NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Beleid bijkruiden voor een duurzame toekomst
Bart Buysse

Beleid bijkruiden voor een duurzame toekomst

In aanloop van de lokale, regionale, federale en Europese verkiezingen stelt Fevia haar memorandum voor. Vijftien voorstellen voor een duurzame toekomst dankzij een sterke voedingsindustrie. De grootste industriële sector van het land had het de afgelopen jaren allesbehalve gemakkelijk en houdt een pleidooi voor vier concrete zaken: eerlijke concurrentie met het buitenland, coherentie, haalbaarheid en rechtszekerheid. Die ingrediënten moeten een toekomst op de lange termijn garanderen voor de lekkerste sector en de voedselvoorziening in ons land. 

Als klein land moet België rekening houden met het beleid van onze buurlanden. Wanneer bedrijven in Duitsland, Frankrijk en Nederland subsidies of staatssteun krijgen, weegt dit meteen door in de concurrentie met onze bedrijven. Fevia vraagt dat onze voedingsbedrijven eenzelfde ondersteuning krijgen als bedrijven in onze buurlanden. Hetzelfde geldt voor taksen: als producten in België zwaarder worden belast dan in de buurlanden, nemen de grensaankopen meteen toe. Dat is een lose-lose voor onze voedingsbedrijven en hun werknemers, de Belgische consument (die zich verder verplaatst) én de overheid (die inkomsten misloopt).  Ook voor loonkosten gaat deze redenering op. In 2023 bedroeg de loonkostenhandicap in België maar liefst gemiddeld 29,1% ten opzichte van de buurlanden. Elk gewerkt uur zijn we dus gemiddeld bijna 30% duurder dan onze buren. Dit jaagt investeerders over de grens in plaats van ze aan te trekken en maakt de concurrentie voor onze bedrijven veel moeilijker. Daarom vraagt Fevia om de loonkostenhandicap weg te werken en de taksen te verminderen, om zo op vergelijkbare hoogte te komen met de buurlanden.   

De versnippering van bevoegdheden over en binnen verschillende beleidsniveaus leidt tot complexiteit, incoherentie en inefficiëntie. Dat remt ondernemen af, zeker voor de industrie, die de ruggengraat is van onze economie. Fevia vraagt een ‘minister van industrie’ die het overzicht bewaart over de bevoegdheidspakketten heen, en meer samenwerking en structureel overleg met de industriefederaties. Zo moeten we komen tot een echt, toekomstgericht industrieel beleid, ook op maat van onze voedingsindustrie, en waarbij competitiviteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan.

Al onze bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om de groene transitie te realiseren en springen zeer zorgzaam om met energie. 90% van de leden van Fevia hebben een kmo-karakter. Kmo’s weten niet altijd hoe ze deze transitie precies moeten aanpakken. Ze zien namelijk een tsunami aan regelgeving, initiatieven en verplichtingen op zich afkomen. Daarom vragen wij aan de beleidsmakers om energiespecialisten te voorzien die kmo’s ondersteunen in de implementatie van energie-efficiënte maatregelen.

Ten slotte is er ook nood aan rechtszekerheid en een stabiel kader zodat bedrijven goed weten welke investeringen en acties in lijn zijn met het beleid van morgen. Het is belangrijk dat zij de vruchten kunnen plukken van hun investeringen, die vaak over vele jaren lopen. Daarvoor moeten zij niet alleen vlot de nodige vergunningen verkrijgen, maar ook kunnen rekenen op continuïteit. Een stop-and-go-beleid fnuikt ondernemen en investeringen. Neem nu het voorstel van hergebruik van water voor irrigatie: er is een duidelijk wettelijk kader nodig dat de verschillende actoren geruststelt en dat het mogelijk maakt om te investeren met kennis van zaken in grote projecten. 

Een coherent beleid met toekomstvisie moet vooruitzicht en stabiliteit bieden aan onze bedrijven. Om onze voedselvoorziening te waarborgen naar de toekomst en niet afhankelijk te worden van het buitenland, moeten we inzetten op de lokale verankering van een sterke voedingsindustrie en agrovoedingsketen. Wij geven een sterk signaal aan onze beleidsmakers en reiken concrete pistes aan om een kader te creëren waarbinnen onze Belgische voedingsindustrie kan floreren. We mogen trots zijn op ons Belgisch gastronomisch erfgoed. De voedings­industrie biedt niet alleen kwalitatieve, innovatieve en duurzame voeding en dranken, maar schept ook werk­gelegenheid, welvaart en welzijn voor ons land. Laat ons dat koesteren en garanderen op de lange termijn!   

Bart Buysse
CEO van Fevia

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details