Tagarchief: ifm electronic

Besparingen in perslucht opsporen

Appl.-Stroemung-15-fbg
Lees het gehele artikel

Door de prijsstijgingen op de energiemarkt, weegt deze factor steeds zwaarder door in de productiekost. Wie zijn vast contract onlangs of binnenkort ziet aflopen, weet dan ook wat hem te doen staat: besparingen opsporen. Een van de duurste energiebronnen vandaag is perslucht. Maar de metris sensoren van ifm electronic tonen u de weg naar een efficiënter gebruik. 

Door metris sensoren aan de ingang bij elke machine te plaatsen, kan je perfect opvolgen hoe het persluchtverbruik evolueert.

Perslucht biedt bijzonder veel potentieel voor besparingen op uw energiefactuur. “Omdat we in het verleden enerzijds te weinig nog zijn bezig geweest met een correcte dimensionering. Door de betaalbaarheid van energie werd er meestal wat extra marge ingebouwd die eigenlijk niet nodig is. Anderzijds zorgen lekken ervoor dat er veel perslucht en dus energie verloren gaat. Naar schatting zou een derde van de geproduceerde perslucht wereldwijd weglekken”, vertelt Marc Everaert, general manager van ifm electronic Belgium. En dat heeft niet alleen zijn impact op de energiefactuur. “Een verkeerd perslucht­debiet zal ook het goed functioneren van uw toepassingen hinderen. Te weinig kan ervoor zorgen dat uw producten niet voldoende in beweging komen met kwaliteitsverlies als gevolg. Te veel zal dan ook weer het energieverbruik nodeloos verhogen.” 

Nauwkeurig meten en monitoren

ifm electronic ontwikkelde daarom 20 jaar geleden al zijn metris sensoren om het persluchtverbruik in leidingen te monitoren. “Bij de lancering was dit een bijzonder innovatief product, omdat het een nieuw meetprincipe introduceerde voor persluchtmeting.
In plaats van louter te weten te komen of er perslucht was of niet, kan men nu nauwkeurig de meting van doorstroming en het verbruik opvolgen. In de loop der jaren hebben we dit verder op punt gezet. Vandaag combineren we vier proceswaarden (flow, druk, temperatuur en totale verbruikshoeveelheid) in één sensor. Hierdoor zijn het ook vandaag nog de meest relevante sensoren voor de toepassingen”, legt field Sales Support Geert De Pauw uit. En interessanter dan ooit om bedrijven aan hun energie­factuur te helpen knabbelen. “De werking is misschien nog het beste te vergelijken met hoe de elektriciteitsmeter thuis werkt. In plaats van aan de hoofdingang, net achter de compressor dus, plaats je ze aan de ingang bij elke machine. Op die manier kan je perfect opvolgen hoe het persluchtverbruik in elke installatie evolueert.”     

Het metris gamma evolueerde de afgelopen jaren niet alleen naar meer diameters (van DN8 tot DN250), maar kan tevens meerdere gassen analyseren.

Moneo toont eenvoudig de weg naar besparingspotentieel

Maar net zoals een weegschaal niet volstaat om te vermageren, moeten bedrijven die data vervolgens ook opvolgen om het verbruik terug te dringen. “Lekken veroorzaken geen lawaai, geen geur, geen vocht en zijn in het verleden nooit topprioriteit geweest. Maar als je weet dat er bij een lek van slechts 2 mm bij een druk van 10 bar al 6.000 euro laat verloren gaan … In het huidige economische klimaat zien we plots zelfs terugverdientijden die korter zijn dan de eigenlijke betalingstermijn op de factuur”, voegt De Pauw toe. Om zijn klanten eenvoudig inzicht te geven in waar het besparingspotentieel in hun productie precies zit, is er naast het TFT-display op de sensor ook moneo. Everaert: “Je hoeft er geen intelligentie aan toe te voegen, niks te programmeren, enkel klikken en configureren om de data uit de metris sensoren in overzichtelijke dashboards om te zetten. Koppel daarom de nodige alarmen aan wanneer er anomaliën optreden en je bent binnen de kortste keren op weg naar een lagere energiefactuur.”

Vandaag combineren de metris sensoren vier proceswaarden (flow, druk, temperatuur en totale verbruikshoeveelheid) in één sensor.

