NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Improve to excel in hygiene

Improve to excel in hygiene

‘Hygiene for Food’ is één van de belangrijkste events rond reiniging, hygiëne monitoring en hygiënisch ontwerp voor de voedingsindustrie in Vlaanderen.

EEN HYGIËNISCHE FABRIEK HEEFT OOK EEN MENSELIJK KANTJE

Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG België organiseren hun 7de editie van ‘Hygiene for Food’. Met een cross-sectoraal programma focussen we ons op nieuwste ontwikkelingen op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne in de voedingsindustrie. Europa bewandelt met zijn Green deal en Farm to Fork strategy een duidelijk pad om zijn toekomst als continent te verzekeren. Lastenboeken stellen steeds meer eisen. Hierdoor komt de ‘hygiëne-lat’ voor een voedingsbedrijf zeer hoog te liggen. Reinigings- en productieprocessen moeten duurzamer en efficiënter worden en de productkwaliteit beter gegarandeerd moet worden, … om competitief te blijven.

Naast een gepast food safety management systeem zijn ‘good practices’ in reiniging en onderhoud, gerichte hygiëne-monitoring en een doeltreffende aanpak van contaminatie-problemen vereist. Het continue verbeteren van de productielijnen, de omgeving, en de processen moet verder de weg vrijmaken om te komen tot een permanent hygiënische fabriek waarin operationele excellentie en een duurzaam agrovoedingssysteem realiteit worden.

Deze editie heeft ook aandacht voor de arbeidscultuur van een voedingsbedrijf. Verschillende instanties verwachten van voedingsbedrijven dat er binnen het bedrijf van management tot arbeider een voedselveiligheidscultuur heerst. Omdat dit thema op verschillende niveaus van een organisatie moet worden aangepakt organiseren we deze editie ook speciaal en voor de eerste maal een C-level-lunchsessie voor bedrijven van Agoria, Flanders’ FOOD en EHEDG. Jouw leidinggevende kan hierover in debat  gaan met andere leidinggevenden over voedselveiligheidscultuur. Hiervoor kunnen zij zich inschrijven via de website van Flanders’ FOOD of Agoria.

VERANDEREN MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Heel wat voedingsbedrijven zijn in volle verandering. Gedreven door schaalvergroting, nieuwe innovatieve productieprocessen, nieuwe regelgeving, uitbreiding van het productengamma, efficiëntieverbetering … wordt er heel wat geïnvesteerd in nieuwe machines, proceslijnen, productieruimtes en nieuwe fabrieken. Gelukkig grijpen vele van deze voedingsbedrijven de kans om bij de realisatie van hun plannen ook hygiëne naar een niveau hoger te tillen. Daarbij is kennis over nieuwe regelgeving, onderzoeksresultaten en innovaties onontbeerlijk. Maar hoe zet je die kennis om in de praktijk?

Het seminariegedeelte, met als centraal thema “VERBETEREN” verbindt theorie en praktijk tot een mooi geheel en is opgebouwd uit een 8-tal sessies.

Afsluiten doen we met een droogje en een natje aangeboden door EHEDG België.

EEN PROFESSIONEEL KLANKBORD

Met ‘Hygiene for Food’ willen we professionelen uit de industrie, academische wereld en overheid samenbrengen rond het thema ‘Hygiene For Food’ en hierdoor het overleg tussen voedingsbedrijven en toeleveranciers (machinebouwers, diensten-leveranciers, R&D- en kennisleveranciers, etc.) bevorderen, teneinde te komen tot ‘World Class Hygiene in Food Production’.

Ook onze Inspiration Village wil hieraan bijdragen. Hier krijgen de deelnemers de kans om kennis te maken met aanbieders van nieuwe trends & producten op gebied van reiniging en hygiëne. Tijdens de geleide rondgang worden een 18-tal praktijkvoorbeelden voorgesteld.

DOELGROEP

Producenten van levensmiddelen, toeleveranciers van producten of diensten (rond reiniging, hygiëne of kwaliteitsmanagement), machinebouwers, medewerkers universiteiten en onderzoeksinstituten, personen actief bij de overheid, studenten, etc.

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details