NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Geen technologie en innovatie zonder industrie
Ann Wurman

Geen technologie en innovatie zonder industrie

Laten we het project Flanders Technology & Innovation vooral aangrijpen om Vlaanderen internationaal als industriële topregio te positioneren, met de uitwerking van een competitief industriebeleid dat jobs, investeringen en innovaties stimuleert en aantrekt.

In juni werd de campagne voor Flanders Technology & Innovation (FTI) afgetrapt, het grootschalige project van de Vlaamse regering over innovatie. Met de Vlaamse industriesectoren zetten we daar graag mee de schouders onder.

We willen de buitenwereld tonen dat onze bedrijven hoogtechnologische innovatieleiders zijn. We willen jongeren inspireren een technische of wetenschappelijke STEM-studie te volgen, zodat ze in hun job mee het verschil kunnen maken voor klimaat, milieu en gezondheid. En we willen de Vlaming trotser maken op de vaak onderbelichte innovatiekracht en topkwaliteit van wat ‘made in Vlaanderen’ is.

Onze bedrijven, kennisinstellingen en onderzoekscentra staan vaak mee aan de wieg van innovaties op wereldniveau. Internationale investeerders erkennen de expertise. De jongste cijfers van Flanders Investment & Trade tonen aan dat het aandeel van buitenlandse investeringen in onderzoek & ontwikkeling (O&O) historisch hoog is, goed voor een kwart van de bijhorende jobcreatie en de waardevolle verankering van kennis en knowhow.

Onderzoek en ontwikkeling gebeuren echter niet in een vacuüm, maar floreren het best in connectie met industriële productie. Innovatie is vaak het resultaat van samenwerking, over bedrijfsmuren en sectoren heen. Innovatieve producten en processen ontstaan niet alleen in start-ups of internationale ondernemingen, maar ook in de talrijke familiale kmo’s die onze Vlaamse bedrijfswereld rijk is.

Innovatie en technologie drijven de industrie om dag na dag producten te vervaardigen met een hoge toegevoegde waarde en op die manier concurrentieel te blijven. Innovatie is bovendien cruciaal om de transitie te maken naar een duurzame, circulaire en klimaatneutrale industrie. Het is een ambitie die we voluit nastreven.

Vernieuwing en digitale transformatie vinden plaats in elke schakel van de industriële waardeketens, en die zijn in Vlaanderen onderling nauw verweven. Net daarom is er nood aan een ambitieus en competitief industrieel beleid in Vlaanderen. Om de Vlaamse industrie veerkrachtiger en weerbaarder te maken, ze globaal te versterken en lokaal stevig te verankeren. Maar ook om meer talent op te leiden en de duurzame transitie te faciliteren. Als we de basis van onze industrie verstevigen, kunnen we onze innovaties en technologische excellentie nog beter benutten.

Dat vraagt om een doelgerichte beleidsmix, opgebouwd uit vier hoekstenen: innovatie, talent, concurrentievermogen en rechtszekerheid. De Vlaamse overheid moet volop blijven inzetten op onderzoek en ontwikkeling via slimme en toegankelijke financiering, geflankeerd door fiscale stimuli. Een activerend en toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid is essentieel om onze kenniseconomie en industrie te voeden met brains, kunde en divers talent.

Internationale concurrentiekracht is de beste garantie voor koopkracht en een springplank naar exportgedreven welvaartscreatie. En rechtszekerheid in de energiebevoorrading, het vergunningenbeleid en allerhande regelgeving is de cruciale randvoorwaarde voor een aantrekkelijk investeringsklimaat.

Flanders Technology & Innovation is een sterke slagzin, maar zonder industrie klinkt die hol. Alleen met een gezamenlijke en ambitieuze langetermijnstrategie kunnen we de industrie in Vlaanderen houden en de concurrentie blijven aangaan met het buitenland. Zo geven we bedrijven de ruimte, ondersteuning en flexibiliteit die ze nodig hebben om verder te investeren in technologie en innovatie, de bouwstenen van de industriële transitie en een betere toekomst. De Vlaamse industriesectoren staan klaar om in het Industrieforum vorm te geven aan zo’n strategisch industriebeleid, in dialoog met de Vlaamse regering.

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details