Ook voor andere gassen

Een aanpak die zich overigens niet alleen tot perslucht hoeft te beperken. Het metris gamma evolueerde de afgelopen jaren niet alleen naar meer diameters (van DN8 tot DN250), maar kan tevens meerdere gassen analyseren. “Ook de prijzen voor gassen zoals zuurstof en stikstof gingen de afgelopen maanden in crescendo. Zuurstof krijgt bijvoorbeeld veel toepassing in snijprocessen. Daar kan monitoring nog belangrijker zijn om over het juiste debiet te maken omwille van de kosten, de kwaliteit en de veiligheid.”      

Uw CIP-processen optimaliseren

AB_F_02176
Lees het gehele artikel

Voedselveiligheid is de hoeksteen van de voedingsproductie. Voor leidingen en gesloten installaties spelen CIP en SIP (Cleaning en Sterilizing In Place) een belangrijke rol om de hygiëne te garanderen. CIP/SIP is een proces dat een nauwgezet samenspel is van mechanische krachten, tijd, temperatuur en chemicaliën. Met de oplossingen van ifm electronic kan u CIP/SIP-reinigingen perfect onder controle houden en optimaliseren om kosten (energie, water, reinigingsproduct) te besparen.

CIP en SIP zijn grotendeels identieke processen en bestaan uit verschillende handelingen om leidingen en gesloten procesinstallaties weer perfect schoon te krijgen. Dat gebeurt door reiniging met basen en zuren af te wisselen met spoelen met warm water. Voor SIP komt daar nog een thermische of chemische desinfectiestap bij. Philippe Briers, Project Leader Smart Factory bij ifm: “Vier factoren bepalen de efficiëntie van CIP/SIP-processen: mechanische krachten, temperatuur, chemicaliën en tijd. Hoe langer de eerste drie factoren ageren, hoe beter het reinigingsproces. Maar voor bedrijven is het zaak dit zo kort mogelijk te houden om snel weer aan het produceren te zijn. Een optimaal compromis is dus cruciaal.” ifm electronic beschikt over de juiste sensortechnologie om dit samenspel perfect op te volgen. En door alle signalen samen te brengen in moneo krijgt de gebruikers plug-and-play overzichtelijke dashboards te zien die hem meteen de weg tonen naar verdere optimaliseringen of die kunnen dienen voor een perfecte registratie van de reiniging.

Met de LDL sensoren voegde ifm electronic geleidbaarheidssensoren toe aan het gamma die net voor dit soort toepassingen ontwikkeld zijn.

Debiet optimaliseren

Een eerste factor die we onder de loep nemen zijn de mechanische krachten. Het water of de chemicaliën moeten een voldoende hoog debiet hebben om mogelijke contaminaties uit de leidingen te krijgen. “Debietsensoren zijn de klassieke manier om dit op te lossen. Ze meten de stromingssnelheid die zich idealiter moet situeren tussen 1,5 m/s en 2,1 m/s. Een te laag debiet genereert te weinig turbulentie en dus onvoldoende reiniging. Een te hoog debiet heeft geen impact op een beter reinigingsresultaat en leidt dus tot een nodeloos hoger energieverbruik”, aldus Briers. Met een brede range aan magnetisch inductieve debietmeters, kan ifm aan de noden van gebruikers tegemoetkomen. Sterke troeven zijn het digitale IO-Link signaal dat het debiet in l/min kan omzetten in een waarde in m/s. Wie nog over analoge signalen beschikt kan met de DP2200 module aan de slag voor een betrouwbare conversie naar IO-Link.

Altijd de juiste temperatuur

In functie van elke reinigingsstap is een bepaalde temperatuur vereist. Briers: “Temperatuur is dus een bepalende factor in de kwaliteit van de reiniging. Belangrijk daarbij is dat we de temperatuur voor de volledige tank weten. Door zowel aan de inlaat- als de uitlaat te meten weten we de absolute en de relatieve waarden, zodat de gebruikers verzekerd is dat de juiste temperaturen over bepaalde tijdspannes gehaald zijn.” Een kanjer in dat domein is de TCC231 sensor die twee meetprincipes (PTC en NTC) en twee onafhankelijke sondes in één sensorbehuizing combineert. “Je krijgt altijd een duidelijke en betrouwbare waarde in parallel. Als er drift begint op te treden, weet u het meteen en kan u ingrijpen vooraleer een stilstand zich opdringt.”

