NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
PepsiCo verdubbelt zijn klimaatdoel en zegt toe klimaatneutraal te zijn in 2040

PepsiCo verdubbelt zijn klimaatdoel en zegt toe klimaatneutraal te zijn in 2040

PepsiCo versnelt de inspanningen om een veerkrachtiger en duurzamer voedselsysteem op te bouwen, waardoor de absolute broeikasgasemissies tegen 2030 in de hele waardeketen met meer dan 40% gereduceerd worden.

In Europa zal PepsiCo zich richten op:

 • Aansturing van duurzame landbouw, inclusief het opschalen van emissiearme meststoffen en precisielandbouwtechnologie om hogere rendementen te produceren
 • Versnelling van de transitie naar hernieuwbare elektriciteit en invoering van emissiearm of emissievrij brandstoftransport voor de gehele waardeketen
 • Vermindering van nieuw plastic en toenemend gebruik van gerecycled materiaal in verpakkingen
 • Productontwerp gericht op het verminderen van de milieu-impact van zijn merken

PepsiCo heeft vandaag plannen aangekondigd om zijn wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoel meer dan te verdubbelen. Het bedrijf richt zich op een absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in zijn waardeketen met meer dan 40% tegen 2030. Bovendien zegt PepsiCo toe om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, een decennium eerder dan in het Akkoord van Parijs wordt gevraagd.

Meer specifiek is PepsiCo van plan om de absolute broeikasgasemissies in zijn directe activiteiten (scope 1 en 2) met 75% te verminderen en in zijn indirecte waardeketen (scope 3) met 40% te verminderen tegen 2030 (referentiejaar 2015). Deze actie zal naar verwachting resulteren in een vermindering van meer dan 26 miljoen ton broeikasgasemissies of het equivalent van het gebruik van meer dan vijf miljoen auto’s gedurende een volledig jaar.

“De ernstige gevolgen van klimaatverandering nemen toe, en we moeten dringende systemische veranderingen versnellen die nodig zijn om dit probleem aan te pakken”, aldus Ramon Laguarta, voorzitter en CEO van PepsiCo. “Klimaatactie behoort tot de kern van onze bedrijfsvoering als één van de grootste voedings- en drankenproducenten ter wereld en stuwt daarnaast het PepsiCo Positive traject voort om positieve resultaten te halen voor onze aarde en haar bevolking. Onze ambitieuze klimaatdoelstelling zal ons leiden op het steile, maar kritische pad voorwaarts – er is gewoon geen andere optie dan onmiddellijke en agressieve actie.”

Het actieplan van PepsiCo is enerzijds gericht op mitigatie, door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om activiteiten en de toeleveringsketen koolstofvrij te maken. Anderzijds is het gericht op veerkracht, door klimaatrisico’s op te nemen in de bedrijfsplannen waardoor de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering gereduceerd wordt. In Europa heeft PepsiCo zijn totale uitstoot broeikasgassen al met 6% verminderd sinds 2015, in lijn met wereldwijde reducties, en zijn nieuwe uitgebreide plan voor emissiereductie zal zich richten op prioriteitsgebieden zoals landbouw, verpakking, distributie en bedrijfsvoering.

“Er is geen vaccin tegen klimaatverandering. Maar onze planeet verkeert in een crisis ”, aldus Silviu Popovici, Chief Executive Officer, PepsiCo Europe. “PepsiCo’s nieuwe klimaatdoelstelling zal onze inspanningen op het gebied van emissiereductie verdubbelen. Dit heeft gevolgen voor zowel onze eigen bedrijven als onze leveranciers en bottelaars. Simpel gezegd, we moeten allemaal meer doen.”

De voorbije jaren maakte PepsiCo in de Benelux al grote stappen richting emissiereductie:

 • Voor al zijn lokale bedrijfsactiviteiten gebruikt PepsiCo in de Benelux 100% groene stroom. Dit mede dankzij de zonnepanelen op de daken van de productielocaties van Quaker® in Rotterdam en Duyvis® in Zaandam. Samen met SolarAccess plaatste het bedrijf reeds 717 zonnepanelen die samen de CO2-uitstoot op jaarbasis met ca. 163 ton verminderen. Daarnaast heeft PepsiCo in de Benelux samen met Eneco ook een windmolen geplaatst bij zijn Tropicana® fabriek in Zeebrugge. De windmolen genereert ongeveer 40% van de elektriciteitsconsumptie van de fabriek, waardoor de CO2-uitstoot jaarlijks met ca. 4200 ton wordt gereduceerd.
 • Eind vorig jaar heeft PepsiCo in België ook de circulariteitsdoelstelling versneld en zal het bedrijf vanaf 2022 100% gerecyclede PET (rPET) gebruiken in al zijn frisdrankflessen. Door gebruik te maken van 100% rPET wordt vanaf 2022 ca. 1.340 ton nieuw plastic en 2.470 ton CO2 bespaard. Gemiddeld zal een overgang van plastic flessen gebaseerd op fossiele brandstoffen naar flessen gebaseerd op rPET de CO2-uitstoot met 40% verminderen.

