Tagarchief: Afwatering

Proceswater hygiënisch en efficiënt afvoeren

Lees het gehele artikel

10 afwateringstips voor de voedingsindustrie

Bij de inrichting van productieruimtes en grootkeukens is een hygiënische vloerafwatering uitermate belangrijk. Voor elke specifieke toepassing zijn er speciaal ontworpen rooster- en sleufgoten en vloerafvoerputten op de markt. Inox, na glas het meest hygiënische materiaal dat er bestaat, geldt als basis. Dat is een eerste regel. Hier lichten we 10 afwateringstips toe die je kunnen helpen bij nieuwbouw of renovatie. 

1) Afvoerputten met rond afvoerlichaam

Verkies afvoerputten met een rond, naadloos diepgetrokken afvoerlichaam. Vierkante of rechthoekig gelaste putten zijn een broeihaard voor bacteriën. Het vuil blijft immers in de hoeken hangen. Bekijk ook of onder de gekozen sleuf- en roostergoten de aansluiting op de riolering via zo’n afvoerlichaam gelegd wordt. Ook hygiënische roosterkanalen dienen te voldoen aan strenge hygiënische eisen om bacteriële besmetting te voorkomen. Roosterkanalen dienen volgens de relevante hygiënische ontwerpprincipes voor voedselverwerkingsapparatuur, vastgelegd door EN 1672, EN ISO 14159 en EHEDG geproduceerd te worden.

2) Uitgekiende vuilvangmanden verslaan vuil

Voorzie steeds afvoerputten met vuilvangmanden of zeven erin. Wist je trouwens dat je ook een vuilvangmand kan plaatsen in het kanaal? Ze vangen alle vuildeeltjes op en verhinderen dat de rioleringsbuizen opstoppen. Als je in het productieproces werkt met kleine voedingswaren of specifieke, ondersteunende elementen – zoals stokjes, die op de oppervlakte kunnen terecht komen – zorg er dan voor dat de maasgrootte van de vuilvangmanden hierop afgestemd is. Want het zijn niet alleen de vuildeeltjes waar je direct aan denkt die opstoppingen kunnen veroorzaken. Gebruik ook geen vuilvangmanden die mee de sifon vormen, anders is er tijdens het uitnemen bij het reinigen geen stankslot meer. Hygiënisch is anders in een productie-omgeving!

3) Sifon/stankslot

Het stankslot moet uitneembaar zijn bij reiniging, bij voorkeur als de productie stil ligt. Heel belangrijk is de keuze voor een afvoerput waarbij alle water er steeds uit loopt en dat er enkel water zit in het stankslot. Zulke afvoerputten kan je grondig reinigen. Stagnerend water is immers een bron van vervuiling.

Het stankslot moet uitneembaar zijn bij reiniging, bij voorkeur als de productie stilligt.

4) Keuze voor afvoerputten, sleufgoten of roostergoten?

Werk met een diamantstructuur in de vloer bij de plaatsing van afvoerputten. De vloer moet perfect afhellen met 4 hellingen naar elk punt. Daarom biedt een lijnafwatering met sleuf- of roostergoten een goed alternatief. Het is makkelijker te plaatsen met slechts 1 of 2 hellingen naar de lijn. Als er veel water op de vloer komt, is het sowieso aan te raden. Alles hangt natuurlijk af van de situatie ter plaatse. Zijn er bvb. grote kantelketels voorzien, dan plaats je best een (ver)brede en diepe roostergoot eronder. Proceswater wordt zo het meest efficiënt afgevoerd. Sleufgoten, met slechts een fijne sleuf en geen rooster, worden meestal gelegd als scheiding tussen natte en droge zones. Bijvoorbeeld tussen de productieruimte en bureaus of gangen. Zo voorkom je dat deze op een dag onder water komen te staan bij een probleem in de productie. De aansluiting van de sleufgoten op de riolering verloopt meestal wel via een afvoerput. Daar kan je een rooster voorzien voor inspectie en onderhoud.

Verkies afvoerputten met een rond, naadloos diepgetrokken afvoerlichaam.

