NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Minder risico op stoomlekken dankzij compacte totaaloplossing
CONA®M All-in-one systeem met thermostatische condenspot.

Minder risico op stoomlekken dankzij compacte totaaloplossing

Stoom is een essentieel medium in de voedingsindustrie. Vooral de hoge energie-overdracht maakt stoom tot het uitgelezen medium voor de talrijke verwarmingstoepassingen die in deze sector aan bod komen. Het is echter ook diezelfde hoge energie-overdracht die stoomtoepassingen kwetsbaar maakt voor grote energieverliezen en, zeker in tijden van energiecrisis en inflatie, hoge kosten. De juiste componenten, een correcte sizing en dito plaatsing zijn dan ook van cruciaal belang.

Dat bovenstaande keuzes voor de meeste voedingsbedrijven echter niet zo evident zijn, heeft Alain Desaeger in zijn ruim twaalf jaar als sales engineer op bijna dagelijkse basis ondervonden. “Hoewel stoom een belangrijk medium is in tal van industriële toepassingen, wordt er op de schoolbanken doorgaans maar weinig aandacht aan besteed. Ingenieurs kennen weliswaar de theoretische principes, maar over hoe zich dat in de praktijk vertaalt, is er nog onvoldoende kennis. Zeker nu er ook steeds minder technisch personeel op de werkvloer staat, groeit daarom het belang van betrouwbare oplossingen enerzijds en gespecialiseerde partners anderzijds.”

CONA®B All-in-one systeem met bimetaal condenspot.

Expertise in stoomtoepassingen

Sinds oktober vorig jaar zorgt Desaeger ervoor dat de klanten van Fluxer, expert in afsluiters, kleppen, appendages en proces­instrumentatie, ook rechtstreeks op die gespecialiseerde ondersteuning kunnen rekenen. “Dankzij een partnerschap met Duits fabrikant ARI Armaturen kan Fluxer vandaag alle nodige technologie voor kritische stoomtoepassingen leveren, maar net zoals bij alle andere productcategorieën in het gamma staan we erop om productkeuzes telkens met gericht advies te onderbouwen. Ondervindt een klant bij een bepaalde stoomtoepassing een probleem, of wil hij het volledige systeem eens grondig onder de loep laten nemen, dan komen we met andere woorden met veel plezier ter plaatse voor een analyse en bijbehorende oplossing.”

CONA®SC All-in-one systeem met vlottercondenspot.

Kleine optimalisaties, grote besparingen

Zo’n analyse kan een bedrijf flink wat opleveren, meent Desaeger. “In een stoominstallatie kunnen zelfs kleine aanpassingen of optimalisaties al tot grote energie­besparingen leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld over toestellen of onderdelen die in de juiste volgorde geplaatst moeten worden, de stoom die doorheen het circuit zo droog mogelijk moet blijven, het vermijden van lekkages en een zo efficiënt mogelijke recuperatie van het condensaat. Dat water kan dankzij de hoge kwaliteit en energie-inhoud immers perfect gebruikt worden om opnieuw stoom van te maken, waardoor er op zowel waterbehandeling als verwarming en lozing bespaard kan worden.”

CONA®TD All-in-one systeem met thermodynamische condenspot.

Compacte condensstraat

De condenspot, die er ter hoogte van elke verbruiker voor zorgt dat stoom nuttig gebruikt wordt en dat het gevormde condensaat zo snel mogelijk afgevoerd wordt, is volgens Desaeger niet toevallig het belangrijkste onderdeel van het condensaatnet. “In de eerste plaats komt het erop aan om in functie van de specifieke toe­passing voor de juiste technologie te kiezen. 

Daarvoor bieden we bij Fluxer zowel thermodynamische als thermostatische en mechanische condenspotten aan. Maar ook alles wat daarrond gebeurt, is van belang. Net daarvoor heeft ARI Armaturen een uiterst interessant totaalsysteem ontwikkeld, beschikbaar voor elk van bovenstaande technologieën.” Concreet combineert het systeem alle componenten van een complete condensstraat – twee afsluiters, de filter, de terugslagklep en de condenspot – in één compact toestel. “Dat zorgt niet alleen voor een fikse vereenvoudiging van installatie en onderhoud, maar het voorkomt meteen ook heel wat problemen. Zo kan er niets verkeerd gemonteerd worden en zijn er dankzij het beperkte aantal flensverbindingen heel wat minder lekmogelijkheden. Neemt een traditionele opbouw al snel 90 cm in beslag, dan is dit systeem daarenboven amper 15 cm groot, waardoor ook de warmteverliezen tot een minimum beperkt worden. Neem daarbij de gunstige aankoop- en montageprijs en het is duidelijk dat deze nieuwe visie op condensaatafvoer de efficiëntie van de condensaatbeheersing in een productie-eenheid alleen maar ten goede komt en de energiebalans van de installatie optimaliseert.”      ■

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details