De weg naar 40% absolute emissiereductie in Europa zal zich richten op het volgende:

 • Aangezien landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en een derde van de uitstoot van PepsiCo, zal PepsiCo duurzame landbouw en regeneratieve praktijken verder opschalen, die gericht zijn op emissiereductie en CO2 beslaglegging, een verbeterde bodemgezondheid en biodiversiteit, verminderde ontbossing en toegenomen productiviteit voor boeren. Dit omvat het uitbreiden van het wereldwijde netwerk van demonstratieboerderijen om duurzame praktijken te helpen implementeren en het levensonderhoud te verbeteren. In Europa zal PepsiCo ook een technologie uitrollen om een emissiearme meststof te produceren, gemaakt van aardappelschillen, in de fabrieken van Walkers® en Lays®, en verder gebruik maken van precisielandbouwtechnologie in zijn Quaker® haver- en Lay’s® aardappelgewassen. Het bedrijf zal ook samen met boeren en leveranciers van agrarische ingrediënten overstappen op hernieuwbare energie.
 • PepsiCo zal inspanningen blijven doen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren door het gebruik van nieuw plastic te verminderen en het gerecyclede materiaal in verpakkingen te verhogen. Dit omvat recente aankondigingen in Europa om Pepsi in negen Europese markten, waaronder België, tegen 2022 te verplaatsen naar 100% gerecyclede plastic (rPET) flessen.
 • Door de implementatie van milieuvriendelijkere productie-, opslag-, transport- en distributielocaties, streeft het bedrijf naar maximale efficiëntie in zijn toeleveringsketen, terwijl het ook bijna-nul tot emissievrije technologieën toepast. Van Lay’s® tot Pepsi MAX® en van Quaker® tot Tropicana®, steeds meer PepsiCo-merken worden gemaakt met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Twaalf landen in de Europese sector van PepsiCo betrekken al 100% hernieuwbare elektriciteit en in 14 faciliteiten in Europa, waaronder de 5 fabrieken in de Benelux, zijn reeds hernieuwbare energiebronnen geïnstalleerd, zoals windmolens, zonne-energie, fotovoltaïsche panelen of biomassa-generatoren. PepsiCo zal ook samenwerken met zijn leveranciers om in zijn logistiek over te schakelen op brandstof met lage tot nul-emissies, terwijl ook het gebruik van AI-technologie wordt uitbreidt om een betere routeplanning mogelijk te maken om de emissies in de distributie te verminderen.
 • PepsiCo implementeert innovatieve bedrijfsprocessen, die de reductie van de emissies van broeikasgassen realiseren, zoals het programma “Sustainable from the Start”, dat de milieu-impact centraal stelt bij de besluitvorming over het productontwerp. Bovendien zullen twee interne ‘carbon pricing’ programma’s, één gericht op het elimineren van de koolstofimpact van zakelijke vliegreizen van werknemers en een ander op het inbouwen van koolstofimpact in de selectie van vervoerders voor logistiek door derden, helpen om klimaatoverwegingen bij zakelijke beslissingen van PepsiCo verder te versterken.

PepsiCo wil zijn bereik gebruiken om het bredere voedselsysteem te beïnvloeden en is daarom betrokken bij meerdere coalities gericht op het stimuleren van acties tegen klimaatverandering, waaronder het One Trillion Trees InitiativeThe Climate Group’s RE100 en We Are Still In.

De aankondiging van PepsiCo van vandaag is in lijn met de Business Ambition for 1.5 °C pledge en is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative als de meest ambitieuze benaming die beschikbaar is via hun proces.

“We feliciteren PepsiCo met het stellen van een emissiereductiedoelstelling die consistent is met het beperken van de opwarming tot 1,5 °C, het meest ambitieuze doel uit de Overeenkomst van Parijs”, zegt Nate Aden, Senior Associate bij World Resources Institute, een van de Science Based Targets-initiatiefpartners. “Bedrijven spelen een cruciale rol bij het terugdringen van de wereldwijde uitstoot, en het is bemoedigend om te zien dat grote spelers, zoals PepsiCo, ambitieuze maatregelen nemen.”

Voor meer informatie over onze samenwerking om klimaatverandering aan te pakken, zie onze pagina over ESG-onderwerpen.

  Stuur ons een bericht

  Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

  Details