De TCC231 sensor combineert twee meetprincipes (PTC en NTC) en twee onafhankelijke sondes in één sensorbehuizing combineert. “Je krijgt altijd een duidelijke en betrouwbare waarde in parallel.”

Chemicaliën juist doseren

Ten slotte spelen chemicaliën hun rol. Ook daar is de juiste dosering van belang om geen onnodige kosten te maken. “Geleidbaarheidsmetingen worden gebruikt om de concentratie van reinigings­producten te meten en de kwaliteit van het spoelwater te bepalen.” Met de LDL sensoren voegde ifm electronic geleidbaarheidssensoren toe aan het gamma die net voor dit soort toepassingen ontwikkeld zijn. “Zo kunnen ze ook de temperatuur meegeven. Net als bij temperatuursensoren loont het om zowel de inlaat als de uitlaat van de tank te controleren. Enerzijds om zeker te zijn dat de chemicaliën hun werk hebben kunnen doen, anderzijds om te weten wanneer er geen partikels meer achterblijven in het spoelwater”, verduidelijkt Briers. De nieuwe LDL 101 maakt het bovendien mogelijk om heel lage concentraties op te sporen, bijvoorbeeld voor toepassingen met gedemineraliseerd water.

De meetdata worden continu opgenomen voor analyse van historische data. Dit laat toe om optimalisatie- en besparingspotentieel te identificeren.

Gebruiksgemak van moneo

Maar wat kan je nu allemaal leren uit de waarden die deze sensoren capteren? Daar komt moneo bij kijken. Briers: “De meetdata worden continu opgenomen voor analyse van historische data. Dit laat toe om optimalisatie- en besparingspotentieel te identificeren. Sensordata wordt zo relevante procesinformatie. Door het geïntegreerde alarmbeheer kunnen gebruikers bovendien snel reageren op veranderende procesparameters. Gebruiksgemak primeert hier echt.” Belangrijk om aan te stippen zijn ook de ‘calculated values’ die moneo biedt. Gebruikers kunnen in een handomdraai zelf waarden omzetten naar de juiste grootheid. “In een PLC komt hier flink wat programmeerwerk bij kijken, bij moneo is het een kwestie van drag-and-drop.”    

Ogen en brein AGV gecombineerd in één platform

P_FR_WH_W_200_0212_0001
Lees het gehele artikel

De opmars van AGV’s is niet te stuiten. De schaarste aan personeel dwingt voedingsbedrijven om ook hun logistieke processen te automatiseren. Maar wie AGV zegt, zegt ook visietechnologie. Camera’s en scanners moeten er immers over waken dat de AGV zich zonder botsingen over de vloer beweegt. Niet de meest eenvoudige programmeertaak. Daarom lanceert ifm electronic nu het O3R Perception Platform. Een revolutie in digitale beeldverwerking  die zorgt voor snellere reactie- en programmeertijden.

De A in AGV staat voor autonoom. Het uitgangspunt bij dergelijke toepassingen is dan ook de AGV zich van zijn taken te laten kwijten met zo weinig mogelijk menselijke interactie. “AGV’s moeten daarom obstakels op hun pad tijdig kunnen identificeren om botsingen te vermijden”, vertelt ifm product specialist Kenneth Van de Perre. “Dat gebeurt door de gegevens van verschillende scanners en sensoren te combineren, zodat de AGV eigenlijk een beeld van 360° van zijn omgeving krijgt. Een taak die de nodige rekenkracht vergt om dat alles in quasi real-time af te handelen. Hoe sneller de AGV kan reageren, hoe veiliger en flexibeler hij zijn werk kan doen.”

