NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
SBM Opleiding: Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)

SBM Opleiding: Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)

Gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld

Introductie

Collega’s onder mekaar!

Omschrijving

De Club Preventieadviseurs verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema’s zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar preventieadviseur niveau 1, 2 of 3. Daarnaast is deze club ook bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf bezig zijn met het veiligheids- en preventiebeleid.

Methodologie

Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Programma

Bijeenkomst 1 – dinsdag 19 oktober 2021 van 18u30 tot 21u30

De preventiedienst: Hoe uw documenten organiseren en structureren

De uitwerking en het in stand houden van het preventiebeleid is voor iedere preventieadviseur een permanente uitdaging. Heel wat documenten komen hierbij aan bod, denk maar aan risicoanalyses, indienststellingen, keuringen, opleidingen, verslagen, controles, enz… Het is dan ook voor elke preventieadviseur een dagdagelijkse taak om orde te creëren in al die documenten.

Tijdens deze uiteenzetting bekijken we hoe documenten kunnen geïnventariseerd en gestructureerd worden zodat vragen sneller kunnen beantwoord worden ongeacht de structuur van het bedrijf of de aard van de bedrijfsactiviteiten. Vanuit de praktijk worden enkele voorbeelden getoond en besproken. Er bestaan meerdere goede oplossingen! De beste oplossing is wellicht die oplossing waarbij de preventieadviseur steeds kan terugvallen op zijn eigengemaakte structuur in onze digitale wereld. Tijdens deze clubbijeenkomst laat de gastspreker ons zien hoe hij dit aanpakt.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Ing. Brecht Vanwynsberghe, preventieadviseur bij Valcke Prefab Beton NV te Vlamertinge (Ieper)

Vanaf 20.30 uur: Netwerkmoment

Bijeenkomst 2 – dinsdag 8 maart 2022 van 18u30 tot 21u30 (= uitgestelde bijeenkomst van dinsdag 30 november 2021)

Belangrijke aandachtspunten voor de preventieadviseur

Als we zouden oplijsten wat er vandaag van de preventieadviseur wordt verwacht zouden we een stevige lijst bekomen. Er is vaak het gegeven van een snel groeiende en/ of veranderende onderneming, maatschappelijke context en wetgeving, … en we werken ook nog met mensen, m.a.w. de preventieadviseur leeft in een spanningsveld waarbij hij moet rekening houden met belangen, gevoeligheden en zoveel meer. Tegenwoordig is de preventieadviseur wellicht meer coach en manager dan enkel en alleen raadgever, hij heeft een sleutelfunctie in de onderneming en dus een zeer uiteenlopend takenpakket.

Tijdens deze bijeenkomst staan we even stil bij enkele onderwerpen waar u als preventieadviseur mee geconfronteerd wordt, zeg maar belangrijke aandachtspunten van belang voor de preventieadviseur in de uitoefening van zijn functie. Welke evoluties, trends zien we, een stand van zaken. Onze gastspreker zal de volgende onderwerpen even onder het vergrootglas leggen:

  • De onafhankelijkheid van de preventieadviseur.
  • De ontslagbescherming van de preventieadviseur.
  • De tijdsbesteding van de preventieadviseur, hoe bepaal je dit en klopt dit in de praktijk.
  • Wat verwacht de overheid van de verschillende actoren, klopt dit met de praktijk, waar zien we de meeste overtredingen.
  • Wat zijn vaak voorkomende incidenten, ongevallen, overtredingen, welke trend zien we hierin.
  • Onderzoeken van arbeidsongevallen, de verslaggeving, wat zijn de meest voorkomende tekorten in de verslaggeving, wat zou beter kunnen.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Pieter Bolle, Directiehoofd TWW West-Vlaanderen, Arbeidsinspectie, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Vanaf 20.30 uur: netwerkmoment

Bijeenkomst 3 – dinsdag 18 januari 2022 van 18u30 tot 21u30

Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving. Vooruitblik naar de nabije toekomst

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven.

Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.

Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Bart Muylle, ingenieur en preventieadviseur bij Liantis

Vanaf 20.30 uur: netwerkmoment

Bijeenkomst 4 – dinsdag 31 mei 2022 van 18u30 tot 21u30.

Bedrijfsbezoek bij Valcke Prefab Beton te Vlamertinge (Ieper)

Valcke Prefab Beton is samen met haar Frans zusterbedrijf Traconord gespecialiseerd in agro- en industriebouw. In de loop der decennia is het bedrijf uitgegroeid tot een modern en professioneel bouwbedrijf met een sterke reputatie. Voor het bedrijf is veiligheid steeds een belangrijke prioriteit geweest.

Tijdens dit bezoek krijgt u een beeld van welke risico’s er allemaal optreden in de fabriek met als belangrijkste bedrijfsactiviteit “constructie van prefab beton elementen”. U krijgt een beeld van de volgende preventiethema’s en de gekoppelde gevaren: uitzonderlijk vervoer, hijsen van grote lasten, automatisatie in de prefab-bouw, hijs- en heftoebehoren, een zicht op de arbeidsongevallen, stockage van gevaarlijke bouwstoffen, werking van een betoncentrale, stockagemethoden van prefabbetonelementen, …

Vanaf 18.30 uur: ontvangst en uiteenzetting door Ing. Brecht Vanwynsberghe, preventieadviseur bij Valcke Prefab Beton NV te Vlamertinge (Ieper) gevolgd door een rondleiding

Vanaf 21u: netwerkmoment

[contact-form-7 id="114" title="Contactformulier"]

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details