5) Doorstroming door ingebouwde helling in de goten

Worden er goten voorgeschreven, dan voorzie je best exemplaren met ingebouwde helling naar de riolering. Zeker als de afwatering over enige afstand moet lopen. Het oppervlaktewater, dat in de sleuf- of roostergoten valt, wordt meteen naar de riolering afgeleid en stagneert niet in de goot. Als het kan, kies je ook voor een afloop in het midden van de goot. Dat is de beste garantie voor een efficiënte afvoer. Natuurlijk worden goten met een uitloop aan het einde van de lijn, en dus met 1 helling, ook frequent gelegd. De rioleringsbuis is vaak al voorzien nog voor er over de exacte plaatsing van afwateringsmodules wordt gesproken. Het is dus belangrijk om vanaf het begin het luik ‘afwatering’ duidelijk in de studie van het project op te nemen.

6) Beschermende afdekplaat

Bij de plaatsing van de kanalen voorzie je een afdekplaat op de kanalen zodat er geen vuil, afval of puin kan in terecht komen. Reiniging van het kanaal na plaatsing is dan niet meer nodig. Bij sleufkanalen volstaat het om de sleuf te voorzien van een tape. Sommige fabrikanten voorzien reeds standaard de beschermende afdekplaat en/of tape op hun kanalen.

7) Antislip roosters

Op plaatsen met veel oppervlaktewater voorzie je beter roostergoten en afvoerputten met een antislip rooster. Dit is de beste garantie om arbeidsongevallen te voorkomen. Ook hier zijn afgeronde hoeken, zowel bij de roosters als bij de oplegrand zeker aangewezen.

8) Belastingsklasse

De keuze voor een afvoerput, sleuf- of roostergoot hangt af van de toepassing. Hou tevens rekening met de belastingsklasse of de mogelijke lasten die op de afwateringssystemen worden uitgeoefend. Denk ook aan de toekomst, het is niet omdat er vandaag geen zware karren op de roostergoot komen, dat dit morgen niet kan.
De randen van de afvoergoten en de vloerafvoerputten krijgen een speciale randafwerking, al dan niet opgevuld. Het roostertype wordt berekend op basis van de lasten die het moet aankunnen, uitgedrukt in kN (kilonewton).

Specifieke randafwerkingen zijn er ook om de beste oplossing te bieden voor aansluiting van het gekozen vloertype (tegels, beton, epoxy of vinylvloer) op de afvoerput of de afvoergoot.

9) Aanwerking tussen vloer en afwatering

Specifieke randafwerkingen zijn er ook om de beste oplossing te bieden voor aansluiting van het gekozen vloertype (tegels, beton, epoxy of vinylvloer) op de afvoerput of de afvoergoot. Zo voorkom je dat de vloer enkele millimeter lager komt te liggen dan de oprand van de afwateringsmodule. Plasvorming moet vermeden worden.
Bovendien zijn er ook modaliteiten met klem- en schroefflenzen om een waterdichting onder het vloerniveau te bekomen. Zeker bij verdiepingen is dit relevant, daar er geen insijpeling mag komen.

Maatwerk is in de voedingsindustrie veel voorkomend. Het is de meest hygiënische garantie, want de goten worden voor het project in één stuk op lengte gemaakt.

10) Maatwerk of niet?

Maatwerk is in de voedingsindustrie veel voorkomend. Het is de meest hygiënische garantie, want de goten worden voor het project in één stuk op lengte gemaakt. Er zijn geen koppelingselementen nodig om gootelementen op mekaar aan te sluiten. Bij maatwerk moet tijdig het luik ‘afwatering’ bekeken worden. Spreek erover met het studiebureau, het installatiebedrijf, het vloerbedrijf of de andere, intern en extern betrokken partijen.

70% listeria gevallen terug te leiden tot afwatering

csm_aco_hygiene_first_voedselverwerking_c7ad226021 kopiëren
Lees het gehele artikel

Om dit extra onder de aandacht te brengen organiseerden ACO, Master Builder Solutions en EHEDG recent een webinar. Daarin gingen ze dieper in op de belangrijkste aandachtspunten om tot een hygiënisch en dus een voedselveilig resultaat te komen.