De AGV kan met de slimme hardware van het O3R Perception Platform van ifm electronic sneller anticiperen, voor meer veiligheid en flexibiliteit onderweg

AGV’s sneller laten reageren

Met het O3R Perception Platform reikt ifm electronic nu een welgekomen nieuwe oplossing voor deze markt aan. Van de Perre: “Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was er een aparte eenheid van te maken die de volledige beeldverwerking in- en rond de AGV op zich kan nemen. Een kant- en klare oplossing die dan enkel die signalen naar de sturing van de AGV die hij nodig heeft om rond obstakels te manoeuvreren of tot een veilige stilstand te komen wanneer mensen naderen.” Dit schept tegelijk nieuwe mogelijkheden om artificiële intelligentie toe te voegen en de AGV te laten leren. Er is immers voldoende rekenkracht beschikbaar. Het O3R Perception platform bestaat enerzijds uit een compacte camerakop. “Daarin zitten desalniettemin verschillende technologieën gecombineerd: een 3D time of flight camera, een 2D RGB camera en een infraroodlichtbron”, vult Van de Perre aan. Anderzijds is er de VPU (virtual processing unit), die alle beelddata in real-time verwerkt. Daarop passen tot zes camera-koppen of kan ook de bestaande sensoriek van de AGV aangesloten worden. De VPU bevat verder twee Ethernet- en twee USB-poorten en een geïntegreerde inertiemeting.

Om het nu ook de ontwikkelaar van dergelijke toepassingen eenvoudiger te maken, lanceert ifm electronic samen met het O3R Perception Platform een developer portaal

Sneller AGV’s programmeren

De AGV kan met deze slimme hardware dus al sneller anticiperen, voor meer veiligheid en flexibiliteit onderweg. Om het nu ook de ontwikkelaar van dergelijke toepassingen eenvoudiger te maken, lanceert ifm electronic samen met het O3R Perception Platform een developer portaal. “Vooraleer we aan de slag gegaan zijn met de ontwikkeling van O3R, hebben we ons oor te luister gelegd bij de ontwikkelaars van visietoepassingen voor mobiele robotica. Zij botsten vooral tegen de complexiteit aan van het integreren van visuele gegevens in de bewegingen van de AGV en de nodige feedback terug te koppelen. Via het portaal stellen we daarom open source toepassingen en templates ter beschikking die het makkelijker maken om dergelijke toepassingen te programmeren. Een mooi voorbeeld daarvan is ‘code modulation’. Ontwikkelaars kunnen hiermee een robuuste puntenwolk maken, zonder te moeten inboeten qua frame rate (verwerkingstijd). Er hoeven immers geen storingen meer weggefilterd te worden. Een bijkomend voordeel is dat ze de data kunnen verwerken in het engineering framework dat ze kennen. Denk aan C++, Python, Docker, ROS … En dat levert flink wat tijdswinst op”, besluit Van de Perre.    

Contactloze radarniveausensor

APP_F_0599_KM-gr
Lees het gehele artikel

Sensoren zijn de sleutel tot een efficiënte en voedselveilige productie. Een markt die ifm electronic al meer dan dertig jaar bedient met sensoren om onder andere de druk, temperatuur, niveau, debiet van vloeistoffen in kaart te brengen. Sinds kort heeft het zijn gamma uitgebreid met 80 GHz-radartechnologie waarmee het tot op de mm nauwkeurig en contactloos meten van niveaus van tanks tot 10 m hoog binnen handbereik is. En dat voor de zeer scherpe catalogusprijs van net geen 1.360 euro. Maak kennis met de LW2720 radarniveausensor.

De LW2720 is gemaakt om een antwoord te bieden op alle uitdagingen die een voedingsomgeving kan stellen. Hij kan in elk type opslagtank ingezet worden, ook in CIP/SIP.

Tanks zijn overal in de voedingsindustrie terug te vinden, voor opslag, processen, mengen, CIP-reiniging … maar niet altijd even gemakkelijk te controleren. Door hun grootte, door de aanwezigheid binnenin van roerwerk, sproeibollen … maar ook door de mogelijke eigenschappen van het medium is niveaumeting geen sinecure. Denk bijvoorbeeld aan stoom, hoog oplopende temperaturen of een luchtige mousse waar de aanwezigheid van luchtbellen sensoren in de war kan brengen. Daarom beschikt ifm electronic over een brede waaier aan meetprincipes om op elke uitdaging een antwoord in huis te hebben. De contactloze 80 GHz-radartechnologie voegt nu een nieuwe meetmethode aan dat palet toe. Field technical support engineering bij ifm electronic David Hautecoeur: “80 GHz radarniveausensoren hebben een zeer kleine stralingshoek. Ze gaan als het ware met de precisie van een laserstraal te werk om hun metingen uit te voeren in tanks tot en met 10 m. Bliksemsnel, contactloos, zonder dode zones en uiterst precies met een nauwkeurigheid van 2 mm en een resolutie van 1 mm. Zo weten voedingsproducenten altijd precies hoeveel er in de opslagtank zit. En met een bereik tot 10 m komen het gros van de tanks in de voedingssector in aanmerking.” 

