NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Omarm de toekomst met proactieve milieumaatregelen
Het Green Force gamma bestaat uit een reeks ontvetters, smeermiddelen en speciale formuleringen die zijn geanalyseerd aan de hand van specifieke wetenschappelijke criteria die zijn afgestemd op de ESG gebruikerseisen.

Omarm de toekomst met proactieve milieumaatregelen

Als u verantwoordelijk bent voor een technische werkplaats, productiefaciliteit of voor onderhoudswerkzaamheden, of als u distributeur bent van industriële producten, zet u dan schrap voor een golf van toekomstige wetgeving die invloed zal hebben op chemische producten, zoals onderhoudssprays, bulk smeermiddelen en zelfs reinigingsmiddelen. 

Kritische professionals zouden daarom op zoek moeten gaan naar hoogwaardige alternatieven om de impact van hun producten op het milieu te verminderen, hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen en de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Maar wees daarbij alert op ‘greenwashed’ producten met ongefundeerde claims. Bij aankoopbeslissingen moet altijd de voorkeur worden gegeven aan productformuleringen die voldoen aan strenge wetenschappelijke criteria om ervan verzekerd te zijn dat de wet- en regelgeving (compliance) wordt nageleefd. Wat staat ons te wachten? In 2025 is daar de door de Europese Commissie voorgestelde Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR). De ESPR gaat de hoeksteen vormen van de aanpak van de EC voor meer milieuvriendelijke en circulaire producten. Het kader voor ESPR zal het mogelijk maken om verschillende wettelijke eisen op te stellen, waaronder eisen met betrekking tot de herbruikbaarheid van producten, de aanwezigheid van stoffen die circulariteit in de weg staan, energie- en hulpbronnenefficiëntie, gerecycleerde inhoud, hergebruik en recyclage, en CO2– en ecologische voetafdrukken. De richtlijn is van toepassing op alle producten die in de EU op de markt worden gebracht. Wanneer? Spoedig. Er is een voorlopig akkoord bereikt met het Europees Parlement over ESPR in december 2023. De volgende stap is de formele invoering. Ook van belang is een herziening van de Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD). Als onderdeel van de Europese Green Deal en het nieuwe Circular Economy Action Plan heeft de EC in november 2022 een herziening van de PPWD voorgesteld. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle verpakkingen in 2030 op een economisch haalbare manier herbruikbaar of recycleerbaar zijn. Toekomstige maatregelen zullen ook oververpakking aanpakken en de hoeveelheid verpakkingsafval verminderen. Stemming over het definitieve voorstel is gepland rond eind maart 2024, wat betekent dat de inwerkingtreding waarschijnlijk in het tweede of derde kwartaal van 2025 zal plaatsvinden.

Zet u schrap voor een golf van toekomstige wetgeving die invloed zal hebben op chemische producten.

Klaar voor actie?

Iets wat extra in de gaten moet worden gehouden is het Zero Pollution Action Plan van de EC. Hierin wordt voor 2050 een visie uiteengezet voor de vermindering van lucht-, water- en bodemvervuiling tot niveaus die niet langer als schadelijk voor de gezondheid van natuurlijke ecosystemen worden beschouwd en die de grenzen respecteren waarmee onze planeet kan omgaan. Het Zero Pollution Action Plan vertaalt zich in belangrijke doelstellingen voor 2030 om vervuiling aan de bron sneller terug te dringen. Het laaghangende fruit betreft hier bijna zeker voertuigen, maar het zal zich verder uitbreiden en uiteindelijk in veel landen een enorme verschuiving teweeg brengen. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze veranderingen, omdat ze van invloed zijn op veel producten, waaronder industriële chemicaliën voor onderhoud en reparatie, aantoonbaar een van de lastiger aspecten van compliance. Velen zullen nu hun keuzes voor onderhoudswerkzaamheden moeten stroomlijnen op basis van de milieuregelgeving. Maar er is een probleem: greenwashing. Greenwashing wint steeds meer terrein, waarbij sommigen worden bestraft voor het maken van valse claims. De bezorgdheid is echter zo groot dat de EC een nieuwe wet voorstelt (Green Claims Directive) die bedrijven aanmoedigt ervoor te zorgen dat ze alleen producten gebruiken met controleerbare milieukeuren die zijn gebaseerd op wetenschappelijk verantwoorde en betrouwbare methoden. Volgens de EC geeft 53% van de groene claims vage, misleidende of ongefundeerde informatie. Bovendien levert 40% van de claims geen ondersteunend bewijs en biedt de helft van alle groene milieukeuren een zwakke of niet-bestaande verificatie

