Tagarchief: Food Safety Culture

In vijf stappen naar een voedselveiligheidscultuur

iStock-1210853339
Lees het gehele artikel

Het is al even geleden dat de term Food Safety Culture voor het eerst gelanceerd werd. Het was het Global Food Safety Initiative die dat deed. Dat gebeurde vanuit de overtuiging dat gedeelde waarden, overtuigingen en normen van invloed zijn op het gedrag van de gehele organisatie ten opzichte van voedselveiligheid. Het werd daarin gevolgd door het BRCGS dat de term in 2018 als eerste opnam in zijn standaard voor voedselveiligheid. Maar waarom is dit nu zo belangrijk en hoe introduceer je in jouw bedrijf zo een voedselveiligheidscultuur?

Een voedselveiligheidscultuur begint met voldoende draagvlak binnen het voedingsbedrijf. Het moet duidelijk zijn voor iedereen die er werkt dat voedselveiligheid hoog in het vaandel gedragen wordt. Dat vraagt om een management dat prioriteit geeft aan voedselveiligheid en niet de focus legt op kwantiteit of kostenbeheersing. Want het is aan hen om de voedselveiligheidscultuur vorm te geven, uit te zetten en te onderhouden. Dat eventjes realiseren van vandaag op morgen is een utopie. Cultuurverandering is immers een kwestie van de lange adem. Het kost tijd om alles van het hoogste tot het laagste echelon te laten doorsijpelen.

Duidelijke strategie

Het engagement is er, nu nog de strategie. Probeer een zo helder mogelijk beleid uit te stippelen en documenteer ook wat er precies allemaal verwacht wordt. Het is belangrijk om te starten vanuit de huidige situatie: analyseer zo objectief mogelijk hoe goed je als bedrijf scoort op vlak van voedselveiligheid. Voor veel bedrijven is het vertrekpunt de minimale eisen die de verschillende standaarden en certificeringen vooropstellen. Maar het moet verder gaan dan dat. Stap voor stap met doelstellingen (en investeringen om ze realiseerbaar te maken) die concreet meetbaar zijn, zodat de evolutie gemonitord kan worden en bijgestuurd waar nodig. Zorg er ook voor dat alle medewerkers betrokken worden in de verbeteracties, zodat voedselveiligheid steeds meer als een gedeelde verantwoordelijkheid gezien wordt.

Training essentiële hoeksteen

Elke medewerker moet dus zijn of haar rol hebben binnen dit verhaal en overtuigd zijn het belang van voedselveiligheid en kwaliteit in de taken die ze uitvoeren. Een heldere communicatie mag dus niet ontbreken. Het hoeft evenmin te verwonderen dat ook training een essentiële hoeksteen van een voedselveiligheidscultuur vormt. En die moet niet alleen gaan over het belang van de eigen werkzaamheden, maar ook hoe de werkzaamheden van collega’s bijdragen tot meer voedselveiligheid. Dit kan nog verder worden bevorderd door medewerkers vanuit verschillende afdelingen binnen de onderneming samen te trainen in voedselveiligheid. En uiteraard geef je als management zelf het goede voorbeeld. Zorg dat je medewerkers de (technologische) ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun taken voedselveilig uit te voeren.

Communiceren is tweerichtingsverkeer

We onderstrepen hier nogmaals het belang van een duidelijke communicatie. Door er regelmatig over te praten, kan je dit onderwerp echt laten leven onder alle medewerkers. Vertel welke acties er allemaal ondernomen worden, geef aan welke successen er al geboekt zijn, leg uit wat de volgende stappen zullen zijn … Door regelmatig te communiceren kunnen de juiste prioriteiten en boodschappen doordringen tot alle medewerkers en het besef van het belang van voedselveiligheid en kwaliteit verhogen. Maar communicatie moet ook tweerichtingsverkeer zijn. Motiveer medewerkers om feedback te geven. Ze moeten zich deel voelen van het verbetertraject en niet bang zijn om de schuld te krijgen als er toch iets fout zou lopen.

Vier je successen

Evalueer ten slotte wat er al gebeurd is. Meten is weten en de basis voor verdere optimaliseringen. Een cultuur is geen tastbaar gegeven, maar door het vanaf het begin meetbaar te maken is het mogelijk om ontwikkelingen op te volgen en resultaten in kaart te brengen. En vergeet ook niet de successen die reeds gehaald zijn in de verf te zetten en te vieren. Goed werk erkennen zorgt voor een positieve werksfeer.  

Hoe bereik je een sterke Food Safety Culture?