Volledig afgestemd op noden voedingsindustrie

De 80 GHz-technologie bestaat al langer dan vandaag. Toch komt ifm electronic pas nu met zijn eerste radarniveausensor op de markt met deze technologie aan boord, de LW2720. “We hebben achter de schermen hard gewerkt aan een versie die specifiek geschikt is voor alle uitdagingen die een voedingsomgeving kan stellen en die tegelijk over de nodige homologaties voor de farmaceutische industrie beschikt. De LW2720 is daarom uitgevoerd in rvs, geschikt voor toepassingen van -40 tot 150 °C en beschikbaar met beschermingsgraad IP68 of IP69K, waardoor hij overal in terechtkan, ook in CIP/SIP toepassingen. En uiteraard was de integratie van IO-Link een belangrijke vereiste voor ons. Dat maakt deze radarniveausensoren immers zeer eenvoudig te installeren, te cableren, te configureren en te vervangen”, vult Hautecoeur verder aan. Met de scherpe prijs van net geen 1.360 euro en de bijkomende troef van een compleet gamma aan beschikbare toebehoren en accessoires specifiek voor de voedingsindustrie (inbouwadapters, klemmen, melkkoppelingen, varivents …) verwacht ifm veel van deze niveausensor. De mogelijkheden zijn immers legio. “Net omdat hij geen invloed ondervindt van storende factoren of aangroei, bewijst hij zich als zeer nauwkeurig, stabiel en betrouwbaar. En dankzij IO-Link kan niveaubewaking eenvoudig op afstand gebeuren.” 

De 80 GHz radarniveausensor van ifm beschikt over een zeer kleine stralingshoek. Hij gaat als het ware met de precisie van een laserstraal te werk om zijn metingen uit te voeren in tanks tot en met 10 m.

Beter dan op papier

De LW2720 radarniveausensor is intussen op de markt. Wie interesse heeft, zal ontdekken dat ‘close to you’ geen holle slogan is bij ifm. Het team komt graag ter plaatse om te bewijzen dat de contactloze radarsensor zich perfect van zijn taken kan kwijten binnen de voorgestelde toleranties van klanten. “De eerste reacties zijn alvast veelbelovend”, vertelt Hautecoeur trots. “Klanten laten weten dat de resultaten die de LW2720 in de praktijk neerzet zelfs nog een beetje beter zijn dan op papier. Naast het gemak bij de installatie dankzij IO-Link, zijn ze vooral van de precisie en de betrouwbaarheid bijzonder onder de indruk. Deze radarniveausensoren met 80 GHz-technologie brengen het niveau in opslagtanks tot 10 m hoog perfect in beeld, zodat klanten hun productieprocessen kunnen optimaliseren.”     

De meest eenvoudige weg van de werkvloer naar de cloud

Lees het gehele artikel

De gemakkelijkste manier om sensordata naar de cloud te brengen? Die loopt via edge devices die een rechtstreekse verbinding kunnen waarmaken. Maar in de meeste gevallen gaat dit om stugge apparaten die zich moeilijk laten programmeren en waarbij meerdere conversies nodig zijn. Met zijn edgeGateway en edgeController brengt ifm electronic daar verandering in. De toestellen kregen een robuuste behuizing mee (IP65) maar vooral een heel intuïtieve bediening, zodat de verbinding tussen de werkvloer en de cloud makkelijker dan ooit kan verlopen.

Uitpakken, inschakelen en na een minimale configuratie communiceert de moneo edgeGateway al met uw cloudsysteem. Of dat nu Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS of Cumulocity IoT is.

