NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Nieuwe zuivelfabriek ‘de Hollebeekhoeve’

Nieuwe zuivelfabriek ‘de Hollebeekhoeve’

1100 Holstein Friesian melkkoeien, daar draait alles om bij de Hollebeekhoeve in Kruibeke. Ze produceren niet minder dan 12 miljoen liter melk per jaar. En het unieke is dat die melk dagelijks en binnen de 24 uur verwerkt wordt in de eigen zuivelfabriek naast het landbouwbedrijf. Hoeveboter, platte kaas, yoghurt, (zure) room, karnemelk, roomijs, enz. Allemaal dagvers geproduceerd (zonder bewaarmiddelen, smaak- of kleurstoffen), verpakt én geleverd. Een mooi voorbeeld van de ‘korte keten’.

De zuivelfabriek is één van de pijlers van het businessplan dat de familie Quirynen uitwerkte nadat ze in 2016 de Hollebeekhoeve overnamen. Voor de bouw ervan namen ze een Limburgse expert onder de arm: Jos Peters, stichter van mozzarellafabriek Fabrelac in Bree, die zijn bedrijf in 2015 van de hand deed.

De nieuwe zuivelfabriek van de Hollebeekhoeve werd door Limoco volledig voorzien van een ventilatiesysteem. Geen alledaags project, vermits elke ruimte andere specificaties en een andere invulling heeft.

Jos Peters: “Als consultant bij de Hollebeekhoeve heb ik bij de selectie van leveranciers en aannemers uiteraard mijn ervaring uit het verleden ingezet. Limoco was altijd een betrouwbare partner en heeft de nodige ervaring in de voedingssector. Bij de keuze voor een bepaald ventilatiesysteem is het niet eenvoudig om vooraf een perfecte inschatting te maken van de behoefte. Een industrieel gebouw staat vol met machines maar ook ‘obstakels’ zoals leidingbruggen enz. Daardoor is maatwerk nodig. Het is ook moeilijk om vooraf de uiteindelijke warmtelast van de diverse machines en systemen te bepalen. En dat betekent dat er niet alleen theoretische kennis nodig is, maar zeker ook praktijkervaring. Bij Limoco zijn beiden aanwezig en is men bovendien gewend om praktisch te denken. Zo zijn we samen tot oplossingen gekomen die nog altijd mogelijkheden voorzien om het ventilatiesysteem aan te passen in functie van de evolutie van de productieomgeving bij de Hollebeekhoeve.”

Een overzicht:

 • In het centrifugelokaal, waar veel warmte vrijkomt van de machines, is een maatwerk afzuiging met een capaciteit van 15.000 m³/u geplaatst, samen met de nodige RVS toevoerroosters die voorzien zijn van filters.
 • Een afzuigventilator met capaciteit van 5.000 m³/u, geplaatst in een geïsoleerde kast, ventileert 3 ruimtes, nl. het CIP, de elektroruimte en de chemische ruimte. Ook daar zijn RVS doorvoer- en aanvoerroosters voorzien.
 • Een andere afzuigventilator met capaciteit van 5.000 m³/u ventileert de opslagplaats van 1.200 m².
 • De grootste ruimte is de productiehal (1.700 m²). Hier hebben we een pulsie luchtgroep geïnstalleerd, goed voor 16.000 m³/u. Buitenlucht wordt hiermee aangezogen en na filtering via een textielluchtslang in de productieruimte geblazen. In de luchtgroep is nog een sectie voorzien om in een volgende fase een koelbatterij te plaatsen.
 • Ook de afvulruimte (1.000 m²) is voorzien van een luchtgroep met een capaciteit van 8.000 m³/u. Die werkt volgens hetzelfde principe: buitenlucht aanzuigen, filteren en vervolgens via een textielluchtslang in de ruimte blazen. Naderhand kan ook hier nog een koelbatterij toegevoegd worden. Dankzij de aansluiting op de naast gelegen palletisering is hercirculatie mogelijk.
 • Tenslotte zijn ook de kantoren en de kleedkamers voorzien van een ventilatiesysteem.

Duurzaam werken is de standaard bij de Hollebeek-hoeve. Ze produceren hun eigen veevoeder, zorgen zelf voor alle transport, zuiveren hun water (150.000 liter per dag) en voorzien in eigen energie d.m.v. een biogasinstallatie voor de omzetting van mest in groene stroom en warmte. Niets gaat daarbij verloren, ieder (rest)product wordt (her)gebruikt.

Zelfs de koeien worden in de watten gelegd! Ze slapen op matrassen en genieten volop van de massageborstels in de stallen. Melk van gelukkige koeien, je proeft het verschil!

Meer info en voorbeelden van maatwerkprojecten van Limoco: www.limoco.be

  Stuur ons een bericht

  Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

  Details