NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Innovatief telen op basis van (sensor)data
Voor de teelt van groeten en fruit is een lichtspectrummeter van essentieel belang, gezien de diverse effecten van verschillende groeilichten op de ontwikkeling van gewassen.

Innovatief telen op basis van (sensor)data

Ze lijken bijna rustiek: glazen kassen waarin groenten en fruit worden geteeld. Niets is minder waar. De tuinbouw is meer dan innovatief, werkt al jaren aan nieuwe teeltmethoden op basis van wetenschappelijk onderzoek en plukt daar steeds meer de vruchten van. Zo is veel kennis gegenereerd over de invloed van de samenstelling van het licht, de lucht (vochtigheid en CO2-gehalte) en de temperatuur op de groei in de verschillende fasen van een plant. Hiermee ligt ‘telen op commando’ binnen handbereik. 

De ontwikkelingen in de tuinbouw die op dit moment gaande zijn, vormen het summum van optimalisatie. Vanuit de wetenschappelijke wereld is de afgelopen jaren veel kennis beschikbaar gekomen die telers helpt hun groenten en fruit optimaal te laten groeien. Daarbij hoeft ‘optimaal’ niet alleen te betekenen ‘zo snel mogelijk’. Integendeel. Het betekent vooral dat er gestuurd kan worden op verschillende eigenschappen van het product; bijvoorbeeld het suikergehalte, maar ook de dikte of de lengte van de vrucht en uiteraard de rijpheid en kleur.

Implementatie van nauwkeurige temperatuur en relatieve vochtigheid voelers om de optimale versheid van groenten en fruit te waarborgen.

De juiste data verzamelen

Nu is kennis over de relevante parameters één kant van het verhaal. Om hiermee écht te kunnen werken, is het noodzakelijk deze parameters nauwkeurig, snel en betrouwbaar te meten. Voor de tuinbouw gaat het dan onder andere om temperatuur, lichtintensiteit, luchtvochtigheid en CO2-gehalte. CaTeC is hierin de optimale partner. Het bedrijf is exclusief importeur voor de Benelux van een breed portfolio aan meetinstrumenten en sensoren; niet alleen voor het meten en registreren, maar ook voor het analyseren van hoofdzakelijk klimaatparameters. In een eerder artikel in FoodTec is al geschreven over de toepassing van de sensoren bij de handeling, opslag en het conserveren van voedingsmiddelen. Zo worden groenten en fruit in sommige gevallen bij temperaturen van -0,5 °C in donkere ruimtes bewaard waarin zich een overmaat aan CO2 bevindt en de producten worden beneveld. Een optimale manier om het tot maanden lang goed en vers te houden. CaTeC levert hiervoor de gekalibreerde sensoren om de juiste waardes te meten en te bewaken.

Beheers het groeiproces in de tomatenteelt door de zorgvuldige monitoring van temperatuur en relatieve vochtigheid.

Teelt

In dit artikel gaan we dieper in op het gebruik van sensoren bij de teelt van verschillende gewassen. Francis van Dooren is regionaal verkoopverantwoordelijke voor de BeLux landen: “Bij de teelt wordt het beheersen van klimaatparameters alleen nog maar complexer. Het klimaat in een besloten groeiruimte – bijvoorbeeld een kas of ‘vertical farm’ – verandert namelijk voortdurend door zowel interne als externe factoren. Er moet dus constant worden gemeten en bijgestuurd om de gewenste bodem- en luchtvochtigheid, temperatuur en het CO2-gehalte te behouden. En dat is een uitdaging. De sensoren werken immers in een omgeving met een vaak hoge luchtvochtigheid en waar bestrijdingsmiddelen, chemicaliën en reinigingsmiddelen aanwezig zijn. Sensoren moeten daar tegen kunnen!” Van Dooren: “Daarbij moeten ze ook op de juiste locatie zijn geïnstalleerd om een betrouwbare meetwaarde te kunnen leveren. En dat is lastiger dan je denkt. Kennis over de toepassing en inzet van sensoren, de communicatie van data en de interpretatie ervan is dus onmisbaar. CaTeC heeft de benodigde robuuste sensoren in het pakket én beschikt over alle kennis en ervaring die onze klanten succesvol maken.”

Optimaliseer de groei van komkommers door voortdurende controle van de relatieve vochtigheid en temperatuur.

Voorbeelden te over

CaTeC is de partner voor veel tuinders en telers in een diversiteit aan projecten waar steeds beter gestuurd wordt op de gewenste groei van uiteenlopende soorten groenten en fruit. Uitdagend zijn bijvoorbeeld de kassen waar ‘verticaal’ wordt geteeld en gewassen op verschillende verdiepingen boven elkaar groeien. Weliswaar een optimaal gebruik van de ruimte maar ook een maximale uitdaging om het klimaat overal homogeen te krijgen. Van Dooren: “Onze innovatieve klanten willen gezonde groenten en fruit dat er vers en aantrekkelijk uitziet. Dit tegen zo laag mogelijke kosten en met een zo hoog mogelijke efficiëntie. En daar werken we graag aan mee! Neem contact op met ons om te bespreken hoe wij uw business verder kunnen optimaliseren.”    

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details