Sensoren zijn de werkmieren van Industrie 4.0. Zij capteren de gegevens die nodig zijn om te analyseren en inzichten uit te destilleren om uw productie naar een hoger niveau te tillen. Waar de PLC zich ontfermt over alle aanpassingen die nodig zijn aan het proces, dient de cloud vooral om die big data analyses te maken. “Maar hoe krijg je die data nu efficiënt naar de cloud? Dat was het uitgangspunt voor ifm electronic om edge devices te ontwikkelen. Gebruiksgemak moest daarbij voorop staan”, vat Bram Michiels samen. De moneo edgeGateway vinkt wat dat betreft alle vereisten aan. Met zijn twee Ethernet-poorten, een voor de OT-structuur in het veld en een voor de IT-structuur in de cloud, brengt hij sensordata heel eenvoudig in een leesbaar formaat naar de cloud. Hij kan die halen uit gelijk welk IO-Link device, maar tevens uit de VSE (trillingsanalyse) en AL13 (IO-Link masters) reeks van ifm. Uitpakken, inschakelen en na een minimale configuratie communiceert de moneo edgeGateway al met uw cloudsysteem. Of dat nu Microsoft Azure, Google Cloud, Amazon AWS of Cumulocity IoT is. Het enige wat u verder nog nodig heeft is een moneo licentie die het eigenlijke programmeerwerk voor zijn rekening neemt en u een kant-en-klare cockpit aanreikt.

De moneo edgeController heeft pre-processing aan boord gekregen. Hij kan al bepaalde bewerkingen uitvoeren en tegelijkertijd een visualisatie realiseren voor de operatoren op de werkvloer.

Extra functionaliteiten en communicatiemogelijkheden

Voor wie op zoek is naar extra functionaliteit is er ook de moneo edgeController al beschikbaar bij ifm electronic. Philippe Briers: “De meeste cloudabonnementen werken op basis van datapunten. Hoe meer info er moet binnen genomen worden, hoe duurder het wordt. De moneo edgeController heeft daarom pre-processing aan boord gekregen. Hij kan met andere woorden al bepaalde bewerkingen uitvoeren en tegelijkertijd een visualisatie realiseren voor de operatoren op de werkvloer. Hoe complexer uw proces, hoe interessanter zijn functionaliteiten zullen worden. Zijn grootste troef is zijn flexibiliteit.” Hier zal de gebruiker wel zelf moeten programmeren. Door de keuze voor Codesys kan dit echter zeer eenvoudig gebeuren. Dankzij de ifm IoT Core kan je snel aangeven over welk object het gaat, vanwaar het komt, in welke unit het moet en welke tijdstempel het meekrijgt. De moneo edgeController kreeg bovenop de twee Ethernet-poorten ook nog twee USB-poorten mee. Daarnaast beschikt hij over meer communicatiemogelijkheden met onder andere OPC UA, TCMP, email-client … Er kunnen in de moneo edgeController tot tien verbindingen tegelijkertijd gerealiseerd worden.

Nieuwe varianten verwacht

Belangrijk om weten is dat het in beide gevallen om zeer robuuste toestellen gaat. “De 12” multitouch displays komen uit het eco100 gamma, dat oorspronkelijk bedoeld was voor mobiele toepassingen en dus tegen een stootje kan. Bovendien kregen ze een IP65-behuizing mee die zijn rekenkracht behoudt bij een temperatuurbereik tussen -35 °C en 60 °C”, aldus Michiels. Gezien het stijgende belang van cloudinfrastructuur is dit nog maar het begin voor ifm. “Volgend jaar wordt al een IP20 versie voor railmontage verwacht met dezelfde functionaliteiten, maar zonder het display wat tot een scherpere prijszetting leidt. Er wordt ook gewerkt aan andere displayformaten. Met de komst van de moneo cloud zullen ook de troeven van deze toestellen nog extra in de verf komen”, besluit Briers.  

Van sensorgegevens naar relevante product- en procesinformatie

Lees het gehele artikel

Er waren zoals gebruikelijk productinnovaties bij de vleet te rapen, maar waar het bedrijf dit jaar vooral de klemtoon oplegde is dat het meer is dan louter een leverancier van sensoren. De data die ifm sensoren capteren is immers nog maar het begin. Ifm electronic neemt klanten mee doorheen het volledige traject om die data om te zetten in relevante procesinformatie. De beste basis voor succesvolle ondernemingsbeslissingen op lange termijn. 

