NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Naar de duurzame fabriek van de toekomst

Naar de duurzame fabriek van de toekomst

Ingenieurs zullen creativiteit nodig hebben om goede oplossingen te bedenken voor de duurzame en digitale transformatie waar de industrie voor staat. Reden genoeg voor Actemium om, samen met de zustermerken Axians, AVT Europe en Legendre Conveyors, het seminarie ‘Towards the sustainable Factory of the Future’ te organiseren op de kunstsite van de Verbeke Foundation. Het werd een middag die, net als de kunst die er hing, inspireerde om te bouwen aan de (voedings)fabriek van de toekomst.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de industrie. Dat was de vaststelling van Actemium na een strategische oefening binnen de klantenkring. CEO Luc Clabout: “Duurzaamheid heeft zich een plaats veroverd in het hart van de strategie van bedrijven. Het is een must geworden die verder reikt dan alleen maar de zorg voor het milieu. Het is een holistische visie waarin ook plaats is voor circulariteit, digitalisering, welzijn van medewerkers, productinnovaties en verbonden ecosystemen.  En de industrie heeft daar een hogere snelheid bij voor ogen dan de politiek. Dat maakt ons bijzonder hoopvol voor de toekomst. Een toekomst waar we samen met onze klanten stap voor stap aan willen bouwen met de juiste strategie als richtsnoer.”

Wayne Visser over het concept ’thriving’: “Als we alles en iedereen laten groeien, zullen we zelf ook groeien.”

Digitale funderingen nodig

De traditionele manier van werken zal daarbij overboord gegooid moeten worden. “Betonnen funderingen alleen volstaan niet meer. Daar zullen de komende jaren steevast digitale funderingen naast komen. Welke data is nodig om productieprocessen slimmer, sneller en efficiënter te maken? En hoe kunnen simulatietools en digitals twins bijdragen tot een sterkere concurrentiepositie? Geen evidente materie. Daarom en daarin willen we ons opwerpen als een strategische partner voor onze klanten. Een partner die hen in elke fase, van het ontwerp tot de opbouw en het beheer van zijn productieprocessen kan bijstaan. Op basis van het model van de Universiteit van Aken en aangevuld met de ervaring van concrete realisaties in het veld, kunnen we zo een roadmap naar de voedingsfabriek van de toekomst helpen bouwen”, aldus Clabout.

Actemium CEO Luc Clabout bedankt Evy Gruyaert voor de presentatie op het event Towards a sustainable factory of the future.

Tijd voor ‘thriving’

Dat een nieuwe manier van werken zich opdringt, bleek ook uit de keynote van prof. dr. Wayne Visser. “Het gaat nog altijd niet goed met onze planeet en de tijd tikt. We hebben nog tien jaar om het klimaat te redden vooraleer we de negatieve spiraal niet meer zullen kunnen tegenhouden. Dat vraagt om een visie die van meer ambitie getuigt dan we vandaag aan de dag leggen. Omdat duurzaamheid niet inspireert, omdat het saai is. Laten we daarom van een nieuw concept uitgaan: ‘thriving’. Als we alles en iedereen laten groeien, zullen we ook zelf groeien.” Dat moet het principe zijn om het komende decennium zes grote transities te realiseren. Van degradatie van ecosystemen naar herstel. Van uitputting van grondstoffen naar een circulaire economie. Van ongelijkheid in gemeenschappen naar verantwoordelijkheidszin. Van ziekte naar revitalisering. Van disconnectie naar nieuwe banden smeden door technologie. En van disruptie naar veerkrachtige infrastructuur en instellingen. 

Ingenieurs zullen creativiteit nodig hebben om goede oplossingen te bedenken voor de duurzame en digitale transformatie waar de industrie voor staat.

Opportuniteiten grijpen

“Dat er opportuniteiten genoeg liggen om tot een doorbraak te komen bewijzen we vandaag al. Denk aan Google die op het dak van zijn hoofdkwartier in London voor meer biodiversiteit zorgt dan de hele omgeving errond. Of Umicore dat door urban mining aan waardevolle metalen geraakt. Of Port of Antwerp dat een digital twin van zijn haven bouwt om oplossingen voor problemen al op voorhand te bedenken. Het kan dus.” Visser gaf ook een leidraad mee om zelf werk te maken van ‘thriving’. “Durf heel ambitieuze doelen te stellen, want hoe ambitieuzer de doelen, hoe innovatiever de oplossingen. ‘Thriving’ zit eigenlijk inherent verweven in onze natuur. We zijn geboren om te bloeien. Als we maar ambitieus genoeg zijn, kunnen we een betere toekomst creëren. Verandering kan, want het gebeurt vandaag al.”

Het publiek kreeg getuigenissen te horen van Joachim Antonissen (Guaranteed), Steven Devos (CNH Industrial), Sanne Dewilde (Pfizer), Bernard Hautrive (Puratos) en Roeland Rombaut (Vandemoortele) en hoe zij duurzaamheid proberen te implementeren.

Hoe doen wij het?

Een inspirerende lezing die meteen aan de praktijk getoetst werd. Want hoe zit het met de ambitie van onze Belgische bedrijven? Hoe ver staan zijn al in het realiseren van een CO2-neutrale fabriek? Of in het lanceren van producten die onze maatschappij helpen bij ‘thriving’? Het publiek kreeg getuigenissen te horen van Joachim Antonissen (Guaranteed), Steven Devos (CNH Industrial), Sanne Dewilde (Pfizer), Bernard Hautrive (Puratos) en Roeland Rombaut (Vandemoortele) en hoe zij duurzaamheid proberen te implementeren. Ook daarin werd duidelijk dat de (voedings)fabriek van de toekomst geen verhaal is van louter technologie die de productie naar een hogere productiviteit en efficiëntie kan brengen, maar vooral een van mensen. Zij staan centraal in het verhaal om productieprocessen slimmer, groener en future proof te maken. Partners als Actemium vroeg in het verhaal betrekken, bleek in vele van deze projecten een echte meerwaarde. Actemium werkt op zijn beurt ook weer samen met technologiepartners. Op het podium legden Cisco, Danfoss, Kuka, Siemens uit hoe op die manier ecosystemen kunnen ontstaan om samen tot innoverende, duurzame oplossingen te komen.    

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details