NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Nabewerking van rvs voor een optimale hygiëne
De charme van het PureFinish proces is, dat de gebruiker via de keuze van de procesparameters direct zicht heeft op het proces. Daarmee kan vervolgens het eindresultaat zeer nauwkeurig af worden gestemd op de eisen.

Nabewerking van rvs voor een optimale hygiëne

PureFinish is een, door Rösler Benelux in Oss ontwikkelde, nabewerkingstechniek waarmee rvs oppervlakken worden voorzien van een lage en reproduceerbare SRI-waarde, beneden 0,010. In de praktijk vertaalt zich dit in een lage aanhechtingsgraad voor vervuiling en in een effectieve reinigbaarheid. Met name binnen de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, waar de eisen op het gebied van hygiëne bijzonder hoog liggen, biedt het proces uitgelezen mogelijkheden.

Binnen de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie heeft optimale hygiëne de hoogste prioriteit. Het optreden van vervuiling (of het nu gaat om bacteriën, eiwitten of andere elementen) moet dus zo veel mogelijk worden voorkomen en voor zoverre dit niet te vermijden is, moeten de vervuilende componenten snel en efficiënt verwijderd kunnen worden. Naast een optimaal ontwerp van de procesinstallatie vereist dat een gedefinieerde, homogene en reproduceerbare oppervlaktestructuur van alle onderdelen die in direct contact komen met de processtromen. Op dat punt biedt het PureFinish proces van Rösler interessante perspectieven. 

Voor de PureFinish bewerking heeft Rösler Benelux een speciale procesmedia ontwikkeld.

Glijslijpen en Natstralen

Bij PureFinish gaat het om een milieuvriendelijk natstraalproces waarbij een in water gesuspendeerd medium met kracht op een oppervlak wordt gestraald. Belangrijke parameters tijdens het stralen zijn de druk, de materiaalsoort en de deeltjesgrootte en -vorm. Door de 40 jaar lange ervaring op het gebied van natstralen en glijslijpen weet Rösler Benelux de juiste procesparameters toe te passen zodra er een PureFinish oppervlak wordt vereist. Naast de natstraalvariant heeft Rösler Benelux ook een trommeltoepassing ontwikkeld, met name voor kleinere componenten middels glijslijptechniek. Tijdens het glijslijpen bewegen polijststenen met een glijdende/slijpende beweging langs het product. Ook dit proces onderscheidt zich door een hoge graad van homogeniteit en reproduceerbaarheid. 

Overtuigend resultaat van TNO

Het PureFinish proces is inmiddels uitvoerig getest door TNO. Daarbij is met name gekeken naar de SRI-waarde, de Soil Retention Index ofwel hoeveel vuil er op een materiaal achterblijft. In de praktijk is immers aangetoond dat deze parameter het meest direct het verband beschrijft tussen oppervlaktestructuur, vervuiling en reinigbaarheid. Een lage SRI staat garant voor een lage besmettingsgraad. De Ra-waarde is als zodanig te beperkt gebleken, omdat deze slechts een gemiddelde waarde geeft voor de ruwheid en niets zegt over fluctuaties van pieken en dalen binnen het geheel. In de formule voor het bepalen van de SRI zitten naast de Sa-waarde (ruwheidsmeting van het oppervlak in 3D) ook de piekfrequentie (Pc) en de golving (Mr2) verwerkt. Hoe lager de SRI hoe minder vervuiling en hoe lager de afschuifkrachten die nodig zijn om het oppervlak te reinigen. Dat laatste is van belang om een goede reiniging te garanderen bij ‘cleaning-in-process’ procedures (CIP). De metingen bij TNO leveren voor het natstraalproces een SRI op van 0,010 en bij het glijslijpproces zelfs 0,008. PureFinish scoort wat dat betreft gelijk of zelfs beduidend beter dan andere bedrijven die ook natstralen met een gekende norm (SRI 0,020). Overtuigende cijfers die de potentie van het PureFinish proces onderstrepen. De Ra-waarde ligt afhankelijk van de te verwerken producten tussen de 0,30 en 0,55 µm en voldoet daarmee eveneens aan de huidige eis van < 0,8 van de EHEDG.    

In de praktijk vertaalt het PureFinish proces zich in een lage aanhechtingsgraad voor vervuiling en in een effectieve reinigbaarheid.

Minimaal residu

Het PureFinish procedé zoals dat door Rösler Benelux is ontwikkeld geeft een betere oppervlaktestructuur met een veel lagere SRI dan bij het droogstralen, waar onvermijdelijk een zeker residu van het medium achterblijft in het oppervlak. Bij het PureFinish proces zorgt de waterfilm voor een effectieve bescherming tegen te harde inslagen van de abrasieve deeltjes (het straalmiddel) in het te behandelen oppervlak. Hierdoor is de hoeveelheid achtergebleven deeltjes in het materiaal minimaal. 

Deze nieuwe ontwikkeling maakt dat bedrijven het afwerken van rvs nu in eigen huis kunnen uitvoeren met een PureFinish installatie van Rösler.

Open proces

Voor de PureFinish bewerking heeft Rösler Benelux een speciale procesmedia ontwikkeld. De verhouding daarvan kan tijdens de procesvoering zowel handmatig als automatisch worden bewaakt en bijgestuurd. De procesmedia kan worden gerecycleerd en teruggevoerd naar het systeem om een constante kwaliteit aan te houden en het verbruik te beperken. De charme van het PureFinish proces is, dat de gebruiker via de keuze van de procesparameters direct zicht heeft op het proces. Daarmee kan vervolgens het eindresultaat zeer nauwkeurig af worden gestemd op de eisen. In tegenstelling tot andere processen is er dus sprake van een open en inzichtelijk proces. Rösler, de producent van apparatuur voor het PureFinish proces biedt zowel straalinstallaties als glijslijpinstallaties aan. Straal- en glijslijpinstallaties kunnen zelfs eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande productielijnen of worden geautomatiseerd met robots en/of transportsystemen.    

Afwerken rvs in eigen huis
In het testlaboratorium bij Rösler Benelux in Oss worden in het voortraject alle benodigde proeven uitgevoerd om de optimale parameters in kaart te brengen. Dat wil zeggen het procesontwerp, het straal- en glijslijp medium en de procesparameters in relatie tot het onderdeel en de eisen waaraan het moet voldoen onder de gegeven procescondities. Dit biedt uitgelezen mogelijkheden om de regie in handen te houden bij het bepalen van het bewerkingsproces. Deze nieuwe ontwikkeling maakt dat bedrijven het afwerken van rvs nu in eigen huis kunnen uitvoeren met een PureFinish installatie van Rösler.

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details