Transparantie, efficiëntie, en connectiviteit zijn de trefwoorden om productieprocessen permanent te bewaken, verder te optimaliseren en kosten te verlagen. “De voorwaarde om dit te realiseren is communicatie”, opent Marc Everaert, managing director ifm electronic. “Van de kleinste unit op veldniveau tot in de cloud, over volledige productielijnen, fabriekshallen en zelfs andere vestigingen wereldwijd. Dat begint met slimme sensoren die overal de nodige informatie kunnen capteren, maar daar mag het voor ons niet eindigen. Wij willen de eindgebruiker kunnen ondersteunen met totaaloplossingen. Geïntegreerde benaderingen waarin de sensoren weliswaar zitten vervat, maar die het volle rendement uit elke component kunnen halen. Niet zomaar, maar om klanten te helpen de stap te zetten naar predictief onderhoud, naar een hogere OEE, naar een betere productkwaliteit, naar een duurzamere productie … kortom naar een fabriek van de toekomst.”

Moneo is een plug-and-play platform dat digitalisering binnen ieders handbereik brengt.

Plug-and-play digitalisering

Wat deze benadering, uiteraard in combinatie met tal van productinnovaties, kan opleveren in onder andere food & beverage … was het centrale thema op de stand van ifm electronic tijdens de afgelopen Hannover Messe. Een geïntegreerde aanpak van shopfloor tot topfloor en zelfs tot in de wolken. Een aanpak die nog het beste belichaamd wordt in het moneo platform van ifm. Dat kreeg op de vorige editie van de Hannover Messe zijn vuurdoop en kan zich nu al bewijzen met referentievoorbeelden uit de praktijk. Moneo zorgt immers voor een betrouwbare aansluiting van de sensoren op de IT-structuur. Als krachtig IIoT-platform slaat moneo dus op een effectieve en efficiënte manier de brug tussen beide werelden. Het resultaat? “Een eenvoudige toegang tot de digitale evolutie. Want dat is echt wat moneo onderscheidt. Het is een plug-and-play platform dat digitalisering binnen ieders handbereik brengt”, vat productspecialist Philippe Briers het samen. “Uit de vragen die vanuit de markt komen, voelen we dat we met moneo een zeer gebruiksvriendelijke oplossing hebben om antwoorden te bieden.”

Meteen aan de slag met starterkit

De praktijk toonde hoe moneo het verschil kan maken in CIP-installaties, bij de bewaking van trilling, bij de controle van persluchtverbruik, bij monitoring van het niveau … Een mooie nieuwigheid die op heel veel interesse kon rekenen tijdens de hoogmis van de technologie was de moneo starterkit. “De moneo starterkit is een compleet pakket met op elkaar afgestemde hard- en software om meteen aan de slag te kunnen met conditiebewaking, zelfs zonder kennis van programmeren. Moneo zelf fungeert als een open operating system en registreert en analyseert alle gegevens uit de verschillende informatiepunten in een overzichtelijke dashboard. Van daaruit kunnen alle informatiepunten ook geparametreerd en gemonitord worden. In de starterskit is een licentie voor 25 informatiepunten inbegrepen. Ideaal om werkt te maken van een eerste machine en te zien hoe snel dit vruchten afwerpt. Gebruikers kunnen dan eenvoudig opschalen door extra licenties voor informatiepunten aan te schaffen. Dit jaar volgt ook nog een rechtstreekse connectie vanuit moneo naar de cloud”, geeft Briers nog mee.     

Sensoren, cruciale componenten om voedingsproductie flexibeler te maken

Lees het gehele artikel

En dat levert heel wat toegevoegde waarde op voor gebruikers. Een gesprek met Marc Everaert van ifm electronic over de slimme sensoren van vandaag en morgen.

Automatiseringssystemen voor de productie van voeding zijn afhankelijk van de data die sensoren hen voeden. Zij houden onder andere in de gaten wat de druk, de temperatuur, het debiet en het niveau zijn van de verschillende toepassingen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de voedingsindustrie al snel het pad van digitalisering is opgegaan. “Dat is ook de weg die we bij ifm gekozen hebben door resoluut voor IO-Link te kiezen”, opent Marc Everaert, general manager ifm België. “Dat gebeurde vanuit de overtuiging dat OT en IT dichter naar elkaar zouden toegroeien. Door de ervaring die, zowel wij als de voedingsindustrie al hadden met de AS-i standaard, was de overstap naar IO-Link een relatief kleine stap, maar wel de juiste.”  

