NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Helemaal up-to-date in digitalisering, duurzaamheid en Industrie 4.0
Pieter Timmermans: “Door de extra steun, maar ook door de inspanningen van onze ondernemers, van wie het nog altijd moet komen, zijn we geëvolueerd van de middenmoot tot de top in Europa op vlak van innovatie.”

Helemaal up-to-date in digitalisering, duurzaamheid en Industrie 4.0

Hoeft het nog gezegd, de uitdagingen waar de voedingsindustrie voor staan zijn niet mals. Innovatie zal cruciaal zijn om de concurrentiepositie van Europese bedrijven te versterken. Het #industriepartnerschap wil bedrijven hier helpen stappen inzetten. Een organisatie die de kennis en ervaring van zestien Vlaamse innovatiepartners bundelt. Met het event What’s up, What’s next brachten ze het publiek op de hoogte van de voornaamste ontwikkelingen op vlak van digitalisering, duurzaamheid en Industrie 4.0. De missie? Inspireren, sensibiliseren en connecteren. De aanwezigen kregen immers ook alle kansen om te netwerken en hun project aan experten voor te leggen.

Opvallend was dat het programma in deze editie breed ging. Alvorens in te zoomen op de drie thema’s (digitalisering, duurzaamheid en Industrie 4.0) werd dieper ingegaan op het belang van innovatie. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO nam er de cijfers bij en probeerde ook de impact van de US Inflation Reduction Act versus de Europese Green Deal te duiden. “De Vlaamse overheid heeft met een duidelijke strategie van innovatie een speerpunt gemaakt. Door de extra steun, maar ook door de inspanningen van onze ondernemers, van wie het nog altijd moet komen, zijn we geëvolueerd van de middenmoot tot de top in Europa. Uiteraard is er nog een weg af te leggen maar die inspanningen werpen hun vruchten af. Het aantal patentaanvragen ging ook gevoelig omhoog. Maar misschien zijn we nog wat te bedeesd om die straffe prestaties onder de aandacht te brengen.” 

Innoveren in duurzaamheid

Zowel vanuit de Amerikaanse als vanuit de Europese overheid wordt innovatie ook flink aangemoedigd. De US Inflation Reduction Act is goed voor 200 miljard aan belastingvoordelen. “Hiermee wil de Verenigde Staten de emissies tegen 2030 doen dalen met 40%. Alles draait dus om cleantech. Moeten we bang zijn dat we ons concurrentieel voordeel in dat domein gaan kwijtspelen? Neen, nog niet. Ter vergelijking in Massachusetts waren ze trots op vier windmolens die ze daarmee voor de kust gingen plaatsen. Hier staan er al honderden. Moeten we bang zijn dat onze techbedrijven naar daar zullen verhuizen om van die aantrekkelijke steunmaatregelen te genieten? Misschien, daarom was het belangrijk dat Europa ook zijn eigen industrieel plan had.” Dat kwam er in februari van dit jaar. Het moet zorgen voor een vereenvoudigde regelgeving, een versnelde toegang tot financiering, verbetering van ‘nieuwe’ vaardigheden en open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens. “Een opportuniteit”, noemt Timmermans het. “R&D is cruciaal, zeker voor ons. Wij hebben geen grondstoffen in de bodem, enkel wat er in onze kop zit, maak daar een exportproduct van. De US Inflation Reduction Act heeft ons wakker geschud. Moge dit het begin zijn van een heropleving van het industrieel beleid binnen Europa.       

Inge Neven: “We moeten durven springen, modellen kiezen, uitvoeren en opnieuw meten. Met die data kunnen we het model opnieuw voeden en bijsturen waar het nodig is.”

Klimaat als motor van economische groei en vice versa

De domeinen bij uitstek om die innovatie op los te laten, u raadt het al, werden dan in de drie tracks van ‘deep dive sessies’ belicht. Daarvoor werden we nog getrakteerd op een tweede keynote. In ‘De Klimaatschok’ becijferden Yanaika Denoyelle en Kristof Eggermont twintig concrete acties die overheden, bedrijven en burgers kunnen nemen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ze haalden enkele frappante voorbeelden aan. “Economische groei kan fungeren als motor om de klimaatproblematiek te beantwoorden. Sinds 2007 zijn er verschillende landen in geslaagd om hun economie te laten aanzwengelen zonder de CO2-emissies te zien stijgen. Die ontkoppeling is dus geen obstakel naar meer welvaart. En de industrie heeft ook al veel inspanningen geleverd naar minder CO2-emissies. Sinds 1990 zijn ze met een derde gedaald. Om de klimaatdoelstelling te halen moeten we in 2030 aan -58% zitten. Laten we daarom kijken naar de kansen die het biedt om industrie hier te houden en de levenskwaliteit te verbeteren.”

Samenwerking intensifiëren

Inge Neven, de kersverse CEO van VITO, sloot de dag af in een laatste keynote met een pleidooi voor intensieve en duurzame samenwerking. “Er zijn twee grote voorwaarden om een nieuw evenwicht te vinden”, stelde zij. “We moeten het samen doen en we moeten het nu doen.” Inge Neven gelooft sterk in de digitalisering van data en artificiële intelligentie. “We staan aan de vooravond van een revolutie door AI en digitale data. We mogen ons niet laten verlammen door de complexiteit en de grootsheid van de uitdagingen waar we voor staan. We moeten durven springen, modellen kiezen, uitvoeren en opnieuw meten. Met die data kunnen we het model opnieuw voeden en bijsturen waar het nodig is.”      ■

[contact-form-7 id="114" title="Contactformulier"]

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details