Tagarchief: HACCP

De gepaste smeeroplossing voor elk HACCP-proces

Lees het gehele artikel

Zo ook voor de oliën waarmee compressoren, transportbanden, tandwielkasten en andere essentiële apparatuur gesmeerd worden. Opdat zij aan de nodige normeringen zouden voldoen, en ook in extreme omstandigheden de beste prestaties zouden leveren, moeten zij zorgvuldig geformuleerd worden.

Sinds 1997 al verdeelt Verolub een breed aanbod aan smeermiddelen in België en Luxemburg. Wierp het Limburgse bedrijf zich in eerste instantie op als generalist, dan staat vandaag een gespecialiseerd productaanbod en dienstenpakket voor de industrie voorop. Als exclusief verdeler van Castrol verzekerde Verolub de voorbije tien jaar bijvoorbeeld een ijzersterke positie in de metaalverwerkende industrie. Met de toevoeging van het volledige foodgrade portfolio van Anderol – een uitbreiding op het eerder al beschikbare Castrol Optileb gamma – ziet nu ook de voedselverwerkende industrie zich vanuit Lummen feilloos bediend en ontzorgd. 

Het bedreven Verolub team zorgt voor gepaste ondersteuning.

Tachtig jaar ervaring

Als exclusief BeLux verdeler van Anderol kan Verolub niet alleen op de eigen expertise, maar ook op de precies tachtig jaar ervaring van de smeermiddelenfabrikant zelf bogen. Anderol zag het levenslicht namelijk al in de vroege jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen oprichter Dr. Robert Lee Anderson ingevolge een tekort aan minerale oliën voor de militaire vliegtuigen synthetische alternatieven ontwikkelde. Sindsdien heeft Anderol een bijzondere wereldwijde reputatie opgebouwd, met een specialisatie in smeeroplossingen voor de voedingsindustrie als een van de centrale pijlers van de voorbije vijftig jaar.

Anderol Food Grade producten zijn NSF H1 of H2 en worden vervaardigd in koosjer- en halal-gecertificeerde productiefaciliteiten.

De hoogste standaard inzake voedselveiligheid

Anderol staat gekend om de sterke prestaties en constante, hoge kwaliteit van zijn smeermiddelen. De oplossingen voor de voedingsindustrie voldoen dan ook aan de hoogste internationale standaarden. Anderol beschikt over ISO 9001:2015 en ISO 21469 certificaties en alle foodgrade producten zijn NSF H1 of H2. Deze voedselveilige smeermiddelen worden bovendien in koosjer- en halal-gecertificeerde productiefaciliteiten vervaardigd. De synthetische oliën zijn verder goed bestand tegen de extreme omstandigheden die in de productie van voedingsmiddelen gangbaar zijn, zoals erg lage of net erg hoge temperaturen.

Elke toepassing stelt andere eisen aan de gebruikte smeermiddelen.

Voor elke toepassing de juiste formulering

Om machinestilstand en -slijtage tot een absoluut minimum te herleiden, stelt elke toepassing evenwel andere vereisten aan de gebruikte smeermiddelen. Anderol en Verolub komen daaraan tegemoet met een uitgebreid aanbod met telkens zorgvuldig bepaalde formuleringen, afgestemd op alle mogelijke toepassingen in de voedingsindustrie, van compressoren en vacuümpompen tot tandwielen, lagers en hydraulische toepassingen. Aangezien alle formuleringen in-huis ontwikkeld worden, kan Anderol bovendien snel en gepast inspelen op de vragen en noden uit het werkveld.

Het Verolub webportaal laat toe om eenvoudig te bestellen alsook technische informatie en actuele prijzen te raadplegen.

Volledige ondersteuning

De grote verscheidenheid aan toepassingen en bijbehorende smeermiddelen betekent echter ook dat een goed smeermiddelenbeheer geen evidentie is. Om voedingsproducenten te helpen juiste keuzes te maken en het overzicht te bewaren, ondersteunt Verolub het uitgebreide productaanbod van Anderol dan ook met bijzondere tools en diensten. Allerhande smeerapparatuur zoals Graco oliepompen of -doseerunits, maar ook vatenkarren en andere toebehoren, vereenvoudigen bijvoorbeeld de verwerking van smeermiddelen, en een online webportaal laat toe om eenvoudig te bestellen alsook technische informatie en actuele prijzen te raadplegen. Het echte verschil wordt echter gemaakt door een efficiënt team van bekwame technici, gekwalificeerde accountmanagers en binnendienstmedewerkers. Zij staan de klant bij met advies over smeermiddelenkeuze, opslag en kwaliteitsmonitoring. Zo kunnen experten onder de noemer Verolub Fluid Analyses een volledige smeermiddelenanalyse uitvoeren, of kunnen producten middels Verolub Fluid Monitoring constant en ter plaatse opgevolgd worden. Het kwaliteitsniveau van de smeermiddelen wordt zo op peil gehouden en de levensduur geoptimaliseerd.    