Food safety culture
Lees het gehele artikel

Het opbouwen van een sterke Food Safety Culture (voedselveiligheidscultuur) is een zeer belangrijk aspect voor bedrijven in de levensmiddelenindustrie. Ook diverse kwaliteitsstandaarden, zoals BRC Food Safety en IFS Food, stellen steeds vaker eisen aan de cultuur van een organisatie. Maar wat is dat nou precies, een sterke Food Safety Culture? En wat houdt dat in de praktijk in? Normec Foodcare geeft uitleg.

Voedselveiligheid als onderdeel van de bedrijfscultuur

Een bedrijfscultuur is lastig in kaart te brengen. Het gaat namelijk over de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf zoals de normen en waarden en de verwachtingen die gelden. Ongeacht of deze goed of slecht zijn. Deze aspecten binnen een organisatie beïnvloeden het gedrag van het personeel en is als het ware een weerspiegeling van de cultuur van een bedrijf.

Voor jouw bedrijf in de levensmiddelenindustrie wordt het steeds belangrijker dat de geldende bedrijfscultuur een cultuur van voedselveiligheid is. Dit is ook te herleiden uit de definitie die het Global Food Safety Initiative (GFSI) aan Food Safety Culture stelt. Een voedselveiligheidscultuur gaat volgens het GFSI om de gedeelde waarden, overtuigingen en normen die van invloed zijn op de mind-set en het gedrag ten aanzien van voedselveiligheid in de gehele organisatie. Dit gaat dus verder dan alleen zeggen dat voedselveiligheid hoog in het vaandel staat binnen de organisatie. Het moet  voelbaar zijn binnen de organisatie. Maar hoe doe je dat?

Het goede voorbeeld komt van het management

Wat geldt voor iedere bedrijfscultuur is dat je een (voedselveiligheids)cultuur moet leiden vanuit de top van de organisatie. Dat betekent dus dat het begint bij het management. Het leiderschapsgedrag, overtuigingen en uitgedragen normen in de praktijk van het management beïnvloeden allemaal de voedselveiligheidscultuur. Het is om die reden noodzakelijk dat het management eenduidig is over voedselveiligheidsaspecten, hiervoor commitment laat zien en dit uitdraagt naar het personeel. 

Het opstellen van een duidelijk voedselveiligheidsbeleid geeft het management de mogelijkheid om de visie voor de voedselveiligheidscultuur inzichtelijk te maken en dit uit te dragen. Op die manier kun je intern begrip en betrokkenheid voor voedselveiligheid creëren en versterken. Het bouwen van een voedselveiligheidscultuur doe je als managementteam echter niet alleen. Je doet het samen met jouw medewerkers.  

Versterken van de Food Safety Culture

Om een cultuur te veranderen of versterken, is het belangrijk dat je eerst kijkt naar hoe men tegen de huidige cultuur aankijkt. De kans is groot dat er verschillende groepen met ieder een eigen visie op de huidige cultuur zijn. Als managementteam is het belangrijk om je bewust te zijn van het onzichtbare gedrag en onbewuste normen en waarden binnen de organisatie. Wanneer deze inzichtelijk zijn, kun je gericht het gedrag en denkwijzen van personeel gaan veranderen. 

Een manier om het inzichtelijk te maken is het houden van diepte interviews of anonieme enquêtes. In alle lagen van de organisatie. Naar aanleiding  van de uitkomst kun je conclusies trekken over de huidige cultuur. Zijn we als organisatie tevreden over het huidige niveau? Zijn er bepaalde gebieden waar we verbeteringen teweeg kunnen brengen? Zo ja, hoe gaan we dit dan  doen? Vergeet als management vooral niet kritisch te reflecteren en naar het eigen handelen te kijken.

Stel een meetbaar plan op

Stel uiteindelijk een concreet en meetbaar plan op. In dit plan moeten acties staan om de voedselveiligheidscultuur te versterken en goed gedrag te stimuleren. Voer dit plan uit en beoordeel of het gewenste resultaat behaald is. Dit zal voor de organisatie een proces van continue verbetering teweeg brengen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over voedselveiligheidscultuur? Of ben je op zoek naar ondersteuning bij het toepassen van de normeisen binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Normec Foodcare via info@normecfoodcare.om of bel naar +32 (0) 800 309 88. Wij helpen je graag.

Een concreet stappenplan voor het opstellen van een Food Safety Culture? Of nog verder de diepte in? Download de whitepaper Food Safety via https://normecfoodcare.com/be-nl/blog/whitepaper-food-safety-culture/