NLFR

Platform voor de voedingsverwerkende- & drankenindustrie
Challengetesten Listeria monocytogenes: al meer dan 10 jaar een begrip

Challengetesten Listeria monocytogenes: al meer dan 10 jaar een begrip

Zijn de producten van je bedrijf veilig te eten binnen de houdbaarheidstermijn? De challengetest is een belangrijke tool om dit te ontdekken. Normec Foodcare voert al meer dan 10 jaar challengetesten onder accreditatie uit voor bedrijven in de food- en retailsector. Aldo Evers en Stefan Coghe vertellen over de ontwikkelingen in challenge testen, wet- en regelgeving en hoe Normec Foodcare bedrijven verder helpt.

Al meer dan 10 jaar geaccrediteerd voor challenge testen

Als erkend laboratorium voert Normec Foodcare dagelijks challenge testen uit. Inmiddels al meer dan 10 jaar onder accreditatie vanuit de overheid. Aldo Evers, Senior Technisch Specialist, en Stefan Coghe, Managing director voor de verschillende laboratoria in Nederland en België, zijn beide lid van het Expertiseteam Challenge testen bij Normec Foodcare. Beide benadrukken ze het belang van de challenge test. Aldo: “Het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan de gevolgen van een Listeria-besmetting neemt helaas nog steeds toe. Daarom is het zo noodzakelijk dat bedrijven er alles aan doen om Listeriagroei in een product te beperken.” Stefan vult aan: “Bovendien wil je duidelijkheid hebben over de risico’s van je product tijdens de houdbaarheidstermijn. Door het uitvoeren van een challenge test weet je hoe risicovol een Listeriabesmetting kan zijn en of je wel of geen recall moet uitvoeren bij een besmetting. Het resultaat van de test geeft namelijk aan of je kant-en-klaar product een voedingsbodem is voor de groei van Listeria monocytogenes.”

Wet- en regelgeving voor challenge testen

De wet- en regelgeving voor Listeriabeheersing is de afgelopen jaren flink aangescherpt. Normec Foodcare verricht challenge testen in lijn met de richtlijnen het FAVV, waardoor de rapportages in België geaccepteerd zijn. Afgelopen jaar is vanuit Europa een nieuwe versie van het Listeria monocytogenes Technical guidance document verschenen. Stefan vertelt hierover: “De trend is dat bedrijven risico’s met betrekking tot Listeria monocytogenes steeds meer willen borgen door het beheersen van de producteigenschappen en het toevoegen van conserveermiddelen. Het Europese Technical Guidance document is onder andere hierop aangepast. Er zijn vooronderzoeken nodig als het gaat om gebruik van conserveermiddelen en het testen hiervan. Het product dat je onderzoekt in een challenge test moet representatief zijn voor de producten die je produceert. Je moet dat nu niet alleen theoretisch vastleggen met bijvoorbeeld de receptuur, maar ook verifiëren middels chemische analyses.”

Hoe Normec Foodcare je helpt

Normec Foodcare werkt al diverse jaren met het Expertiseteam Challenge testen. Hiermee helpen ze bedrijven van begin tot eind bij het uitvoeren van een Listeriastudie. “Voor het uitvoeren van de test is een gedegen vooronderzoek nodig. Het begint al bij de receptuur en procesvoering. Je moet eerst in kaart brengen waar je naartoe wilt als het gaat om de houdbaarheid, productgroepindeling, verpakkingseigenschappen, risico-inschatting en testopzet. Doordat we met een multidisciplinair team werken, kunnen we bedrijven tijdens het volledige voortraject al ondersteunen. Zodra het vooronderzoek klaar is, gaan we over tot de onderzoeksfase waarbij indien nodig onze specialisten de challenge test uitvoeren en begeleiden,” vertelt Stefan. Aldo vult aan: “Ook het natraject is van belang. Als de testresultaten bekend zijn, dan moet het bedrijf echt aan de slag met de conclusies en waar nodig het doorvoeren van verbeteringen. Heel veel vraagstukken die voortkomen uit de testresultaten kunnen door onze QA-adviseurs getackeld worden. Zo ondersteunen we bedrijven tijdens het hele traject.”

Lees hier het hele artikel of neem contact op voor meer informatie via +32 (0) 800 309 88.

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details