NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Virtuele en echte wereld verenigd

Virtuele en echte wereld verenigd

De digitale technologie biedt hier nu al soelaas en de positieve effecten zullen in de toekomst nog groter zijn. Lenze biedt geïntegreerde tools en services voor de gehele levenscyclus om processen te vereenvoudigen, kosten te reduceren en het gebruik van tijd en middelen in de engineering tot een minimum te beperken.

Modularisatie heeft zijn waarde bewezen in de ontwikkeling van -machines. Machine-fabrikanten en gebruikers profiteren gedurende de gehele levenscyclus: van systeemontwerp, programmering en inbedrijfstelling tot opslag en logistiek rondom wissel-stukken. De belangrijkste voorwaarde om terug te kunnen vallen op informatie uit eerdere projecten is, dat deze informatie in een gestandaardiseerde vorm beschikbaar is. Dit is precies waar de digital twin in het spel komt. Deze brengt fysieke componenten en machines digitaal in kaart en fungeert als verzamelpunt voor alle relevante informatie.

Al concreet toepasbaar

Met zijn apps en tools maakt Lenze dit concept al toepasbaar en levert het een belangrijke bijdrage aan een consistent datagebruik. Eén van de centrale tools voor digitale engineering is de Lenze EASY System Designer, die de eerste technische stappen zoals idee, ontwerp en concrete ontwikkeling omvat. Met deze web-based tool kunnen alle personen die betrokken zijn bij het planningsproces vanuit de verschillende disciplines de complete planning van automatiseringsoplossingen uitvoeren. Op basis van geïntegreerde intelligentie controleert de tool de ontwikkelde systeemoplossing op haar haalbaarheid en documenteert alles wat nodig is. Dit bespaart kostbare planningstijd, verkort het besluitvormingsproces en vermindert de risico’s in het project. 

Machine veel sneller laten draaien

Vervolgens is het mogelijk om een PLC-programma voor te bereiden. De machinestructuur, geselecteerde hardwarecomponenten en softwaremodules, evenals de applicatieparameters en andere relevante projectgegevens zijn beschikbaar voor de programmeur in zijn engineering-omgeving. Dit stelt hem in staat om het PLC-programma -efficiënter af te ronden en de machine sneller in bedrijf te nemen. De informatie die wordt gegenereerd en ver-zameld in de de digital twin is beschikbaar in de volgende fasen van de levenscyclus. Geschikte interfaces zorgen ervoor dat ook hulpmiddelen van derden voor simulatie en virtuele inbedrijfstelling toegankelijk zijn. Met deze opties kunnen fouten in het ontwikkelingsproces sneller worden gedetecteerd en gecorrigeerd en wordt de tijd die nodig is voor de levering en inbedrijfstelling aanzienlijk verkort.   

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details