gamma voor elke toepassing een passende oplossing in huis hebben. Een troef die ze in de verf willen zetten op de komende editie van ABISS waar ze zij aan zij zullen staan. En een troef die ze nu ook rechtstreeks bij eindgebruikers willen uitspelen met een specifieke benadering en aanpak. “Eerst en vooral, hiermee willen we de integratoren met wie we nauw samenwerken, niet buitenspel zetten. Integendeel. Maar we zien dat er problematieken zijn waar eindgebruikers geïntegreerde oplossingen voor nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan cybersecurity of aan onderhoudsprocessen, die eigenlijk de volledige productie beslaan. Met dedicated software en hardware, in combinatie met de brainware van onze eigen mensen willen we die ecosystemen bij klanten helpen opbouwen.”

Verantwoorde ROI voor innovaties

Routeco heeft daarvoor een dedicated sales team opgezet binnen de eigen rangen. “Wie de volgende stappen in automatisering van zijn productielijn wil zetten, heeft nood aan een duidelijke architectuur in dit digitale tijdperk. Een ecosysteem dat data tot de juiste punten kan laten stromen. Het team zal samen met eindgebruikers kijken welke pijnpunten er zijn en hoe het die kan oplossen met aangepaste service, producten en oplossingen. Dan is het aan de integrator om het te bouwen. 

Hun rol is dus zeker nog niet uitgespeeld”, verduidelijkt sales manager Johny Vangeel. Dat het moment rijp is om de volgende stappen in automatisering te zetten, is niet alleen Routeco van overtuigt. “We zien dat ook Agoria erop hamert bij zijn leden dat investeringen nodig zijn om hun concurrentiepositie te handhaven. Digitaliseren is heus geen voorrecht voor multinationals. Deze oplossingen liggen ook binnen hand­bereik van kmo’s die bereid zijn om te innoveren. Wij willen met hen kijken hoe we daar een verantwoorde ROI aan kunnen koppelen.”

Fiix helpt bedrijven om al hun assets te beheren en in perfecte conditie te houden met behulp van artificiële intelligentie.

Raad en daad, hardware en software

Een mooi voorbeeld daarvan is de Fiix CMMS software die onderhoudsprocessen kan stroomlijnen. “Uptime is alles. Excel-lijsten alleen volstaan niet om alle waarschuwingen die de productieapparatuur uitzendt tijdig en juist te interpreteren. Wie stappen wil zetten van reactief naar predictief onderhoud, kan niet om software heen.” Fiix helpt bedrijven daarom om al hun assets te beheren en in perfecte conditie te houden met behulp van artificiële intelligentie. “Maar dat is slechts één aspect. We kunnen klanten ook helpen om de energiekost per product te berekenen en duurzamer te worden. Of hoe ze cyberveilig met IoT-toepassingen kunnen omgaan. Of … We vertrekken altijd vanuit waar de klant nu precies nood aan heeft  en staan hem bij met raad en daad en met hard- en software”, besluit Vangeel.     

Hoe slimme machines bouwen?

Lees het gehele artikel

Geconnecteerde bedrijven tot leven brengen. Dat is het doel dat Rockwell Automation nastreeft om zijn klanten te ondersteunen in hun digitale transformatie. Dat begint voor de automatiserings- en digitaliseringsspecialist met slimme machines. Om OT en IT op een betrouwbare manier te verbinden is er immers data nodig. Veel data. Rockwell helpt voedingsbedrijven om de digitalisatieroadmap uit te tekenen met wat ze allemaal met die data kunnen doen. Als lokale partner staat Routeco in voor de volledige begeleiding van dat traject.

Routeco kijkt samen met voedingsbedrijven welke data nodig zijn om hun doelen te realiseren en hoe die data ingezet kunnen worden.

Industrie 4.0 draait om de integratie van controle- en informatietechnologie. Communicatie is dan ook cruciaal. “Een troefkaart voor Rockwell Automation”, opent Patrick Blommaert. “We hebben altijd sterk gestaan in netwerken, omdat we al heel vroeg het nut in zagen van een algemene standaard voor communicatie in een industriële omgeving. Door in te zetten op connectiviteit via Ethernet kunnen we voedingsbedrijven helpen om die brug tussen OT en IT te slaan.” Hoewel de vragen van voedingsbedrijven in automatiserings-projecten nog steeds dezelfde zijn, hoe kan ik de producten waar mijn klant om vraagt zo goed en zo efficiënt mogelijk maken, zijn de antwoorden steevast (ten dele) digitaal geworden. “Wie digitaliseert kan dus die winst in efficiëntie, flexibiliteit en voedselveiligheid zetten, waar het vandaag om draait”, vat Blommaert samen.