Op een paar seconden kunnen de sensoren geherkalibreerd worden en zijn zo klaar voor de volgende productbatch.

Digitale communicatie van de shopfloor tot de topfloor en terug

De voordelen die dit brengt zijn immers van onschatbare waarde voor voedingsbedrijven en terug te brengen tot één element: digitale communicatie van shopfloor tot topfloor en terug. “Dat zorgt voor een hogere nauwkeurigheid (en dus kwaliteit), want er hoeft geen vertaalslag te gebeuren van analoog naar digitaal. Voor meer gebruiksgemak, want configureren, monitoren, foutdiagnose kan nu allemaal remote gebeuren. En bovenal meer inzicht in de productie omdat alle niveaus, van het veld tot in de wolken met elkaar kunnen praten”, aldus Everaert. ifm electronic brengt dit in de praktijk met zijn Linerecorder, een software gateway die communicatie in twee richtingen mogelijk maakt van en naar IO-Link sensoren. De data die sensoren capteren kunnen via deze gateway rechtstreeks gevoed worden aan het ERP-systeem en hoeven niet via de PLC te passeren. Dit opent mogelijkheden voor onder andere datalogging, predictief onderhoud en het verbeteren van de energie-efficiëntie. De nieuwe LDL sensoren van ifm kunnen bijvoorbeeld identificeren of er momenteel procesmedia door uw leidingen lopen, reinigingsproducten van uw CIP-proces of louter water. Informatie die cruciaal is om uw CIP-proces te optimaliseren naar minder verbruik van water, chemie en energie.

Geschoeid op de leest van de voedingsindustrie

De specifieke omstandigheden in voedingsverwerkende omgevingen en de hoge hygiëne-eisen, vragen bovendien om aangepaste sensoren. Everaert: “Dertig jaar geleden hebben wij als bedrijf beslist om van de voedingsindustrie een prioriteit te maken. Waarom? Het is een sector die een continue, gestage ontwikkeling kent en die net nood heeft aan eigen oplossingen bestand tegen de soms hoge temperaturen en druk die gepaard gaan met de intensieve reinigingsprocessen. We zijn daarom begonnen met de ontwikkeling van specifieke sensoren, koppelingen, elektrische aansluitingen … Een gamma dat in de loop van de jaren steeds verder werd uitgediept, tot zelfs analytische sensoren die de productkwaliteit kunnen meten. Dat maakt ons een one-stop-shop voor de oplossingen waar de voedingsindustrie naar op zoek is.” Een mooi voorbeeld van die focus is de GWR niveausensor. Aan de hand van radartechnologie meet hij de afstand van de sensor tot aan het oppervlak van het medium. Het bijzondere is dat hij dit kunstje voor verschillende procesmedia kan, bij verschillende temperaturen en ook geen last heeft van schuimvorming of de opbouw van product op de meetsonde. De meetsonde die overigens volledig volgens de EHEDG principes van hygiënisch design is ontworpen en in verschillende lengtes bestaat in functie van de toepassing.

De nieuwe LDL sensoren van ifm kunnen bijvoorbeeld identificeren of er momenteel procesmedia door uw leidingen lopen, reinigingsproducten van uw CIP-proces of louter water

Sensoren voor meer flexibiliteit in de productie

De voorbije jaren groeiden sensoren dankzij deze ontwikkelingen uit tot cruciale componenten om voedingsproductie flexibeler te maken. Op een paar seconden kunnen de sensoren geherkalibreerd worden en zijn zo klaar voor de volgende productbatch. Ze hoeven bijvoorbeeld alleen maar te weten welk type fruityoghurt er nu volgt, om te weten welke waarden de juiste mengeling zullen aangeven. Zo waken ze mee over de productiekwaliteit.” In de toekomst zullen sensoren nog meer die kant op gaan. “Ze bevatten nu al een microcontroller en dus ingebouwde intelligentie. Op termijn zullen sensoren uitgroeien tot zelfstandige edge controllers die de informatie die ze capteren ook  meteen verwerken om in real-time aanpassingen te doen. De wereld is aan slimme sensoren”, besluit Everaert.