NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
SBM Opleiding – De machinerichtlijn toegepast in de voedingsindustrie

SBM Opleiding – De machinerichtlijn toegepast in de voedingsindustrie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u inzicht in de machinerichtlijn, specifiek toegepast op machines bestemd voor de voedingsindustrie. Aan de hand van voorbeelden die de docent heeft ervaren wordt de theoretische benadering getoetst aan de praktijk.

Omschrijving

De nieuwe machinerichtlijn is sinds 2009 van kracht in België. De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen blijven de belangrijkste bijlage om incidenten en accidenten te voorkomen.
Bovendien wordt door de voedingsindustrie bijzondere aandacht besteed aan hygiëne, kruis-contaminatie en omgevingsfactoren.

We onderscheiden risico’s voor de operatoren en voor het voedingsmiddel afkomstig van de machine, het product, de omgeving en de operatoren. Er moet dus eveneens rekening gehouden worden met de hygiëne en de reinigings- en desinfectie-efficiëntie om kruiscontaminatie en microbiologische contaminatie te vermijden.

Risico mitigatie gebeurt door de juiste keuze te maken voor de afwerking van de machine oppervlakken, het vermijden van spleten, dode hoeken en holtes. Het gebruik van resistente materialen zal het risico op aanwezigheid van corrosie producten in het voedsel vermijden.

Ook moet er aandacht zijn voor preventief en curatief onderhoud inclusief het gebruik van ontsmettingsmiddelen, smeermiddelen, spoelmiddelen geschikt voor de voeding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is nuttig voor constructeurs, samenstellers en gebruikers van machines in de voedingsindustrie, verantwoordelijken in een productieomgeving, verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoud, preventieadviseurs, aankopers, invoerders van machines en personen die er belang bij hebben voldoende kennis te hebben van de specifieke bepalingen voor machines voor voedselbereiding.

Methodologie

Vanuit de praktijkervaring van de docent worden de belangrijkste aspecten toegelicht.

Deze opleiding is een gezonde afwisseling van theorie en praktijkervaring. De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Kijk voor meer informatie op sbm.be

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details