NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Trends voor verpakkingsmachines
Een tweede gevolg van de coronapandemie is dat bedrijven nadrukkelijker naar automatisering kijken. Het vinden van de juiste talenten in de productie wordt een steeds moeilijker gegeven.

Trends voor verpakkingsmachines

Verpakkingsmachines zijn essentieel voor voedingsbedrijven. Toch is het niet evident om de juiste keuzes te maken, aangezien het een zeer dynamische markt is. Innovaties volgen elkaar in snel tempo op, maar fabrikanten van verpakkingsmachines moeten vandaag ook inspelen op kwetsbaarheden zoals de inflatie, problemen in de toevoerketen, handelsdisputen en geopolitieke conflicten. We zetten de belangrijkste trends die een impact hebben op hoe verpakkingsmachines zullen evolueren op een rijtje.

Moeten we u nog vertellen dat ze duurzamer zullen worden? Fabrikanten van verpakkingsmachines moeten niet alleen kijken hoe ze de CO2-afdruk van hun technologie moeten verlagen, maar ze tegelijkertijd leren om met meer duurzame verpakkingsmaterialen om te gaan. De vraag naar ‘groene’ verpakkingen die minder vervuilend zijn en zich beter laten recycleren groeit immers. Voor voedingsbedrijven is de switch naar nieuwe verpakkingsmaterialen vaak een dure die om nieuwe machines vraagt. Het is niet zomaar een schakelaar omdraaien, want vaak moet dan het volledige verpakkingsproces herdacht worden om te zien waar overal bespaard kan worden op afval. Voldoende flexibiliteit inbouwen voor maximale efficiëntie zal dan ook het credo zijn, aangezien de switch naar meer duurzaamheid nog volop aan de gang is. 

De vraag naar verpakkingen die minder vervuilend zijn en zich beter laten recycleren groeit. Voor voedingsbedrijven vraagt de switch naar nieuwe verpakkingsmaterialen vaak om nieuwe machines.

Naar meer gepersonaliseerde verpakkingen en verpakkingsmachines

Er wordt ook naar fabrikanten van verpakkings­machines gekeken om mee te innoveren. De nieuwe generatie machines moeten klaar zijn voor de toekomst. Dat betekent investeren in artificiële intelligentie, geavanceerde software en andere technologie op het scherp van de snee. Het tempo waaraan vernieuwingen elkaar op volgen zal de komende jaren ook nog versnellen. Hoe meer geavanceerde technieken zoals sensoren en software geïntegreerd worden, hoe meer nieuwe technologieaanbieders er in deze markt zullen opduiken. Een groot aandeel van investeringen in innovatie zullen moeten gaan naar een grotere personalisatie.    

Wie het zijn klanten makkelijk maakt om nieuwe verpakkingen op maat van specifieke doelgroepen te produceren, heeft een belangrijk wapen in handen om zich te differentiëren van concurrenten.  

Problemen met de toevoerketen

Ook daar kunnen we vandaag niet om heen. In de naweeën van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zijn enorme spaken in de wielen van de klassieke logistieke ketens gestoken. Hoe complexer verpakkingssystemen zijn opgebouwd, hoe meer eindgebruikers met leverproblemen zullen geconfronteerd worden, door de tekorten aan bepaalde componenten, de hogere prijzen voor sommige producten en de vertragingen in internationale havens. Deze factoren spelen een rol in hoe voedingsbedrijven naar strategische investeringen in verpakkingsmachines kijken. Al blijven verpakkingen uiteraard essentiële elementen om levensmiddelen op een voedselveilige manier tot bij de consument te krijgen. 

De nieuwe generatie machines moeten klaar zijn voor de toekomst. Dat betekent investeren in artificiële intelligentie, geavanceerde software en andere technologie op het scherp van de snee.

Verpakkingsproces steeds vaker geautomatiseerd

Een tweede gevolg van de coronapandemie is dat bedrijven nadrukkelijker naar automatisering kijken. Het vinden van de juiste talenten in de productie wordt een steeds moeilijker gegeven, waar wereldwijd veel bedrijven mee worstelen. Niet alleen de schaarste aan beschikbare handen maar ook de hoge loonkosten en het garanderen van een veilige werkomgeving in tijden van pandemie, wegen op bedrijven. De automatisering van de verpakkingsafdeling zal de komende jaren alleen maar verder versnellen. De technologie is er en bedrijven zien hoe hun concurrenten ze al implementeren. Machines op leeftijd die niet meer voldoen aan de huidige eisen zullen dus sneller vervangen worden door een geautomatiseerd alternatief.     

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details