NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Vier pijlers worden steeds belangrijker voor de foodsector
Mineraalwaterflessen, pakken en palletten zijn allemaal gecodeerd met Markem-Imaje

Vier pijlers worden steeds belangrijker voor de foodsector

“Het verbeteren van efficiëntie, kostenreductie, compliance en brand protection. Dat zijn vier pijlers die voor onze klanten erg belangrijk zijn en daar zetten we als Markem-Imaje dan ook sterk op in”, zegt Dennis Jonker, bij Markem-Imaje als sales director verantwoordelijk voor Noord-West Europa. 

“Efficiëntieverbetering kun je onder meer bereiken door het reduceren van downtime. Dat is een pijler waar iedereen in de foodsector sterk aan werkt. Daarnaast is kostenreductie een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft te maken met het minimaliseren van het moeten herhalen van werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan foutieve coderingen die worden aangebracht waardoor de verpakkingen weer opnieuw moeten worden verpakt of verwerkt.  De derde pijler – compliance – zien we ook veel meer terugkomen. Het heeft alles te maken met de traceerbaarheid van producten doorheen de keten. Fabrikanten moeten aan steeds strengere eisen voldoen vanuit de keten, bijvoorbeeld vanuit supermarktorganisaties. Tot slot is er meer aandacht voor brand protection. Om hier gehoor aan te geven, hebben we een aantal jaren geleden het bedrijf Systech aangekocht dat zich richt op de authenticatie van producten en bijvoorbeeld promocoding. Met deze software en onze printers zijn we in staat om producten op zo’n manier te coderen dat ze als uniek worden herkend in de volledige keten, tot bij de consument. Ook het bedrijf Blue Bite hebben we aangekocht. Zij zijn gespecialiseerd in software waarmee de consument bijvoorbeeld barcodes kan scannen en informatie over het product kan ophalen. Denk aan informatie over de ingrediënten van het product, een gebruiksaanwijzing, veiligheidsinformatie en dergelijke. We komen die wens vanuit de markt steeds vaker tegen.”

Dennis Jonker, International Sales Director bij de SmartDate X45 Thermal Transfer Printer

Visiesystemen

“Een andere trend die we zien, is dat er meer vraag is naar visiesystemen. Het is steeds belangrijker om niet alleen de codering op de juiste manier aan te brengen, maar ook dat deze codering kan worden gecontroleerd op leesbaarheid en inhoud. Deze trend heeft wellicht te maken met het feit dat er minder werknemers in de fabriek rondlopen waardoor visuele controles plaats moeten maken voor geautomatiseerde controles. Wij lossen dit op met visiesystemen. We voegen niet alleen een camera toe, maar integreren het geheel in een automatiseringssysteem. Visietechnologie wordt al vaak toegepast in de farmaceutische sector, maar ook in de foodsector groeit de belangstelling.  De kwaliteitseisen nemen toe, maar door het lager aantal operators op de werkvloer die de controles kunnen uitvoeren, biedt dit soort systemen uitkomst.”

Holistische aanpak

“Wij zijn in staat om die uitdagingen waar klanten mee te maken hebben, te adresseren en hen ook een oplossing te bieden. Daarvoor hebben een holistische benadering”, gaat Jonker verder. “We leveren niet alleen de producten of de hardware maar ook de automatisering erachter vinden we heel belangrijk. De hardware is maar het topje van de ijsberg. Kwalitatieve hardware blijft belangrijk maar de echte winst voor bedrijven bereik je door de aansturing en de connectiviteit. Bij een aantal klanten hebben we het zo ingericht dat een operator alleen een scan van een werkorder hoeft te doen waarna de printer de juiste gegevens ophaalt uit het ERP-systeem of een ander bovenliggend informatiesysteem. Vervolgens hebben we de camera’s toegevoegd die controleren of wat geprint is ook correct is. Op die manier sluit je de cirkel. We besteden steeds meer aandacht aan de ontwikkeling van software. Al die softwareoplossingen hangen onder één paraplu, COLOS genaamd. Daarin zitten meer modules, denk aan palletcodering, packaging integrity …”

Printen en toepassen, 2200 Pallet Labeller

Groeiende behoefte

De toegevoegde waarde wordt steeds belangrijker. “We zien dat er nog veel verschil zit tussen de verschillende bedrijven, maar de behoefte om de vier pijlers aan te pakken groeit in volle breedte. Wij kunnen in die behoefte te voorzien.”    

[contact-form-7 id="114" title="Contactformulier"]

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details