NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Radartechniek zorgt voor betrouwbaar voorraadbeheer
Sommige silo’s hebben een hoogte van wel 16 m.

Radartechniek zorgt voor betrouwbaar voorraadbeheer

Uit de maïsmeelfabriek van Nuova Genovese vertrekt een waaier van producten. Wat ze allemaal gemeen hebben? Hun kwaliteit. Sensoren van VEGA helpen ervoor te zorgen dat de maïsmeelproducent het overzicht niet verliest.

De wortels van het bedrijf reiken terug tot de 18e eeuw toen de familie Genovese de eerste maïsmolen bouwde aan de Melma rivier in Lancenigo. In 1930 volgde de sprong naar industriële productie. Inmiddels beslaat de fabriek een oppervlakte van 10.000 m². Dagelijks wordt er 280 ton maïs verwerkt. Niet alleen de capaciteit ging door de jaren omhoog, ook de kwaliteitseisen die wereldwijd worden gesteld. Daarom wordt de productie computer­gestuurd beheerd. Elke stap vanaf de invoer van de grondstoffen tot de opslag van het eindproduct wordt zo nauwlettend opgevolgd. 

Meerdere VEGAPULS 6X sensoren registreren de niveaus in de silo’s, die met de meest uiteenlopende producten worden gevuld.

Nauwkeurig overzicht nodig

Er zijn nogal wat processen in de meelfabriek.  Verder zijn er silo’s voor maïs en opslagruimten voor de eindproducten. Door de onderverdeling van de maïsopslagruimte in verschillende secties, is een flexibele selectie en beheer van partijen mogelijk. Omdat de klanten verschillen, hebben ze ook verschillende soorten maïsmeel nodig: levensmiddelenconcerns gebruiken maïsmeel voor polenta en maïsgries voor snacks, diervoederproducenten gebruiken ontkiemde gespleten maïs en uit maïskiemen wordt weer olie gewonnen. Om aan de individuele eisen te kunnen voldoen, is het belangrijk om een nauwkeurig overzicht te hebben van het niveau in de silo’s. Nuova Genovese beschikt over veertien opslagsilo’s voor maïs en maïsmeel met een hoogte van 16 m en nog drie voor de olie. 

Nuova Genovese heeft veertien opslagsilo’s voor maïs en maïsmeel en nog drie voor olie.

Hoeveel zit er in de silo?

Cruciaal bij dit silomanagement is de betrouwbare inhoudsmeting, want alleen dan is ook een betrouwbare planning mogelijk. De zeer uiteenlopende eigenschappen van de producten maakten niveaumeting tot voor kort onmogelijk. Het resultaat was dat vrachtwagens niet optimaal werden beladen of dat de geproduceerde hoeveelheid verkeerd werd ingeschat. Maar de waarden van de niveaumeting zijn ook nodig voor een nauwkeurige weging in de opzakinstallaties. Met name het meelstof speelt hier een rol, omdat er een ATEX-goedkeuring bij komt kijken. Ook de silo’s voor de bevoorrading van de maïsolie vormen met hun roerwerken een uitdaging. Nuova Genovese had al enkele zeer positieve ervaringen opgedaan met de VEGAPULS 6X in de productie. Nu was men benieuwd of de serie ook voor de voorraadmeting in de silo’s zou voldoen aan de verwachtingen. 

De maïs komt voornamelijk van Italiaanse velden en wordt geleverd door landbouwcoöperaties en landbouwbedrijven in de regio Veneto.

Radarmeettechniek levert betrouwbaar inzicht in de voorraden

De radartechniek heeft in de graansilo belangrijke voordelen, omdat ze onafhankelijk van stof- en lawaaiontwikkeling en luchtturbulentie voor een betrouwbare meetwaarde zorgt. Zelfs in gesegmenteerde silo’s kan de VEGAPULS 6X worden toegepast. Zo kan er dankzij de uitstekende signaalbundeling worden gemeten in een meer dan 15 m hoge diervoedersilo met een grondvlak van 1 m². Dit ligt vooral aan de geringe openingshoek. De openingshoek van de uitgestraalde radarenergie en daarmee ook de focussering hangen af van twee factoren: de zendfrequentie en het effectieve antenneoppervlak. Dat betekent dat met een hogere frequentie bij eenzelfde antennegrootte een duidelijk betere focussering wordt bereikt. De 80GHz-straal gaat langs ingebouwde onderdelen of aangroei op de silowand. Dit maakt de meting zekerder en betrouwbaarder. Door de betere focussering kan bovendien tot in de storttrechter worden gemeten – hierdoor wordt de silo beter benut.

De contactloze meting was voor alle betrokkenen bij de maïsmeelfabriek een pluspunt. Hierdoor hoefden de silo’s niet extra te worden geleegd voor de montage van de sensoren.

Ook voor vloeistoffen

Ook de versie van de VEGAPULS 6X die werd ontwikkeld voor vloeistoffen, onderscheidt zich door een extreem sterke focussering en een hoog dynamisch bereik. Daardoor meet de sensor – eveneens bij de frequentie van 80 GHz – zeer betrouwbaar ondanks aangroei, schuim en ingebouwde onderdelen en ook onafhankelijk van schommelingen in de soortelijke massa. Het instrumenttype overtuigt niet alleen vanuit hygiënisch oogpunt, het is ook zeer nauwkeurig en meet onafhankelijk van temperatuur en druk en onafhankelijk van de soortelijke massa van de vloeistof. Dankzij de beduidend kortere golflengte van de VEGAPULS 6X is de sensor zelfs niet onder de indruk van roerwerken in de tank. 

Dagelijks wordt er in de meelfabriek wel 280 ton maïs verwerkt. Afnemers voor het maïsmeel zijn afkomstig uit een groot aantal verschillende branches.

Conclusie

De 80GHz-technologie en het grote dynamische bereik van de geïnstalleerde meetinstrumenten waren over de hele lijn overtuigend. Dankzij de contactloze meting hoefden de silo’s niet extra te worden geleegd voor de montage van de sensoren. Ook wordt zeer gewaardeerd dat er voor deze radar­metingen geen onderhoud nodig is. De werkdruk in een meelfabriek is immers over het algemeen erg hoog. Sinds de installatie van de VEGA meetinstrumenten twee jaar geleden kunnen de exploitanten van de Italiaanse maïsmeelfabriek in ieder geval dit punt afvinken van hun to-do-lijst.    

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details