Belang van hygiënisch ontwerp voor vloeren en afwatering

Een recente uitbraak van listeria in Zuid-Afrika, onderstreepte nogmaals het belang van goede hygiënische praktijken in de voedingsindustrie. Met een balans van 1.024 bevestigde gevallen en 200 doden, waaronder 80 baby’s was de tol zeer zwaar. “Door de lange incubatietijd duurt het even vooraleer we listeria op het spoor kunnen komen”, duidt Hein Timmerman van EHEDG de cijfers. “Een gebrek aan hygiënisch inzicht in de vloer en de afwatering was de oorzaak achter de uitbraak. Geen toeval, want 70% van de listeriagevallen zijn terug te leiden tot deze problematiek.”

EHEDG timmert al sinds het einde van de jaren 80 aan de weg naar meer voedselhygiëne middels praktische richtlijnen, zowel voor eindgebruikers als voor de fabrikanten van apparatuur en componenten voor omgevingen waarin voedsel verwerkt wordt. Inmiddels werden er 55 gepubliceerd. “In richtlijn 44 wordt dieper ingegaan op hoe de vloer ontworpen moet worden om het risico op besmetting te minimaliseren. Het belangrijkste punt is het realiseren van een naadloze integratie van de vloer en de afwatering.”

Aandachtspunten bij vloeren

Toch loopt het net met de vloer nog al te vaak mis. Kris Van Humbeeck van Master Builder Solutions ziet daar verschillende redenen voor. “De vloer is vaak niet ontworpen voor de lasten die hij moet dragen, zowel mechanisch (te zware heftrucks, vallende voorwerpen), chemisch (zuren, vetten, solventen, sterke reinigingsmiddelen) als thermisch (te hoge of te lage temperaturen). Daarnaast moet een goede afwatering present zijn om de vochtbelasting weg te nemen.”

Aandachtspunten voor afwatering

Ten slotte verdient de afwatering in uw productieruimtes absoluut de nodige aandacht. Reggy Dekeyser van ACO: “Een goede afwatering begint natuurlijk met de juiste positionering van de punten en/of kanalen en de juiste hellingsgraad om het water af te voeren. Maar het moet verder gaan dan dat.

  • Afwatering moet in eerste instantie een grondige reiniging mogelijk maken. Wanneer er water in een afvoerpunt of -goot blijft staan, kunnen eventuele contaminaties zich tijdens het reinigen verspreiden doorheen de volledige ruimte.
  • Ten tweede moet de afwerking rond de afvoer glad en strak zijn. Wanneer de aansluiting ondersteund wordt door een opvulrand, kan er een stabiele en duurzame overgang gerealiseerd worden, waar het risico op ophopend vuil en dus besmettingen geminimaliseerd wordt.
  • Afwatering moet ook zodanig ontworpen zijn dat het afwatersysteem geen afbreuk doet aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers.
  • Een laatste aandachtspunt is de capaciteit. Zorg dat de afwateringspunten berekend zijn op het juiste debiet.

Hygiene First bij ACO

Met de ‘Hygiene First’ filosofie van ACO engageert het bedrijf zich om producten te leveren die over de ultieme hygiënische prestaties beschikken. Vier eigenschappen kenmerken daarom het volledige gamma:

  •  Alle interne radii zijn gelijk of groter dan 3 mm waardoor de reinigingskracht sterk toeneemt.
  • Verder worden hygiënische verbindingen gerealiseerd. Een diepgetrokken putlichaam zorgt voor vloeiende contouren die kieren elimineren waarin gevaarlijke bacteriën zich kunnen nestelen.
  • Bovendien wordt er gezorgd voor een droog putlichaam. Er kan geen stilstaand water terechtkomen in het putlichaam, maar enkel in het waterslot, dat bovendien uitneembaar is om ook daar het overtollige water te kunnen uit verwijderen. Dit verhindert geuren, microbiële groei en potentiële chemische gevaren.
  • Een vierde aandachtspunt bij ACO is de opvulrand. Het ontwerp zorgt voor een stabiele en duurzame overgang tussen de afwatering en omliggende vloer. Dit helpt het risico op scheuren in de vloer, die aanzetten tot bacteriegroei, tot een minimum te beperken.

Meer info vind je terug op http://www.hygienefirst.com/be-nl