Van rapporteren naar belasten

Hoewel niemand in de toekomst kan kijken, betekent de opkomst van greenwashing dat er misschien ruimte ontstaat voor een nieuwe wettelijke eis om per product de emissiegegevens te rapporteren. We zien hier al hints naar in de PPWD (Packaging and Packaging Waste Directive) en de WFD (Water Framework Directive), die al rekening houden met EPR (Extended Producer Responsibility): de producent wordt daarbij verantwoordelijk gehouden voor het productbeheer gedurende de hele levenscyclus van het product. Een dergelijke wetgeving zou waarschijnlijk gegevens bevatten als embedded CO2-equivalenten (GWP – Global Warming Potential) en VOC (volatile organic compound). En het is maar een kleine stap van erover te moeten rapporteren, naar erop te worden belast. We kunnen ons hierbij een EU-initiatief voorstellen om vervuilers te belasten, of om stimulansen te geven voor verbetering, zoals de EU Taxonomy Regulation 2020 die al van kracht is. Vanuit het perspectief van de eerstelijns industrie is er een snel groeiend bewustzijn met betrekking tot VOC’s, veiligheid voor de gebruiker en het overstappen van traditionele oplossingen naar iets dat beter is voor zowel de gebruiker als het milieu. Er is een momentum dat tien jaar geleden nog ontbrak, een momentum waarbij grote distributeurs van industriële producten leveranciers proactief aansporen tot op wetenschappelijke inzichten gebaseerde ESG-verklaringen (Environmental, Social and Governance) en CSR-beleidsverklaringen (Corporate Social Responsibility) of tot, bij voorkeur, certificering door een derde partij, zoals door EcoVadis wordt aangeboden. Distributeurs, professionele technische werkplaatsen en onderhoudsfaciliteiten zouden op zoek moeten gaan naar industriële producten op chemische basis, zoals ontvetters, reinigingsmiddelen, smeermiddelen, vetten en corrosieremmers, die de impact op het milieu verlagen op basis van verifieerbare, op bewijs gebaseerde criteria. Er zullen echter bij elke aankoopbeslissing nog veel meer afwegingen gemaakt moeten worden. De belangrijkste daarvan betreft productprestaties. Het idee bestaat dat sommige ‘milieuvriendelijke’ producten op de een of andere manier minder krachtig zijn. Het moge duidelijk zijn dat een product met een minimale ecologische voetafdruk weinig nut heeft als het niet krachtig genoeg is. Eindgebruikers hebben nu eenmaal formuleringen van professionele kwaliteit nodig voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die voldoen aan prestatieverwachtingen of deze zelfs overtreffen.

Groen licht 

CRC Industries heeft zich tot doel gesteld om te voldoen aan deze doelstellingen met zijn nieuwe Green Force® (Force Verte® in Frankrijk) ecoplatform: een reeks ontvetters, smeermiddelen en speciale formuleringen die zijn geanalyseerd aan de hand van specifieke wetenschappelijke criteria die zijn afgestemd op ESG gebruikerseisen. De producten zijn bijvoorbeeld goed biologisch afbreekbaar, onafhankelijk gecontroleerd, bevatten weinig (< 10%) of geen VOC’s en geen nare of milieugerelateerde gezondheidswaarschuwingen. In feite hebben deze producten maar één standaard waarschuwingssymbool en dat heeft betrekking op brandbaarheid, typerend voor veel aerosolproducten. Green Force producten moeten verplicht goed biologisch afbreekbaar zijn volgens de OESO A-F (> 60%) test. Ter verduidelijking: als de stof op de grond druppelt, moet > 60% binnen 28 dagen verdwenen zijn. De producten moeten daarnaast voldoen aan een of meer van de volgende drie algemene criteria: lage (< 10%) of geen VOC-formulering; > 50% hernieuwbaar materiaal of biogebaseerd product; > 50% op waterbasis. Alle Green Force producten moeten daarnaast voldoen aan nog eens vijf criteria, die kunnen worden uitgebreid in lijn met de invoering van nieuwe wetgeving. Producten die aan de criteria voldoen, krijgen het Green Force logo op hun label en worden ondersteund door een conformiteitscertificaat voor gebruik tijdens audits. CRC Industries werkt samen met distributiepartners en eindgebruikers om ESG compliance in de toeleveringsketen te realiseren en tevens oplossingen te bieden voor ESG en MVO vragen over compliance met betrekking tot onderhoudsproducten. Met de toekenning van de EcoVadis ´Zilver´-status in 2023 behoort CRC tot de top 25% van wereldwijd door EcoVadis geauditeerde organisaties. Het certificaat kan worden gedownload van de website van het bedrijf www.crcind.com

CRC is wereldwijd leider in de productie van onderhoudsoplossingen, zowel voor professionals in de (voedings)industrie en automotive aftermarkt als voor doe-het-zelvers. CRC is opgericht in 1958 als ‘Corrosion Reaction Consultants’ met één enkel product. Vandaag verkoopt het bedrijf honderden producten over de hele wereld. CRC heeft twaalf fabrieken die miljoenen spuitbussen per jaar produceren. CRC is ISO 9001 gecertificeerd en houdt zich aan de strengste normen voor kwaliteit in alle facetten van onderzoek, ontwikkeling en productie.    

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details