Kwaliteitszorg vergt steeds ruimere blik 

KTBA-Kobe-v-Looy kopiëren
Lees het gehele artikel

Van de QA manager die alles in de hand moet houden, wordt steeds meer verwacht. Samen met Kobe Van Looy blikken we terug en vooruit op de uitdagingen die deze complexe materie stelt.

Kobe Van Looy is Business Unit Manager bij KTBA Belgium. Net als het Nederlandse moederbedrijf, dat opgericht werd vlak na de introductie van HACCP in 1996, zet deze Belgische tak zich middels consultancy, trainingen en advies in voor voedselveiligheid en kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord. Geen loze onderneming, want het gegeven wordt alsmaar complexer.

Niet zomaar een theoretische last

Van Looy: “Om de voedselveiligheid te waarborgen en daarnaast aan de verwachtingen van de consument te voldoen, is er een groot aantal procedures en werkinstructies in voege. Zij hebben tot doel de productie te standaardiseren en bepaalde risico’s af te dekken, maar brengen natuurlijk niet rechtstreeks geld op. Velen beschouwen het daarom als een soort theoretische last. Nochtans is het goed te beseffen dat het niet naleven van dergelijke maatregelen potentieel veel schade kan berokkenen. Niet enkel bij microbiologische contaminaties en niet enkel inzake reputatie, overigens. Een schijnbaar kleine misser op een etiket kan volstaan om duizenden producten te moeten terugroepen en vernietigen, met alle financiële gevolgen van dien.”

Constant in verandering

De grootste uitdaging in het voldoen aan alle voorschriften is volgens Van Looy nochtans niet hun veelheid, noch de lokale verschillen. Het is hun inherente veranderlijkheid. “Regels worden opgesteld en bijgesteld op basis van de hedendaagse ervaringen. Met elk nieuw inzicht, probleem of schandaal worden er dus veranderingen doorgevoerd. Een heel concreet voorbeeld is het paardenvleesschandaal van 2013. Dat leidde er rechtstreeks toe dat in het kwaliteitssysteem nu ook een risicoanalyse op fraude opgenomen moet worden. Ook extra aandacht voor de mens in de productiefaciliteit en onaangekondigde audits zijn recente evoluties in de kwaliteitszorg.” Kritischer nog, aldus Van Looy, zijn wijzigingen in het wetgevend kader rond etikettering. “Zij zijn niet alleen complexer en frequenter, maar hebben bovenal een rechtstreekse invloed op de consument. Een non-conformiteit ten opzichte van een kleine update van de BRCGS komt pas bij een audit aan het licht en stelt doorgaans niet meteen een gevaar voor de voedselveiligheid, maar ontbreekt een allergeen op het etiket, dan heb je snel grotere problemen. Het leeuwen-deel van de recalls die vandaag gebeuren, hebben te maken met etikettering.”

Drie toekomstige uitdagingen

In de dagelijkse praktijk krijgen kwaliteitsmanagers ondertussen alsmaar meer op hun bord. “Neem nu de digitalisering. Dat levert ongetwijfeld handige tools op om het werk te verlichten, maar stelt ook nieuwe uitdagingen. Worden voedingsmiddelen via een webshop aangeboden, dan moet ook daar bijvoorbeeld aan alle eisen rond etikettering voldaan zijn. De marketing- of salesafdeling houdt daar misschien geen rekening mee, maar de QA manager draagt wel de verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor globalisering. Producten komen van en gaan naar overal ter wereld. Maar dat betekent ook dat, als er in China een van jouw grondstoffen teruggeroepen wordt, je daarvan op de hoogte moet zijn.” Een derde uitdaging ziet Van Looy nog in de steeds groeiende duurzaamheidsambities. “Dat wordt voor bedrijven een nieuw focuspunt, en wij verwachten dat ook het regelgevend kader daarrond en de implementatie ervan bij de QA manager terecht zal komen.”

Blik verruimen, maar ogen op de werkvloer houden

Het besluit van Van Looy is dan ook duidelijk: “Het is een utopie om te denken dat je al die kennis in huis kan of moet hebben. Uiteindelijk moet de QA manager op de werkvloer staan, niet achter zijn computer zitten. Het heeft ook geen zin om hem te omringen met een groot team, want dat komt enkel van pas wanneer er effectief veranderingen optreden die op je eigen werking van toepassing zijn. Een externe partij kan die rol veel efficiënter op zich nemen.” KTBA beschikt daarvoor over een gespecialiseerd kenniscentrum. “Dag in dag uit volgen onze mensen de wijzigingen in internationale en lokale wetgeving op. Die vertalen ze naar praktische en begrijpbare voorschriften die we vervolgens via onze consultants aan de betrokken voedingsbedrijven overmaken, opdat zij ze, al dan niet met onze ondersteuning, in het kwaliteitssysteem kunnen integreren. Op die manier kan de kwaliteitsverantwoordelijke zijn ogen effectief op het proces gericht houden.”