Rockwell Automation zorgt dat alle technologie die nodig is om te connecteren en te digitaliseren al in zijn hardware aanwezig is.

Slimme machines zijn flexibele machines

Maar hoe begin je nu aan zo een digitale transformatie? Voor Rockwell Automation vormt het uitgangspunt een slimme machine. De data die vandaag al aanwezig is in machines vormt immers de basis om ze beter en sneller te maken, maar opent tegelijk de deur voor nieuwe businessmodellen. “De voedingsindustrie moet vandaag veel flexibeler kunnen inspelen op de wensen van consumenten. De jaren dat hetzelfde product een hele week lang over de productieband kon rollen zijn voorbij. Nu moet er wel meerdere keer gewisseld worden in de samenstelling of de verpakking. Door gebruik te maken van data en ze bi-directioneel uit te wisselen, hoeven daar op termijn geen mechanische veranderingen meer aan te pas te komen. Alles kan vanuit de software on the fly worden ingesteld en aangepast en nog eens aangevuld met allerhande diagnostische informatie. Digitale technologieën brengen dat in de juiste context en artificiële intelligentie verwerkt deze informatie om voorspellend stilstand tot een minimum te beperken en kwaliteitsafwijkingen te voorspellen. Daar zit de winst van digitaal”, aldus Blommaert.

Digitalisering gebeurt helemaal niet in één big bang maar stap voor stap.

Op eigen tempo digitaliseren

Rockwell Automation bundelde zijn expertise rond dit onderwerp in de whitepaper ‘Smart Machines’. “Wat ons tot een goede partner maakt voor voedingsbedrijven in hun digitale transformatie, is dat onze corebusiness de PLC is. We kennen die, we weten hoe we die kunnen gebruiken om de juiste data uit processen te halen en ze op de juiste manier ter beschikking te stellen van alle processen die errond geïntegreerd zitten. Stap voor stap weliswaar. Digitalisering gebeurt helemaal niet in één big bang. We zorgen dat alle technologie die nodig is om te connecteren en te digitaliseren al in onze hardware aanwezig is. Klanten kunnen dan op hun eigen tempo de evolutie inzetten.” Om dat van heel nabij te kunnen doen, werkt Rockwell Automation samen met Routeco als lokale partner. Blommaert: “Ons gamma beslaat eigenlijk de volledige werkbank van gereedschappen die nodig zijn om voedingsbedrijven slimmer en efficiënter te laten werken. Om dat te vertalen naar de concrete gebruikersnoden, rekenen we op Routeco.”

Het gamma van Rockwell Automation beslaat de volledige werkbank van gereedschappen die nodig zijn om voedingsbedrijven slimmer en efficiënter te laten werken.

Data in functie van doelstelling

“Digitalisering gebeurt aan verschillende snelheden in de industrie. Wij proberen daarom de link te leggen tussen hoe ver ze vandaag al staan in de verandering en vooral waar ze naartoe willen en hoe we hen daarin kunnen ondersteunen met hardware, software en diensten”, duidt sales manager Johny Vangeel de rol van Routeco. “Willen ze een hogere kwaliteit nastreven? Willen ze energiezuiniger produceren? Willen ze minder productiestilstanden? We kijken samen met hen welke data daarvoor nodig zijn en hoe ze ingezet kunnen worden. Daarbij proberen we ook verder dan morgen te kijken, naar hoe slimme machines de basis kunnen leggen voor bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen. Digitaal en geïntegreerd werken biedt echt mogelijkheden om je verder te differentiëren van concurrenten en meer te halen uit je machines. De troef van een partner als Rockwell is dat ze alles in eigen huis beschikbaar hebben, van de kleinste sensor tot de PLC en alle bovenliggende software. Maar tegelijk staan ze voor een zeer open architectuur waar je ook andere componenten en diensten aan kan vasthaken om tot één geïntegreerd systeem te komen. Op die manier, kan je hele fabriek perfect gekend, geweten en gestuurd zijn”, besluit Vangeel.